S

SAJTI IMRE

Hódmezővásárhely, 1926. febr. 20. - Városi tanácselnök, nyugd. - Sz.: Sajti Mihály ( ) hivatalsegéd, Domján Judit ( ) htb. - F.: 1946. Bordás Jusztina nyugd. - Gy.: Imre (1947), László (1954). - Isk.: Polgári Fiúisk., H. (1937/41), Marx Károly Közgazdaságtud. Egy. Üzemgazd. Továbbképző, Bp. (1963), MSZMP Politikai Főisk., Bp. (1964/67). - M.hely: kézi és gépi szövő (1941/49), Lapterjesztő Vállalat (1949/50) megyei szervező, (1951/54) hivatásos katonatiszt, MSZMP Városi Bizottsága, H. (1954-) politikai munkatárs, uo.(1954/65) pártalkalmazott, uo. (1957/65) városi első titkár, Városi Tanács, VB. H. (1965/75) tanácselnök. - Tagja: a Horgász Egyesületnek, H. (1960-) ua. (1975/82) elnöke, a Csongrád megyei Horgász Szövetség (1975/96) alenöke, majd elnöke, a Magyar Országos Horgász Szövetség (1979/95) vezetőségének. - C.: 6800 H. Móricz Zsigmond u. 4. A lh. fsz. 1.

 

SALAMON ISTVÁN

Kiskunfélegyháza, 1954. febr. 13. - Tanár, igazgató. - F.: Korell Edit középiskolai tanár. - Gy.: Tamás (1979), Edit (1984). - Isk.: Kossuth Zsuzsanna Gépipari Szakközépisk., H. (1968/72) mechanikai műszerész, Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1972/76) matematika- műszaki ismeretek szakos ált. isk. tanár. - M.hely: Szántó Kovács János Középisk. Kollégium, H. (1976/83) nevelőtanár, József Attila Ált. Isk., H. (1983/93) tanár, (1993/96) egyéni vállalkozó, József Attila Ált. Isk., H. (1996-) igazgató. - Tagja: a Természetjáró Fiatalok Szövetségének (1989-), a Castor Természetvédelmi Alapítvány Kuratóriumának (1994-). - Kuatatási és érd. ter.: számítástechnika alkalmazása az oktatásban, környezetvédelem. - Szab. idő, hobbi: olvasás, természetjárás. - C.: 6800 H. Pető Ferenc u. 1/B fsz. 2. - Tel.: 62/248-161.

 

SÁPI ESZTER ® Dratsay Zsigmondné

 

SÁPI ZOLTÁNNÉ SZÁNTÓ ERIKA

Szeged, 1966. márc. 22. - Tanár. - Sz.: Szántó Sándor cipőfelsőrész-készítő, Pataky Gizella cipőfelsőrész-készítő. - F.: 1991. Sápi Zoltán tanító. - Gy.: Zoltán (1992), Zsófia (1992). - Isk.: Ságvári Endre Gyakorló Gimn., Szeged (1980/84), Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1984/88) matematika-technika szakos ált. isk. tanár. - M.hely: Dózsa György Ált. Isk., H. (1988-) tanár. - C.: 6723 Szeged Szamos u. 15/C. IV/13. - Tel.: 62/475-602.

 

SÁROSI MIHÁLYNÉ TOLNAI ESZTER

Hódmezővásárhely, 1927. május 27. - Népi iparművész, nyugd. - Sz.: Tolnai István, Petrecz Jusztina. - F.: 1947. Sárosi Mihály ( ). - Gy.: Zsuzsanna (1952), Mihály (1957). - Isk.: Kereskedelmi Szaktanfolyam, H. (1942/44), gimnáziumi érettségi (1963/67), Népművészeti Intézet, Bp. (1960/72) szakkörvezető, Népművészeti Akadémia, Népi Iparművészeti Tanács, Bp. (1974/78) szakkörvezető. - M.hely: Népművészeti és Házipari Szövetkezet, H. (1953/89) tervező, (1956-) népi iparművész, (1967-) népművészet mestere. - Kit.: Kis Jankó Bori hímzéspályázat, Kis Jankó Bori Nívódíj (1966, 1970) I. díj (1972, 1978), II. díj (1963, 1965, 1969, 1976), III. díj (1974, 1982), Szocialista Kultúráért (1966, 1981), Kisipari Szövetkezet Kiváló Dolgozója (1972), Miniszteri Dicséret (1973), Könnyűipar Kiváló Dolgozója (1977). - Róla: Életéről és munkájáról a Hódmezővásárhelyi hímzések. Bp. 1981., és a Magyar népi iparművészet. Bp. 1983. c. kiadványokban - C.: 6800 H. Révai u. 8.

 

SCHINDLER ENDRÉNÉ SZILÁGYI MARGIT

Hódmezővásárhely, 1937. márc. 1. - Középiskolai tanár, nyugd. Sz.: Szilágyi Sándor ( ), Czeglédi Margit ( ). - F.: 1967. Schindler Endre középisk. tanár. - Gy.: Endre Nándor (1970). - Isk.: Tanítónőképző, H. (1951/55), József Attila Tudományegy., Szeged, (1955/59) magyar-történelem szakos középiskolai tanár. - Tanulmányút: Lengyelország (1962), Szovjetunió (1986). - M.hely: Központi Ált. Isk., Mindszent (1959/60) tanár, Május 1. Leánykollégium, H. (1960/62) nevelőtanár, Bethlen Gábor Gimn. H. (1962/67) tanár, Szántó Kovács János Középisk. Kollégium, H. (1967/87) igazgató, Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépisk. és Gimn. H. (1987/93) tanár és (1987/90) megyei pedagógiai szaktanácsadó. - Tagja: a KISZ-nek (1957/67), az MSZMP-nek (1969/88), a Pedagógus Szakszervezetnek (1959/90). - Kutatási és érd. ter.: a népi kollégiumi mozgalom története, a kollégiumi nevelés módszertana és területei, a magyar nyelv és irodalom, a magyar és egyetemes történelem kutatásainak új eredményei és szemléletváltásai. - Kit.: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1973), Ifjúságért Érdemérem (1978), Kiváló Pedagógus (1979), Munka Érdemrend bronz fokozata (1985), Címzetes igazgató H. Városi Tanács V.B. (1987), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1993), Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért (1994). - F.m.: Népi kollégiumok Vásárhelyen, H. 1973. (társszerkesztő) - Róla: Interjú a VTV-ben 1994., a kollégiumról MR. - 1967-87 között jelentek meg riportok, cikkek a helyi újságban, a Köznevelésben, az Élet és Tudományban a kollégium életéről és igazgatói munkájáról. - Személyes közlés: 1967-87 között a kollégium a város egyik kulturális centruma volt. Számos rendezvénye nyitott volt a város középiskolái és lakossága előtt is. Rendszeressé tették a népi kollégisták találkozóját, ápolták a Németh László hagyományt. - C.: 6800 H. Somogyi Béla u. 1/d. - Tel.: 62/341-221.

 

 SCHLEIFFER  ERVIN TAMÁS

Esztergom, 1943. máj. 24. - Gépészmérnök, ügyvezető igazgató. - Sz.: Schleiffer Lajos, Matulay Irén. - F.: 1963. Vida Julianna. - Gy.: Judit Zsuzsanna (1964), Ervin Tamás (1971). - Isk.: József Attila Ált. Gépipari Technikum, Bp. (1975/61), Polack Mihály Műszaki Főisk., Pécs (1961/65) épületgépész-mérnök. M.hely.: Csongrád Megyei Növényvédő Állomás, H. (1965/67) műszaki vezető, Alföldi Porcelángyár, H. (1967/91) művezető, főművezető, gyáregységvezetőh., gyárigazgató, BURTON-APTA Kft. (1991-) ügyvezető igazgató. - Találmány, szabadalom: mobil támaszrendszer (1983), nyomásalatti öntőgép (1992). - Személyes közlés: az általa irányított vállalat 1996-ban "Nemzeti Minőség Díj" kitüntetésben részesült. - C.: 6800 H. Rárósi u. 104. Tel.: 62/345-227, Mh.: 62/392-914.

 

SEBŐK PÉTER

Hódmezővásárhely, 1968. júl. 1. - Rendező-operatőr. - Sz.: Sebők Alajos, Hegyi Katalin. Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1982/86), József Attila Tudományegy., Szeged (1990/93) újságíró szak, Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1993/97) média szak. - M.hely.: Városi Televízió, H. (1987-) operatőr-rendező. - Tagja: a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (1991-). - Kit., szakmai díj: Országos Video-film Fesztivál, Szekszárd dokumentumfilm kategória I. hely (1992). - F.m.: A Vásárhelyi Műhely c. kulturális videó-folyóirat rendezője, operatőre VTV-ben (1991/97). C.: 6800 H. Oldalkosár u. 5., Tel.: 06-30/455-776.

