Kovai Lőrinc

(Szentpétervár, 1912. december 1. - Budapest, 1986. február 22.)
Tanár, újságíró, író. Kovalcsik András hódmezővásárhelyi tanító nevelt fia, nyolcéves korától élt Vásárhelyen. 1933-ban a Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett, majd a szegedi egyetemen történelem szakos tanári oklevelet szerzett. Előbb Nagykállón, majd Ungváron tanított. itt nősült meg először. A 40-es évek elején, a tanári pályával szakítva, Persten, a Népszava munkatársa lett. Solohov Csendes don című regényének negyedik kötetét ő fordította magyarra, 1941-ben. Első regénye, a Földönfutók (1943) forradalmas hangvétele miatt nagy vihart kavart. a Népszavában maga szakasits Árpád ismertette, a jobboldali sajtó a szovjet írók hatását kereste benne. 1944-ben, a német megszállás után letartóztatták, de a deportálást sikerült elkerülnie. Budapest fölszabadulása után belépett a kommunista pártba, és a Szabad Nép munkatársa lett. Itt találta meg második feleségét. Hódmezővásárhelyi vonatkozású regényei a Földönfutókon kívül a Vadvíz 81943), a Nagy Sámán (1966), a Csók a pusztán )1983). A főszerkesztő Horváth Mártonnal történt összetűzése miatt 1949-ben otthagyta a Szabad Népet, kizárták a pártból, és írásai néhány évig nem találtak kiadóra. A hallgatás éveiben is dolgozott, ennek véget értével újból elárasztotta műveivel a könyvpiacot. Történelmi és társadalmi regényeiben a nyomorgó tömegek lázadásait örökítette meg. Írásai főképp ösztönösen lázongó, sokszor anarchista hősök sorsáról beszélnek, romantikus színezetűek. Kiadott műveinek száma megközelíti a 40-et. Van olyan sikeres regénye, amelyik4 kiadást megért. A fölszabadulás után a szocialista realizmus egyik megvalósítójának tartották. Későbbi művei azonban az ifjúsági és szórakoztató művek színvonalára süllyedtek. Néhány regényét lengyel, német és román nyelvre is lefordították. Második felesége halála után harmadszor is megnősült, súlyos megpróbáltatásokkal teli éveiben így lelt hűséges támaszra. Hódmezővásárhellyel mindig tartotta a kapcsolatot, írt a Puszták Népe és a Vásárhelyi Szó című folyóiratokba, előadást tartott, részt vett irodalmi esteken is.

Irod.: MIL. Bp. 1963. I. 688.p.
A magyar irodalom tört. Bp. 1966. VI. 799-800.p.
ÉS. 1982. nov. 26. 8.p.
Könyvvilág, 1984. április.
VCsmH. 1986. febr. 28. 5. p.
ÉS. 1986. márc. 14.
D. 6/1986.
Pedagógiai Műhely, 1988. 1. sz.

Jeles vásárhelyiek
Az életrajzot összeállította:  Kőszegfalvi Ferenc

AZ ELŐZŐ OLDALRA