 

SIMON FERENC

Hódmezővásárhely, 1961. márc. 11. - Középiskolai tanár. - Sz.: Simon Ferenc, Tatár Jusztina. - F.: 1995. Bereczki Sára tanár. - Isk.: Kossuth Zsuzsanna Finommechanikai és Műszaki Szakközépiskola, H. (1975/79), Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1980/84) magyar-történelem szakos ált. isk. tanár, József Attila Tudományegy., Szeged (1984/85) magyar szakos középiskolai tanár, Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1991/93) könyvtáros. - M.hely: Kertvárosi Ált. Isk. H. (1984/85) óraadó tanár, napközis nevelő, Bethlen Gábor Gimn. H. (1994-től Bethlen Gábor Ref. Gimn.) (1985/90) tanár, uo. (1990/95) tanár és könyvtáros, uo. (1995/97) igazgató majd tanár, könyvtáros. - Tagja: a Németh László Társaságnak, valamint a Szabó Dezső Emléktársaságnak. - Kutatási és érd. ter.: irodalomtudomány, költészet, helytörténet, iskolatörténet, könyvtári informatika, diákszínjátszás. - Kit.: Miniszteri Dicséret (1990). - F.m.: Iskolánk a forradalom és a szabadságharc idején (a Bethlen Gábor Gimnázium története 1848/49-ben) In.: Bethlen Gábor Gimn. Évkönyve 1990, “A szétszóródás előtt” (irodalmi összeállítás) In.: Bethlen Gábor Gimn. Évkönyve 1992, Priamosztól Ibrahim Müteferrikáig. In.: Bethlen Gábor Református Gimn. Évkönyve 1994, Bemutatkozik a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium. In.: Keresztyén Nevelés 1995/, 1995-től szerkesztője a gimnázium évkönyvinek. - C.: 6800 H. Holló u. 2. - Tel.: 62/342-965. - E-mail: Simonf@ helka.iif.hu

 

 

SIMON SÁNDOR

Hódmezővásárhely, 1948. febr. 4. - Árszakértő, vállalkozó. - Sz.: Simon Sándor ( ) technológus, Simon Sándorné ( ) üzletvezető. - F.: 1972. Kis Ágnes rnyugd. - Gy.: Felícia (1973), Gabriella (1975). - Isk.: Déri Miksa Gépipari Technikum, Szeged (1962/66), Közgazdasági Technikum, H. (1971/73), Szeged (1979/81) építőipari árszakértő. - M.hely: Csongrád megyei Tanács Vegyesipari Szolgáltató Váll., H. (1966/71) technológus, Csongrád megyei Gabonafeldolgozó Váll., H. (1971/73) műszaki ügyintéző, CSOMIÉP, H. (1973/87) főkalkulátor, főtechnológus, főüzemvezetőh., Fémipari Váll. - METALUCON Kft. (1987/95) vezető üzletkötő, egyéni vállalkozó (1995-) könnyűszerkezetes építési rendszer gyártó - szerelő. - Tagja: a Szakszervezetnek (1966/95), a CSOMIÉP-nél (1976/87) sportvezető, Építő-,Fa-,és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetének (1978/87) sportvezető, ua. az Országos Elnökségnek (1982/87), , HKE (1995-) elnökh., ügyvivő. - Kutatási és érd. ter.: könnyűszerkezetes építési módszerek, sport. - Kit.: Kiváló Újító (1978, 1982 ezüst fokozat), Kiváló Sportvezető (1983). - Sporteredm.: NB I. (1984) V. hely, asztalitenisz, NB I. (1985) VI. hely, asztalitenisz, CSOMIÉP (1982/85) asztalitenisz szakosztályvezető - Szab.idő, hobbi: sport, kertészkedés. - C.: 6800. H. Kard u. 10/b. - Tel.: 62/344-565, 06-30/436-679.

 

Simonffy György

Hódmezővásárhely, 1928. ápr. 8. - Ügyvéd. - Sz.: Simonffy Ferencz ( ) ügyvéd, Mihály Mária ( ) tanítónő. - F.: 1961. Puskás Ildikó műszaki ügyintéző. - Gy.: Ildikó (1963), György (1969). - Isk.: Ref. Bethlen Gábor Gimn., H. (1939/48), Tudományegy., Szeged, jogi doktor, Szakvizsga: ügyvéd (Bp.). - M.hely: magán jogtanácsos, ill. ügyvéd. - Tagja: a Szegedi Ügyvédi Kamarának és a H. Magisztrátusnak, - Kutatási és érd. ter.: házassági vagyonjog. - F.m.: A gyámhatósági eljárásról. In.: Ügyvédi Közlöny. Bp. 1988. A házassági vagyonjogi szerződésekről. In.: Ügyvédi Közlöny. Bp. 1989. - C.: 6800 H. Ady Endre u. 48. - Tel.: 62/341-620, Mh.: 62/341-589.

 

 

SIMONFFY GYÖRGY

Hódmezővásárhely, 1969. aug. 26. - Ügyvéd. - Sz.: Dr. Simonffy György ügyvéd, Puskás Ildikó műszaki ügyintéző. - F.: 1997. Tárkány Szűcs Babett. - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1983/87), József Attila Tudományegy., Szeged (1988/93) jogi doktor. - M.hely: (1993/95) ügyvédjelölt, (1995-) egyéni ügyvéd. - Tagja: a Páneurópa Unió Magyarországi Egyesülete H. Szervezet elnökségének (1996), a H. Dobó Ferenc Horgász Egyesület alelnöke. - Szab.idő, hobbi: horgászat. - C.: 6800 H. Mária Valéria u. 11-13.

 

SINKOVICS GYÖRGY

Szentes, 1941. ápr. 20. - Főiskolai tanár, főigazgató. - Sz.: Dr. Sinkovics György orvos, Törőcsik Teréz htb. - F.: 1993. Kálmán Edina vállalkozó. - Isk.: Esztergomi Ferences Gimn., Állatorvostudományi Egy. állatorvos doktor, uo. állathigiénikus szakállatorvos. - Tanulmányút: NSZK (1978), Svájc (1989, 1992), Anglia (1991, 1992), Olaszország (1992/93), Anglia (1994), Franciaország (1996), Írország (1996). - M.hely: Állatorvostudományi Egy. Bp. (1966/75) MTA kutató, Mezőgazdasági nagyüzemek szaktanácsadó szolg. (1975/81) vezető, DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, H. (1981/96) adjunktus, docens, tanszékvezető tanár, uo. (1996-) főigazgató. - Tagja: a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak (1969-), a World’s Rabbit Science Association-nak (1980-), az Állathigiénikusok Társaságának (1981-), a Magyar Parazitológusok Társaságának (1982-), a Szaporodásbiológiai Társaságnak (1994-). - Kutatási és érd. és ter.: mikrobiológia, a házinyúl betegségei és szaporodásbiológiája. - Tud. fokozat: Az állatorvostudomány kandidátusa (1993). - Találmány, szabadalom: Nyúl ondóhígító. - Kit.: Nyúlkutatók Nemzetközi Oscar-díja (1986). - F.m.: The gut bacterial flora of healthy early weaned pigs, with special regards to factors influencing. In.: Acta Veterin Acad. Sci. Hung. 1972, Therapeutic experiments and intestinal flora in swine dysentery. In.: Zentralblatt für Veterinarmedizin Berlin, 1974, Intestinal flora studies in rabbit mucoid enteritis. In.: Veterinary Record, London, 1976., Rabbit dysentery: I-II-III. Veterinary Record, London 1978, Reproduction y sanidad. In.: II. Jornada de Cunicultura. Barcelona, 1983., A házinyúl és prémesállatok. In.: Kérdések és válaszok a szaporodásbiológia gyakorlatából Bp., 1987.

 

SISÁK IMRÉNÉ SZABÓ ERZSÉBET

Makó, 1938. máj. 8. - Tanár, nyugd. - Sz.: Szabó István férfiszabó, Márton Erzsébet htb. - F.: 1964. Sisák Imre tanár. - Gy.: Gábor (1965), Zoltán (1968). - Isk.: József Attila Gimn., Makó, Pedagógiai Főisk., Szeged, magyar-történelem szakos ált. isk. tanár, Somogyi-könyvtár, Szeged (1988) középfokú könyvtáros. - M.hely: Ált. Isk., Csanytelek (1959/61) tanár, Ált. Isk., Makó (1961/64) tanár, Petőfi Sándor Ált. Isk., H. (1964/69) tanár, Szántó Kovács János Ált. Isk., H. (1969/94) tanár, iskolai könyvtáros. - Tagja: a Pedagógus Szakszervezetnek, a Városi Szakszervezeti Bizottságnak. - Kutatási és érd. ter.: könyvtár. - Kit.: Miniszteri dicséret (1980, 1990), Eötvös-plakett (1993). - C.: 6800 H. Bajza u. 37. - Tel.: 62/221-348.

 

SOLYMOSI LÁSZLÓNÉ TÓTH OLGA

Hódmezővásárhely, 1942. aug. 21. - Tanító. - Sz.: Tóth András ( ), Hudák Olga nyugd. - F.: Solymosi László ügyvezető igazgató. - Gy.: Andrea (1963), Annamária (1975). - Isk.: Közgazdasági Technikum, Makó (1956/60), Eötvös József Tanítóképző Főisk., Baja (1972/75) tanító. - M.hely: Földeák, könyvelő, képesítés nélküli nevelő, Testnevelés Tagozatos Ált. Isk., H. (198/90) tanító, uo. (1990/96) igazgatóh. - Tagja: a Pedagógus Szakszervezetnek. - Kutatási és érd. ter.: alsótagozatos gyermekek oktatása, nevelése. - Kit.: Magyar Úttörők Szövetsége Dicsérő Oklevél (1983), Miniszteri Dicséret (1990). - Róla: A nyelvi, irodalmi kommunikációs programmal (Zsolnai-program) kapcsolatos cikk a Délvilágban. - C.: 6800 H. Ormos Ede u. 14. I/5. - Tel.: 62/240-590.

 

SOMODI ISTVÁN

Szeged, 1951. júl. 28. - Üzemmérnök, tájvédelmi körzetvezető. - Sz.: Somodi István MÁV pályamester, Petróczi Piroska htb. - F.: 1974. Balogh Éva kereskedő. - Gy.: Éva (1975), István Vendel (1977), Ágnes Veronika (1987). - Isk.: Erdészeti Technikum, Szeged (1966/71) erdész technikus, Állattenyésztési Főisk., H. (1975/79) állattenyésztési üzemmérnök, uo. (1979/80) vadgazdálkodási üzemmérnök. - Tanulmányút: Csehszlovákia (1986), Jugoszlávia (1991), Izrael (1995). - M.hely: Bükki Tájvédelmi Körzet (1971/73) erdész gyakornok, Mártélyi Tájvédelmi Körzet (1973-) tájvédelmi körzetvez. - Tagja: a Szakszervezeti Vadásztársaságnak (1974-), valamint a MEDOSZ-nak (1980/86). - Kutatási és érd. ter.: néprajz, térképészet, történelem. - Kit.: Kiváló Munkáért (1989), Miniszteri Dicsérő Oklevél (1993). - F.m.: Publikációi a Madártani Intézet Aquila című évkönyvében jelentek meg. - Sporteredm.: Megyei és serdülő bajnokságok (1967/71) síkfutó, 1967/71 között megyei szinten 400, 800, 1500 m-es síkfutásban több ifjúsági, serdülő bajnoki cím. - Róla: Emberek a természetben MTV 1997. és a Duna TV 1997. - C.: 6636 Mártély Tanya 340 Székhalom dűlő.

 

Somogyi Emőke

Deáki, 1937. jún. 23. - Iparművész, nyugd. - Sz.: Somogyi László igazagtó, Tímár Rozália htb. - F.: 1963. B. Kovács Ferenc képkereskedő, nyugd. - Gy.: Emőke (1964), Judit (1965), Márta (1967), Katalin (1968), István (1969). - Isk.: Jedlik Ányos Gyakorló Ált. Gimn., Csepel (1952/56), Magyar Iparművészeti Főisk., Bp. (1956/61) iparművész. - M.hely: HÓDIKÖT, H. (1961/71) tervező iparművész, Képcsarnok Váll. (1971/76) szervező, HÓDIKÖT, H. (1976/91) tervező iparművész. - Tagja: a Szakszervezetnek (1961/91). - Kutatási és érd. ter.: képző- és iparművészet, kertészkedés, zene, színház, irodalom, utazás. - Díjak: Év legszebb terméke (1962), Vásári díjak (1965, 1966), Nívó díj (1980). - Kiáll.: Tornyai János Múzeum H. (1963, 1980), Budapesti Nemzetközi Vásár (1964, 1966, 1976), Köln, Moszkva (1964), München (1965, 1976), Düsseldorf (1966), Párizs (1976), Hollandia (1996). - C.: 6800 H. Liget sor 1. - Tel.: 62/345-520.

 

SONKOLY TIBOR

Hódmezővásárhely, 1943. május 10. - Tanár. - Sz.: Sonkoly Lajos Tibor iskola igazagató, nyugd., Mérai Ilona Terézia ( ) fodrász. - F.: özvegy. - Gy.: Ágnes (1963), Dóra (1965), Tibor (1982), Gábor (1985). - Isk.: Frankel Leó Közgazdasági Technikum H., (1958/61) könyvelő, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, H. (1963/65) szaktechnikus, Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1970/74) földrajz-rajz szakos ált. isk. tanár. - Tanulmányút: Franciaország (1972, 1982, 1985, 1993). - Tagja: a Magyar Alkotók Országos Egyesületének (1994-), a Szántó Kovács János Ált. Isk. közalkalmazotti tanácsának (1995-), a Tarjáni Ált. Isk. Iskolaszékének (1995-) - Díjak: Pedagógiai Intézet díja (1986), Őszi Tárlat - Mónus István díj (1995). - F.m.: A jövő irgalmáért. Válogatás Váci Mihály verseiből. Nyíregyháza 1984.(illusztrátor) - Kiáll.: Önálló: Kiskunhalas, Budakeszi (1984), Metripond Klub H. (1985), Medgyessy-terem H. (1989), Szob (1995), Hódtói Ált. Isk. és Gimn. H. (1996). Kollektív: Alföldi Tárlat, Békéscsaba (1974, 1975, 1976, 1995), Vásárhelyi Őszi Tárlat H. (1989-), Hatvani Galéria, portré biennálé (1991). - Róla: Műhelytitkok. In.: Vásárhelyi Tükör 1988., Mecena(tor)túra. In.: Vásárhely és Vidéke 1991., Szivárványhídon. In.: Délvilág 1994., Vásárhelyi Őszi Tárlatról. In.: Vásárhely és Vidéke 1994., A vásárhelyi művészetről c. műsor MTV. 1994. - C.: 6800 H. Szék u. 5.

 

SOÓS LÁSZLÓ

Hódmezővásárhely, 1944. jún. 25. - Orvos, sebész főorvos, plasztikai sebész. - Sz.: Soós Sándor ( ) cipész és csizmadia mester, Négyessy Etelka htb. - F.: 1971. Füzesi Mária számviteli előadó. - Gy.: László (1972), Gábor (1973), Zoltán (1975). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1958/62), Szegedi Orvostudományi Egy. (1964/70), orvosdoktor, Városi Kórház Baleseti és Plasztikai Sebészet, Szentes, Honvéd Kórház Plasztikai Sebészet, Bp. plasztikai sebész szakképesítés. - M.hely: Mérleggyár, H. (1963/64) segédmunkás, Városi Tanács Kórház - Rendelőintézet (1991-től Erzsébet Kórház-Rendelőintézet) sebészeti osztály, H. (1970-) alorvos, uo. adjunktus, uo. sebész főorvos. - Tagja: a Magyar Sebész Társaságnak, a Magyar Plasztikai Sebész Társaságnak, a Csongrád Megyei Orvosetikai Szervezetnek, a Magyar Orvosi Kamarának, az MTA Dél-Magyarországi Sebész Szakcsoportjának, a Horgász Egyesületnek, a Vívó Egyesületnek, valamint az Előre Vadásztársaságnak (1974-), - Kutatási és érd. ter.: általános sebészet, kéz- és plasztikai sebészet. - Kit.: Egészségügyi Miniszteri dicséret. - F.m.: Mártélyi vaddisznók. In.: Nimród 1977., Tavaszi áradás (novella) In.: Ötven vadász emléke Bp. 1996.. - Kiáll.: Festményeiből H. (1987, 1988, 1993) Gyöngyös (1995), Szeged (1988-), Szekszárd (1993), Székkutas (1988) Budapest (1987, 1996). - Sporteredm.: II. oszt. bajnokság, , Bp., H. I hely tőrvívás - Róla: Szike, puska, ecset. In.: Nimród. 1987., November a folyóparton. In.: Vásárhely és Vidéke. 1993., Tiszaparti ködös hajnalok, ecsetvonással. In.: Délvilág 1993. - Szab.idő, hobbi: vadászat, festészet. - C.: 6800 H. Somogyi Béla u. 46. - Tel.: 62/341-362.

 

 

SÓS IMRE

Hódmezővásárhely, 1934. jan. 27. - Műszaki tanár, szakedző, nyugd. F.: 1957. Fábián Éva gyógyszerész, nyugd. - Gy.: Csaba (1962). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1944/52), Budapesti Műszaki Egy., (1952/57) gépészmérnök, Testnevelési Főisk., Bp. (1962/67) középiskolai testnevelés tanár, uo. (1978/82) atléta szakedző. - M.hely: Autójavító Váll., Szeged (1957/60) üzemmérnök, MEO vez., 602. sz. Helyiipari Szakmunkásképző. Int. H., (1960/72) mérnök-tanár, uo. (1962/69) igazgatóh., Kossuth Zsuzsanna Gépipari Szakközépisk. H. (1972/76) műszaki tanár, Városi Sport Egyesület H. (1976/85) atléta szakedző, 602. sz. Szakközépisk. és Szakmunkásképző Int. H. (1985/95) igazgató. - Tagja: a Csongrád megyei Atlétikai Szövetség (1970/95) elnökségének, a Városi Diáksport Szövetség, H. (1993-) elnökségének, valamint a Városi Atlétikai Szövetség, H. (1968/89) elnöke, - Kutatási és érd. ter.: természettudományok, sport. - Kit.: Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója (1968), Kiváló Munkáért (1978), A Magyar Atlétikáért (1986), Pedagógus Szolgálati Érdemérem (1995). Sporteredm.: II. oszt. atléta. Atléta edzőként tanítványai 22 országos bajnokságot nyertek, 18 második, 28 harmadik és 62 negyedik-hatodik helyezést értek el. Kilencen ifjúsági válogatottak voltak. - Szab.idő, hobbi: kertészkedés, utazás. - C.: 6800 H. Nyizsnyai Gusztáv u. 4. - Tel.: 62/342-368.

 

SPISSÁK LAJOS JÁNOS

Gádoros, 1949. márc. 2. - Fizikus, vállalkozó. - Sz.: Spissák Lajos ( ) üzemvezető, Kulcsár Rozália htb. - F.: 1971. Rudolf Klára óvónő. - Gy.: Szabolcs (1973), Márta (1976). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1963/67), József Attila Tudományegy., Szeged (1968/74) fizikus. - Tanulmányút: Anglia (1993,1994), Görögország (1993). - M.hely: Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar, Matematika-Fizika Tanszék, Dunaújváros (1974/84) főisk. adjunktus, METRIPOND Mérleggyár, H. (1984/92) gyártmányfejlesztő, fejlesztési osztályvez., DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, H. (1992/95) főisk. adjunktus, (1996-) magánvállalkozó, ipari és laboratóriumi méréstechnika. - Tagja: a Rosti Pál Fotóklub, Dunaújváros (1974/84) vezetőségének. - Kutatási és érd. ter.: oktatástechnológia., ipari és laboratóriumi méréstechnika, matematikai statisztika és operációkutatás mezőgazdasági alkalmazásai, számítógépek méréstechnikai felhasználása. - Tud. fokozat.: Egyetemi doktorátus (1980). - F.m.: Automatikus multivíziós rendszer. In.: Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar, Közleményei V., Dunaújváros, 1981., Berendezésorientált áramkörök ipari alkalmazása. In.: Mérés és Automatika 1987., Rapid method for determination extract and alcohol volume of wines. In.: Bioprocess Engeneering., Szófia, 1994, - Előadások: Malligand’s ebullioscope with digital display and serial PC communication. A Főiskolák fizika, matematika és számítástechnika oktatóinak XVIII. országos tanácskozásán, Szeged, 1994., Elektronikus közúti hídmérlegek számítógépes felügyelete. A Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napokon, H., 1995., - Útmutató a felvételi vizsgára való felkészüléshez. Bp. 1976. (társszerző), Fizika laboratóriumi mérési gyakorlatok II. Bp. 1978. (társszerző). - Kézirat: Programozott bevezetés a geometriai optikába. - Kiáll.: Fotóiból: Műszaki Főiskola, Dunaújváros (1978, 1983), Medgyessy-terem, H. (1981), Vármúzeum, Dunaföldvár (1982), Munkás Művelődési Központ, Dunaújváros (1982). - Róla: Ki kicsoda a magyar fotóséletben? Bp., 1992. - Szab.idő, hobbi: néprajzi szociofotó, portré és aktfotózás, természettudományokkal kapcsolatos felvételek készítése. Közel 60 alkalommal szerepelt országos pályázatokon. - C.: 6800 H. Oldalkosár u. 9. VII. 36. - Tel.: 62/342-572, 06 30/285-808. - E.-mail: H7569spi@ ella.Hu

 

STEINER BÉLA

Érsekújvár, 1927. jan. 13. - Zenetanár, karnagy, zeneszerző, nyugd. - Sz.: Steiner Ferenc ( ) kereskedő, Csányi Mária ( ) htb. - F.: 1950. Mihalics Éva tanítónő. - Gy.: Judit (1951), Éva (1953), Márta (1955). - Isk.: Tanárképző Főisk., Bp. (1946-50) ének-zene tanár, Konzervatórium, Szeged (1953) szolfézs-zeneelmélet tanár, Népművelési Intézet “Muharay iskola”, Bp. (1954) néprajzos-népzenész, Karnagyképző, Bp. (1958) karnagy. - M.hely: Általános Isk., Pitvaros (1950/55) ének-zene tanár, Megyei Tanács, H. (1955/59) művészeti csoportvez, Állami Zeneisk., H. (1959/63) igazgató, Tanítóképző Főisk., Szeged (1963/64) tanszékvezető, Állami Zeneisk., Szentes (1964/65) igazgató, Liszt Ferenc Ének-Zenei Ált. Isk., H. (1965/66) igazgató, Ének-Zenei Ált. Isk. és Zeneisk., Csongrád (1966/73) igazgatóh., Bethlen Gábor Gimn., (1994-től Bethlen Gábor Ref. Gimn.) H. (1973/95) tanár, karnagy. - Tagja: a Pitvarosi Népi Együttesnek (1950/55) művészeti vezetője, a H. Ének-Zene és Táncegyüttesnek (1955/60) művészeti vezeztője, a H. Juventus Kamarakórusnak (1994) művészeti vezetője, a H. Népi Együttes Vegyeskarának és a Városi Szimfonikus Zenekar (1960/65) karnagya, valamint a Bethlen Gábor Gimn. Női és Vegyeskarának (1973/91) karnagya, a H. Irodalmi Színpadnak (1962/65) zenei szerkesztője, karnagya, a H. Városi Vegyeskar (1976/87) vezető karnagya, a H. olvasókörök népdalkórusainak és citerazenekarainak (1966-) szakmai patronálója. - Kutatási és érd. ter.: népdalgyűjtés és feldolgozás, zeneszerzés. - Kit.: CSEMADOK Kulturális-díj Érsekújvár (1984), Vaszy Viktor-díj Szeged (1985), Péczely-díj H. (1992), Pitvaros község díszpolgára (1992), Szacsvay-díj Bp. (1993). - F.m.: 1953/92 szaklapokban több publikáció . - Cini-cini muzsika I-II. (gyermekkarok), H. 1994, Vásárhely kővel van kerítve (népdalkórusok) H. 1994, Nőikarok. H. 1994, Vegyeskarok H. 1995. Két kórusmű Bethlen Gábor erdélyi fejedelem emlékére. H. 1995. - Subavásár - népi táncjáték. - Gyermekoperák: Az aranycipő, A hét betű, Kész az esküvő, A király kenyere, Sulimuri - Kézirat: 50 kiadatlan kórusmű. - Hangversenyek: Operabemutatók Csongrád (1969,1971,1972,1980, 1992, 1996), Békés (1971,1973, 1992), H. (1982, 1987,1996), Kiskunhalas (1972), Szeged (1988,1992), Szerzői est: H. (1985,1993) 315 előadás, 400 hangverseny, több haza is külföldi hangversenykörút. - Róla: Riport műsor MR (1976), Embermesék (életút) MR (1984) Életút c. műsor (1990) Szegedi Rádió. - C.: 6800 H. Kálvin tér 3. - Tel.: 62/341-425.

 

STIFÁN SÁNDOR

Budapest, 1948. júl. 28. - Építészmérnök, városi főépítész. - Gy.: Orsolya (1977), Réka (1980). - Isk.: Szinyei Merse Pál Gimn., Bp. (1964/68), Budapesti Műszaki Egy. (1969/74) építészmérnök. - M.hely: DÉLTERV (1974/93) építési vezető, tervező, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városrendezési és Építésügyi Iroda (1993/95) városrendezési csopvez., H. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda (1996-) városi főépítész. - Tagja: a Magyar Építőművészek Szövetségének (1991-) Magyar Építészek Szövetségének és Kamarájának (1994/96), valamint Dél-alföldi Tervező Csoport választmányának. - Sporteredm.: Középisk. EB. Graz (1968) I. hely 4x100 síkfutás. - Szab.idő, hobbi: 15 országos tervpályázaton való részvétel, többnyire sikeresen. - Személyes közlés: Társalgási szinten beszél spanyolul. - C.: 6723 Szeged Tabán u. 8. - Tel.: 62/329-623, Mh: 62/344-222 (126).

 

SÚJTÓ SÁNDOR

Geszt, 1933. aug. 24. - Tanár, nyugd. - Sz.: Sújtó Sándor ( ) ácsmester, , Bagdi Erzsébet ( ) htb. - F.: 1957. Imre Erzsébet tanárnő, nyugd. - Gy.: Edit Erzsébet (1960). - Isk.: Állami Arany János Gimn., Berettyóújfalu (1949/53), Áll. Maróthy György Tanítóképző, Debrecen (1955) tanító, Tanárképző Főisk., Eger (1959/63) földrajz-rajz szakos ált. isk. tanár, Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1975/77) pedagógia szak. - M.hely: Nevelőotthon, Komádi (1955/71) nevelőtanár, uo. Ált. Isk. igazgatóh., Szántó Kovács János Középiskolai Kollégium (1991-től Cseresnyés Kollégium) H. (1971/87) nevelőtanár, uo. igazgatóh., uo. (1987/93) igazgató, Bethlen Gábor Gimn., H. (1975/87) óraadó rajz, művészettörténet tanár. - Tagja: a Csongrád megyei Rajztanári Stúdiónak (1977/87), valamint az ásotthalomi, váci, hajdúböszörményi, debreceni képzőművészeti táboroknak (1956/71). - Kutatási és érd. ter.: művészi fotó, festészet. - Kit.: Miniszteri Dicséret (1970), Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1975), Ifjúságért Érdemérem (1989), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1993), Aranykatedra Emlékplakett (1993). - F.m.: A Cseresnyés Otthontól - a Cseresnyés Kollégiumig. H. 1992 (szerkesztő). - Kiáll.: Önálló: H. (1978, 1986, 1990, 1992, 1996), Berettyóújfalu (1996). Közös: Makó (1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988), Ásotthalom (1984), H. (1987, 1988, 1989, 1991), Szeged (1987, 1988), Szabadka (1989, 1991) Fotóiból: Makó (1995) - Róla: Munkásságáról, festészetéről a helyi lapokban jelentek meg írások. Ötórai tea VTV 1993. - Szab.idő, hobbi: fotózás, bélyeggyűjtés, kertészkedés. - Személyes közlés: Fotókörvezetőként (1960/87) az Országos Fotóművészeti kiállításon vett részt. Igazgatása ideje alatt 1991-ben az intézmény felvette a Cseresnyés Kollégium nevet. - C.: 6800 H. Rudnay Gyula u. 14/B III/9. - Tel.: 62/342-231.

 

SZABÓ ATTILA

Orosháza, 1971. nov. 2. - Ügyvédjelölt, önkormányzati képviselő. - Sz.: Szabó Ferenc, Szabó Ferencné tanár. - Isk.: Bethlen Gábor Gimn. H. (1986/90), József Attila Tudományegy., Szeged (1991/97) jogi doktor. - Tanulmányút: Hollandia (1990). - M.hely: egyéni vállalkozó (1991/96), Dr. Horváth László egyéni ügyvédi irodája H. (1997-) ügyvédjelölt, H. Megyei Jogú Város Önkormányzat (1994-) képviselő, a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális, Vallási és Kisebbségi Bizottság tagja. - Tagja: a FIDESZ-MPP H. szervezetének alelnöke. - C.: 6800 H. Népkert u. 7. Tel.: 62/345-448.

 

SZABÓ DÁNIEL

Medgyesbodzás, 1933. aug. 9. - Tanár, igazgató, nyugd. - Sz.: Szabó Zoltán bognármester, Dániel Julianna htb. - F.: 1959/93 Détár Rózsa tanár, élettársa 1993. özv. Magócs Ferencné. - Gy.: Klára (1961), Zoltán (1966). - Isk.: Rózsa Ferenc Gimn., Békéscsaba (1955/59), Tanárképző Főisk., Szeged (1960/64), MSZMP Politikai Főisk., Bp. (1971/74). - M.hely: Ált. Isk., Bucsa (1959/64) tanár, Csongrád megyei Moziüzemi Váll., H. (1964/65) propaganda csoportvez., Ságvári Endre Ált. Isk. H. (1965/66) tanár, MSZMP Városi Bizottsága, H. (1966/80) agitciós propaganda csoportvez., Ált. Isk. és Gimn. Szob (1980/82) igazgató, József Attila Ált. Isk. H. (1982/89) tanár, Hódtói Ált. Isk. H. (1989/93) tanár, igazgató. - Tagja: a Pedagógus Szakszervezetnek (1959/93), a TIT városi csoportjának (1966/80), a HNF Városi Elnökségének (1989/90). - Kutatási és érd. ter.: helytörténet, irodalom, történelem, képzőművészet, néprajz, sport. - F.m.: Hivatása: pártmunkás. In.: MSZMP Pol. Főiskola lapja 1972., Illúziók nélkül In.: Csongrád megyei Hírlap 1989., Koldus alamizsnát nem követelt (a Szántó Kovács János féle zendülés centenáriuma) In.: Reggeli Délvilág 1994., Az első szerelem megkapó tisztasága (Rábay Miklós emlékére) In.: Reggeli Délvilág 1994., Miskakancsók Mónustól. In.: Reggeli Délvilág 1994., Kohán pirulái. In.: Reggeli Délvilág, A Szántó Kovács-mozgalom centenáriumára. Szeged, 1994. - Kézirat: Fejezetek Bucsa község történetéből (szakdolgozat) 1964, A hódmezővásárhelyi általános és középiskolai pedagógusok világnézeti tudatossága (szakdolgozat) 1974. - Szab.idő, hobbi: túrázás, olvasás, barkácsolás, foci. - C.: 6800 H. Bajcsy-Zsilinszky u. 4. - Tel.: 62/345-601.

 

SZABÓ ERNŐ

Hódmezővásárhely, 1923. okt. 6. - Statisztikus, könyvelő, nyugd. - Sz.: Szabó Ernő csizmadiamester, Tóth Jusztina htb. - F.: 1960. Katona Margit tanár, nyugd. - Isk.: Közgazdasági Gimn., Szeged (1947/50) könyvelő, Mezőgazdasági Technikum, H. (1953/55) növénytermesztési technikus, Közgazdasági Technikum, Szeged (1960/61) középfokú statisztikus, könyvelő és vállalati tervező, Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, H. (1962/65) állattenyésztési szaktechnikus. - M.hely: Városi Tanács, H. (1941/52) előadó, Statisztikai Hivatal, H. (1952/66) felügyelőség vezető, Városi Tanács, H. (1966/83) előadó. - Kutatási és érd. ter.: sport, helytörténet. - F.m.: Hódmezővásárhely története II/2. köt. H., 1993. - Sportélet c. fejezet., A polgári fiúiskola története (pályázat). Hódmezővásárhely-Susán olvasókörei (országos pályázat)., Susán története (megyei pályázat)., - Kézirat: Hódmezővásárhely sporttörténete sportáganként. - Kiáll.: Hat önálló sporttörténeti kiállítás Hódmezővásárhelyen (1982-97 között). - Róla: Susztermúzeum Tabánban In.: Csongrád Megyei Hírlap, Délvilág 1994., Szurkolóból lett gyűjtő In.: Csongrád Megyei Hírlap, Délvilág 1994. - Szab.idő, hobbi: sportemlékek és helytörténeti emlékek gyűjtése. - C.: 6800 H. Kutasi út 45.

 

SZABÓ ERZSÉBET ® Sisák Imréné

 

SZABÓ GÁBORNÉ PÓR ÁGNES

Ózd, 1956. márc. 4. - Gyógypedagógus, igazgató. - Sz.: Pór Mihály ( ), Pór Mihályné nyugd. - F.: 1975. Szabó Gábor ATEV Rt. igazgató. - Gy.: Gábor (1976), Ágnes (1982), Péter (1988). - Isk.: Ságvári Endre Gimn. és Szakközépisk., Kazincbarcika (1970/74), Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főisk., Bp. (1976/80) oligofrén pedagógia-logopédia szakos tanár. - M.hely: Kazincbarcika (1974/75) csecsemő és gyermekgondozó, Nagy Sándor utcai Ált. Isk. H. (1975/90) tanár, uo. (1990/92) szakmai munkaközösség vezető, uo. (1992-) igazgató. - Tagja: az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetségének (1992-), a Gyógypedagógusok Csongrád megyei Munkaközösségének (1992-), a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének (1995-), valamint a Városi Család Gyermek és ifjúságvédelmi Szaktanácsadó Testületének (1996-). - Kutatási és érd. ter.: gyógypedagógia, logopédia, szépirodalom. - Kit.: Kiváló Ifjúsági Vezető (1978), Miniszteri Dicséret (1988). - F.m.: A helyi sajtóban szépirodalomi, munkái jelentek meg. - Róla: Cikkek helyi, ill. megyei újságokban, folyóiratokban. - Szab.idő, hobbi: Prózaírás. - Személyes közlés: Egy évig volt önálló rovata a helyi rádióban “Egy pár perc” címmel. - C.: 6800 H. Somogyi Béla u. 26. - Tel.: 62/341-850.

 

 

SZABÓ IMRE

Hódmezővásárhely, 1924. febr. 29. - Technikus, előadó, nyugd. - Sz.: Szabó Imre kisbirtokos, Kun Terézia htb. - F.: 1947. Kónya Margit. - Gy.: Margit (1948), Imre (1953), Katalin (1955). - Isk.: MÁV Oktatási Főnökség, Szeged (1975/76) alapfokú technikum, uo. (1978/79) egészségvédelmi és biztonságtechnikai végzettség. - M.hely: (1947/60) gazdálkodó, MÁV Épület- és Hídfenntartó Főnökség 3. sz. Építésvezetőség, H. (1960/84) ellenőr, ingatlan kezelő, előadó. - Tagja: a Gazdasági Egyesületnek H. (1946/47), a Mátyás utcai Olvasókör H. (1990-) elnöke. - Kit.: Kiváló dolgozó (1966, 1983), Szocialista brigád cím (1968). - Kutatási és érd. ter.: közművelődés, kultúra. - Személyes közlés: 1944-től 1945-ig levente munkaszolgálatos, 1945-ben orosz hadifogoly. - C.: 6800 H. Kistópart u. 33.

 

SZABÓ LAJOS

Hódmezővásárhely, 1933. aug. 25. - Állatorvos, mezőgazdasági vállalkozó, nyugd. - Sz.: Dr. Szabó Lajos állatorvos, Kokas Judit tanítónő. - F.: 1958. Hegedűs Rozália vegyész. - Gy.: Rózsa (1958), Katalin (1960), Piroska (1968), Julianna (1970). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1943/51), Állatorvostudományi Egy., Bp. (1951/57) állatorvos doktor, uo. (1971/72) szarvasmarha egészségügyi szakállatorvos. - Tanulmányút: NSZK (1982). - M.hely: Szentes (1957/58) állatorvos gyakornok, H. (1958/1990) körzeti állatorvos, Magyar Köztársaság Országgyűlése (1990/94) képviselő uo. (1992/94) jegyző az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának (1993/94) tagja, (1995-) mezőgazdasági vállalkozó. - Tagja: a FKgP (1989/91), a Történelmi Független Kisgazdapárt Országos Ügyvezető Testületének (1992-), a Parlamenti Agrárklubnak (1992), az ÁFÉSZ H. Lótenyésztő Szakcsoportjának (1971/92) elnöke. - Kit.: Széchenyi ezüst emlékérem (1991), a Csongrád megyei Állategészségügyi Állomás törzsgárda kitüntetései (1972, 1977, 1982). - Sporteredm.: NB II Egyetemi SE. (1955/57) kosárlabdázó. - Szab.idő, hobbi: lótenyésztés. - Személyes közlés: Díjugratásban területi, országos és nemzetközi versenyeken is eredményesen versenyző lovakat tenyésztett. - C.: 6800 H. Klauzál u. 15. - Tel.: 62/222-879.

 

 

SZABÓ LÁSZLÓ

Hódmezővásárhely, 1947. dec. 28. - Tanár, edző. - Sz.: Szabó László ( ) virágkertész, műszerész, Dezső Erzsébet sokszorosító, nyugd. - F.: 1974/86 Nagy Gyöngyi ügyintéző. - Gy.: Viktória (1975), Teodóra (1976). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1962/66), Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1971/75) földrajz -testnevelés szakos ált. isk. tanár. - M.hely: (1966/75) segédmunkás, úszómester, HÓDIKÖT SE (1975/76) ügyvezető elnök, HVSE (1976) szervezési módszertani előadó, Zalka Máté Ált. Isk., Szeged (1976/86) tanár, SZEOL (1976/86) vízilabda edző, Városi Strandfürdő (1986/96) úszómester, úszóedző, HVSE (1996-) vízilabda utánpótlás edző. - Tagja: 1959-óta a MÁV-HMTE-nek, a MEDOSZ-nak, a HÓDIKÖT-nek és a HVSC úszó- vízilabda szakosztályának. - Díj: a HVSC-től kiemelkedő sporttevékenységéért (1994), Hódmezővásárhely Sportjáért (1995). - Sporteredm.: Magyar Hadseregbajnokság, Bp. (1967) egyéni és csapatbajnok, háromtusa, Magyar Hadseregbajnokság, Csongrád (1967) III. hely folyamúszás, OB II. H. (1969) II. hely vízilabda és OB II. H. (1971) III. hely vízilabda. - Róla: Riportfilm a Hadseregbajnokságról és kisebb riportok a helyi sajtóban.- Szab.idő, hobbi: strandfoci, sakk, szakcikkek olvasása. - Személyes közlés: Nevéhez fűződik a városi vízilabda utánpótlás nevelésének megszervezése, kialakítása és edzése sportiskolai keretek között.- C.: 6636 Mártély, Tanya 152.

 

SZABÓ MÁRIA ® Nagy Jánosné

 

SZABÓ MIHÁLYNÉ ® Petrik Éva

 

SZABÓ ZOLTÁN

Budapest, 1953. ápr. 6. - Rádió-televízió műsorszerkesztő. - M.hely.: Csehszlovák Rádió, Bratislava (1976/77) magyarnyelvű adások szerkesztő, riporter, Magyar Rádió, Bp. (1977/91) technikai rendező, zenei műsorszerkesztő, a Reggeli Csúcs c. műsor alapító tagja, H. (1993/97) vásárhelyi rádiózás kialakítása, Városi Televízió, H. (1997-) műsorszerkesztő. - Kit.: Magyar Rádió Nívódíja (12 alkalommal, 1978/91), Magyar Köztársaság Állami Ifjúsági Díja megosztva (1991). F.m.: 1978/90 zenei témájú cikkek az Ifjúsági Magazin, a Rádió és Televízió Újságban, a Vásárhely és Vidéke (1992/94) ifjúsági oldalának szerkesztője. - Személyes közlés: 1991-ben végleg Hódmezővásárhelyre költözött és igyekszik a város hírnevét a médiákban kialakított kapcsolataival, tapasztalataival öregbíteni.

 

SZAKMÁRY SÁNDORNÉ HELLER ERIKA

Szeged, 1943. jún. 11. - Középiskolai tanár. - Sz.: Dr. Heller István gyermekgyógyász, nőgyógyász és szülész, Lenz Olga htb. - F.: 1968. dr. Szakmáry Sándor ügyvéd. - Gy.: Sándor (1973). - Isk.: Közgazdasági Technikum, H. (1957/61), József Attila Tudományegy., Szeged (1961/66) magyar-német szakos középiskolai tanár. - Tanulmányút: Ausztria (1964/65). - M.hely: Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépisk., H. (1966/68) tanár, Ált. Isk., Középhalom (1968/69) tanár, Középisk. Diákotthon, Szarvas (1969/72) tanár, Vajda Péter Gimn., Szarvas (1972/84) tanár, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépisk. (1997-től Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépisk.) H. (1984-) tanár. - Tagja: a Magyar-Holland Baráti Társaságnak (1991-), ua. (1994-) titkára. - Kit.: Miniszteri Dicséret, Kiemelkedő teljesítményért alapítvány díja (1993). - C.: 6800 H. Móricz Zsigmond u. 15/a. - Tel.: 62/344-032.

 

SZALAI GYÖRGY

Hódmezővásárhely, 1936. ápr. 14. - Zenetanár. - Sz.: Szalai Lajos ( ) asztalos, Lukács Zsófia ( ) htb. - F.: 1961. Komoly Zsuzsanna szolfézs - magyar nyelv és irodalom tanár, nyugd. - Gy.: György (1962), Miklós (1970). - Isk.: Állami Tanítóképző, Szeged, (1950/54) tanító, Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged (1951/55), Állami Zenetanárképző, Szeged (1955/58) fafúvós és szolfézs tanár. - M.hely: Állami Ált. Iskolák Igazgatósága, Rúzsa (1954/57) tanító, Állami Ált. Isk., Algyő, (1956/57) tanító, Állami Zeneiskola, H. (1958/69) fafúvós és szolfézs tanár, Szegedi Szimfónikus Zenekar (1969/78) szólamvezető fagottos, Zalka Máté Ált. Isk., H., (1979/82) tanár, Lajtha László Zeneiskola, Szentes (1982-) fafúvós és szolfézs tanár. - Tagja: a Vásárhelyi Fúvósötösnek, melynek alapítója. - Kutatási és érd. ter.: szimfonikus és kamarazene. - Kit.: Szocialista Kultúráért (1988). - Hangverseny: 1958-tól évente közreműködik egyéni, filharmóniai és szimfonikus zenekari hangversenyen Hódmezővásárhelyen és Szentesen. - C.: 6800 H. Kálvin János tér 3. - Tel.: 62/345-252.

 

SZALAI GYÖRGYNÉ KOMOLY ZSUZSANNA

Pitvaros, 1939. márc. 22. - Szolfézs és középiskolai tanár, igazgató, nyugd. - Sz.: Komoly Pál levéltári főelőadó, nyugd., Osztás Mária gazdasági vezető, nyugd. - F.: 1961. Szalai György fafúvós és szolfézs tanár. - Gy.: György (1962), Miklós (1970). - Isk.: Tömörkény István Gimn., Szeged (1953/57), Zeneművészeti Szakiskola Szeged (1957/60) szolfézs tanár, József Attila Tudományegy., Szeged, (1964/68) középiskolai magyar nyelv és irodalom tanár. - M.hely: Állami Zeneiskola, H. (1957/59) óraadó, uo. (1959/60) szaktanító, uo. (1960/76) szolfézs tanár, uo. (1976/87) igazgató, uo. (1987/88) megbízott igazgató. - Tagja: a Zenepedagógus Szakszervezet Szolfézs Szakosztályának, valamint az Országos Választmánynak (1959-). - Kit.: Szocialista Kultúráért (1976). - C.: 6800 H. Kálvin János tér 3. - Tel.: 62/345-252.

 

SZALAI LUKÁCS LAJOS

Hódmezővásárhely,1925. ápr. 26. - 1997. okt. - Közgazdász, nemzetgazdasági szakíró, infláció kutató. - Sz.: Szalai Lajos szakmunkás, Lukács Zsófia baromfiipari szakmunkás. - Isk.: Felsőkeresked. Isk., Békéscsaba (1939/44) mérlegképes könyvelő, József Nádor Műszaki Gazdaságtudományi Egy. (1946/48) külkereskedelmi szak, Közgazdaságtudományi Egy., Bp. (1956/63) üzemgazdász és külgazda. - Tanulmányút: Franciaország, Svájc, Manaco 3 hónap (1970), Anglia, Svájc, Franciaország 3 hónap (1983), Svájc, Franciaország 1 hónap (1984). - M.hely: Cementárú Ipari Váll. H. (1949/52) műszaki-gazdasági ügyintéző, Bányaépítőip. Egyesülés, Kecskemét (1952/54) tervező, Mérleggyár, H. (1954/56) üzemgazdász, Kötöttárúgyár (1961-tól Hódiköt) H. (1956/85) tervező, műszaki fejlesztő, export-piackutató, Autójavító Váll., Bp. (1985/88) keresked. telepvez, H. Megyei Jogú Város Önkormányzata (1990/94) önkormányzati képviselő a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság tagja. - Tagja: a Magyar Vöröskeresztnek (1957-) valamint a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetségének (1990-). - Kutatási és érd. ter.: Nemzetgazdaságtan, makroökonómia, infláció kutatás-hárítás módszertana, műszaki fejlődés kutatása, a jóléti-nemzeti keresztény állam feltételrendszere. - Tud. fokozat: Egyetemi doktorátus közgazdaságtan, külgazdász, filozófia (1977). - Kit.: Könnyűipar Kiváló Dolgozója (két alakalom). - F.m.: Kutatási és érdeklődési körébe tartozó cikkek helyi és szakmai lapokban. A vállalti árpolitika gyakorlati módszerei-külgazdasági vonatkozásai. Doktori értekezés. Bp., 1977. Kézirat: Paickutatási módszertan a kötszövőiparban, Az infláció kutatás-hárítás módszertana. - Sport.eredm.: Húsz város Bajnoksága, H. (1947) III. hely. birkózás. - Szab.idő, hobbi: gazdaságpolitikai szaktanácsadás. - C.: 6800 H. Dáni u. 66/a.

 

SZALKAI LÁSZLÓ IMRE

Hódmezővásárhely, 1941. szept. 29. - Lakatos, ökölvívó edző, nyugd. - Sz.: Szalkai János földműves, Szalkai Rozália htb. - Gy.: László (1959), Szilárd (1969), Edina (1975). - Isk.: (1973) érettségi, Sportvezető és Edzőképző tanfolyam, Szeged (1966/67) ökölvívóedző. - M.hely: Mérleggyár, H. (1959/72) mérleglakatos, Fémtechnikai Váll., H. (1972/87) kereskedelmi ügyintéző, CSOMIÉP, H. (1987/88) gazdasági ügyintéző. - Tagja: a METRIPOND SE-nek (1956/64), a Kun Béla SE-nek (1960/61), a Szegedi Dózsa SE-nek (1968/72 és 1984/91) edző, a Hódgép SE-nek (1991-). - Kit.: Megye Sportjáért (1994), Hódmezővásárhely Sportjáért (1996). - Sporteredm.: megyei területi bajnokság (1955/64) I. hely, országos bajnokság (1958) I. hely, országos minősítő bajnokság (1959) I. hely, ökölvívás, (1960) magyar válogatott ökölvívásban. - Szab.idő, hobbi: jóga. - Személyes közlés: 1986-ban alakították meg Hódmezővásárhelyen az ökölvívó szakosztályt a Szegedi Dózsa SE kihelyezett szakosztályaként, mely 1992-től HÓDGÉP SE néven önálló szakosztályként működik. - C.: 6800 H. Hódi Pál u. 1. - Tel.: 62/248-653.

 

SZALKAI LÁSZLÓ

Hódmezővásárhely, 1959. nov. 7. - Középiskolai tanár, kollégium igazgató. - Sz.: Szalkai László ökölvívó edző, nyugd., Kurai Anna Mária könyvelő. - F.: 1989. Tóth Edit könyvelő. - Gy.: Flóra (1989). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1974/78), Eötvös Loránd Tudományegy., Bp. (1979/87) magyar nyelv és irodalom szakos középisk. tanár, népművelő, finnugor szakos előadó. - M.hely: Ifjú Gárda Művelődési Ház, Bp. (1985/87) népművelő, Külterületi Ált. Isk. - ÁMK, H. (1988) népművelő-tanár, Városi Tanács VB. igazgatási oszt., H. (1988) gyámügyi főelőadó, Szántó Kovács János Középisk. Kollégium (1992-től Cseresnyés Kollégium) (1988/93) nevelőtanár, (1993-) igazgató H. Megyei Jogú Város (1990/94) önkormányzati képviselő, a Művelődési Oktatási és Vallási Bizottság tagja, Közoktatási Bizottság (1994-) külső tagja. - Tagja: a Magyar-Kárpátaljai, a Magyar-Litván és a Magyar-Francia Baráti Társaságnak. - Kutatási és érd. ter.: magyar őstörténet, irodalom, zene, képzőművészet, társadalomtudományok, pszichológia. - F.m.: Versek (kézirat). - Szab.idő, hobbi: olvasás, zene, film. - C.: 6800 H. Futó Mihály u. 12. - Tel.: 62/243-929.

 

SZÁNTÓ ERIKA ® Sápi Zoltánné

 

SZEGHŐ ERZSÉBET ® Berei Lajosné

 

SZÉL ELEMÉRNÉ BOROS ETELKA

Fábiánsebestyén, 1933. febr. 1. - Középiskolai tanár, TIT városi titkár. - Sz.: Boros Ferenc ( ) földműves, Vincze Erzsébet ( ) htb. - F.: 1953. Szél Elemér ( ) üzemvezető. - Gy.: Etelka Judit (1957). - Isk.: Állami Tanítóképző, H. (1949/53) tanítónő, József Attila Tudományegy., Szeged (1965/71) középiskolai tanár. - M.hely: Ált. Isk., Földeák (1953/55) tanítónő, Ált. Isk., H. (1955/64) tanítónő, uo. (1964/75) tanár, TIT Városi Szervezete, H. (1975-) városi titkár. - Tagja: az Országos Nevelési Tanácsnak (1965/74), a Pedagógus Szakszervezetnek (1953/92). - Kutatási és érd. ter.: helytörténet, néprajz. - Kit.: Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1971), TIT Kiváló Dolgozója (1979), Munka Érdemrend bronz fokozata (1982), Kiváló Ismeretterjesztő (1988). - Szab.idő, hobbi: helytörténeti és néprajzi munkák tanulmányozása. - C.: 6800 H. Tulipán u. 19. - Tel.: 62/341-392.

 

 

SZELI FERENC

Ároktő, 1953. dec. 22. - Gépészmérnök, önkormányzati képviselő. - Sz.: Szeli Ferenc, Szőke Erzsébet. - F.: 1977. Szomor Judit vegyész. - Gy.: Gábor (1979), Ferenc (1984). - Isk.: Zalka Máté Gépipari Technikum, Miskolc (1968/72), Nehézipari Műszaki Egy. Gépészmérnöki kar, Miskolc (1972/77) gépészmérnök, József Attila Tudományegy., Szeged (1992/95) közgazdasági szakokleveles gépészmérnök. - M.hely: METRIPOND-Mérleggyár H. (1977/79) szervező, uo. anyagellátási osztály (1979/81) osztályvez., HÓDGÉP (1992-től HÓDGÉP Járműgyártó RT.) számítástechnikai osztály H. (1981/91) osztályvez., uo. (1992-) számítástechnikai vezető, kontroller, H. Megyei Jogi Város Önkormányzat (1994-) képviselő, Közoktatási Bizottság tagja. - Tagja: a Gépipari Tudományos Egyesületnek (1976/86) valamint a Magyar-Holland Baráti Társaságnak H. (1989-) uo. (1991/93)vezetőségi tagja. - Kit.: Kiváló Dolgozó (1985). - Szab.idő, hobbi: Kertészkedés, barkácsolás. - C.: 6800 H. Hóvirág u. 29. Tel.: 62/342-548.

 

 

 

 

SZÉNÁSI JÁNOS

Hódmezővásárhely, 1944. márc. 5. - Építőanyagipari technikus, fazekas, népi iparművész. - Sz.: Szénási János ( ), Paksi Jusztina htb., nyugd. - F.: 1969. Tóth Erzsébet. - Gy.: Éva (1970), János (1971). - Isk.: Majolikagyár, H. (1958/60) ipari tanuló, Építőanyagipari Technikum, Bp. (1963/69) építőanyagipari technikus. - M.hely: Majolikagyár, H. (1960/68) korongos, Alföldi Porcelángyár, H. (1968/80) csoportvez., majd művezető, (1980/82) fazekas, (1982-) népi iparművész. - Tagja: a Népművész Egyesületnek (1985-). - Kit.: Csongrád megyei Népművészeti Kiállítás alkotói díj (1987), IX. Országos Népművészeti Kiállítás, arany plakett (1989), Csongrád megyei Népművészeti Kiállítás II. díj fazekas kategória (1989), Nemzetközi Népművészeti Fesztivál, ezüst fokozat. (1992), XII. Országos Fazekas pályázat, II. díj (1993), Gelencsér Sebestyén Országos Kiállítás, II. díj (1994). - Kiáll.: Önálló: Alföldi Porcelángyár, H. (1985), Cseresnyés Kollégium, H. (1994), Petőfi Művelődési Központ, H. (1994) - H. (1981, 1986), Népművészeti Fesztivál, Ópusztaszer (1984, 1985), Termékkiállítás, H. (1986), Országos Kiállítás (1990), Németország (1988, 1991, 1994), UNITE Fesztivál, Olaszország (1990, 1992), Hollandia (1993), Makó (1993), VI. Alföldi Fazekas Triennálé, Karcag (1994),. - Róla: Kerekek és lépések c. ismeretterjesztő film MTV (1990), “Uram a cserép embörzsírral készül”. /Gulicska Irén, pályamunka H. 1994, Vásárhely és Vidéke, H. 1994., Alföldi Műhely 1995. - Szab.idő, hobbi: horgászat, rejtvényfejtés. - C.: 6800 H. Eke u. 41. - Tel.: 62/341-441.

 

SZÉNÁSY EMESE ® Faragóné Szénási Emese

 

Szente Varga Gergely

Kecskemét, 1929. szept. 8. - Tanár, nyugd. - Sz.: Szente Varga Gergely ( ), Kopa Mária ( ). - F.: 1968. Kálvai Mária tanár, nyugd. - Gy.: Róbert (1954). - Isk.: Katona József Gimn., Kecskemét (1946/50), Pedagógiai Főisk., Szeged (1950/53) matematika- kémia szakos ált. isk. tanár. - M.hely: Ált. Isk., Kübekháza (1953/54) gyakorlóéves tanár, Ált. Isk., Tömörkény (1955) tanár, Ált. Isk., Nagytőke (1956/57) igazgató, kistarcsai internálótábor, (1957/58), (1958/59) kőműves segédmunkás, Külsőerzsébeti Ált. Isk., H. (1959/60) tanár, Erzsébeti Ált. Isk., H. (1960-) tanár. - Tagja: az Erzsébeti Olvasókörnek (1991-) elnök. - Kit.: A népművelés terén kifejtett kiváló munkájáért (1972), Kiváló munkáért (1988), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1991), A hazáért és szabadságért 1956-os Emlékérem (1991), a Hazáért Érdemkereszt (1994). - Szab.idő, hobbi: kempingezés, sport, utazás, vezetés, barkácsolás, olvasás. - C.: 6800 H. Erzsébettelek, Cziriák u. 16. - Tel.: 62/344-684.

 

Szente Varga Gergelyné Kálvai Mária

Szeged, 1939. szept. 7. - Tanár, nyugd. - Sz.: Kálvai Gyula tűzoltótiszt, Scháti Mária fényképész. - F.: 1968. Szente Varga Gergely tanár, nyugd. - Isk.: Keméndy Nándorné Tanítóképző, Szeged, (1957) érettségi, uo. (1958) ált. isk. tanító, Tanárképző Főiskola, Szeged (1967) rajz-földrajz szakos ált. isk. tanár, Képzőművészeti Főisk. Bp., továbbképző tanfolyam (1978/80). - Tanulmányút: Lengyelország (1989). - M.hely: Ált. Isk., Felgyő (1957/59) tanító, Ált. Isk., Nagymágocs (1959/62) tanító, Ált. Isk., Zákányszék (1962/66) tanító, tanár, Ált. Isk. és Gimn., Mórahalom (1966/68) tanár, Ságvári Endre. Ált. Isk., H. (1968/95) tanár, Központi Ált. Isk., H. (1995/96) nyugd. óraadó tanár, Kortárs Galéria, Szeged (1996/97), Csongrád megyei középiskolai rajzszakfelügyelő (1980-). - Tagja: KISZ-nek, a Magyar Úttörőszövetségnek, a Pedagógus Szakszervezetnek, valamint az MSZMP-nek. - Kutatási és érd. ter.: esztétika, tehetséggondozás, képzőművészet. - Kit.: Kiváló Úttörővezető (1976), Kiváló Munkáért (1979), Úttörővezető érdemérem (1983), Kiváló Pedagógiai munkáért (1991), Országos Amatőr Kiállítás különdíja (1992), Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért (1995), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1995), Országos Művészeti Körök fesztiválja (1995) II. díj, Karácsonyi Amatőrgála H., festészeti közönségdíj, alkotói díj. - F.m.: Grafikák jelentek meg a Budapesti Nevelő, Rajztanítás, A 7 Napról c. folyóiratokban, könyvcímlapok, oklevelek, meghívók fedélterve. - A vizuális tehetség felismerése és gondozása. In.: Kiállítások, műhelyek. Szentendre, 1994. Differenciált tehetséggondozás Hódmezővásárhelyen. (pályázat). - Kiáll.: Önálló: Nagymágocs (1960), Zákányszék (1965), Makó (1988), H. (1985, 1986, 1989, 1990, 1994), Lengyelország (1989), Bp. (1990), Szeged (1993, 1995) közös: Több hazai és külföldi (1968-tól). - Róla: A helyi és megyei lapokban önálló kiállításai, díjnyertes pedagógiai kísérlete alkalmából. - Szab.idő, hobbi: festészet, grafika, szobrászat. - Személyes közlés: A derekegyházi alkotótábor vezetője, a Grafikai Stúdió létrehozója Hódmezőásárhelyen és a szentendrei Nemzetközi Vizuális Konferencia szekcióvezetője - C.: 6800 H. Hóvirág u. 14.

 

Szenti András

Hódmezővásárhely, 1930. dec. 21. - Termelőszövetkezeti tag, olvasóköri elnök, nyugd. - Sz.: Szenti István ( ), Molnár Julianna ( ). - F.: 1955. Bene Erzsébet nyugd. - Gy.: Erzsébet (1956), András (1960). - M.hely: magángazdálkodó (1960-ig), Szántó Kovács János Mtsz, majd Rákóczi Ferenc Mtsz (1960/90) tag, műszaki anyagbeszerző, H. Megyei Jogú Város Önkormányzata (1992/94) önkormányzati képviselő, Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság tagja. - Tagja: a Sóshalmi Olvasókör (1986/90) elnökségének, jegyzőkönyv vezető, ua. (1990-) elnök, a FKgP (1989-) helyi szervezet alapítója. - F.m.: A vén akácfa (novella), Soha háborút (vers) In.: Visszhang antológia. 1996. Továbbá a Szabadföldben jelentek meg írásai. - Kézirat: Vőfélykönyv (saját versek és szövegek), A gyanú (elbeszélés). A Csúcsi lakodalmas c. népi játék. - Róla: Vőfély c. film MTV (1992), Azok bontották le, akik építették és a Fagy pusztított c. dokumentumfilmek szereplője. - Szab.idő, hobbi: Vőfélykedés több mint 500 lakodalomban. Hagyományőrző műsorok, rendezvények rendezése a Csúcsi Olvasókörben. Néprajzi pályázatok írása. - C.: 6800 H. Rárósi u. 86. - Tel.: 62/342-592.

 

Szenti Tibor

Hódmezővásárhely, 1939. nov. 9. - Kórházi egészségnevelő, néprajzkutató,. - Sz.: Szenti Tibor ( ) fodrász, gyári munkás, Körmendy Rózsa varrónő, nyugd. - F.: 1963. Tóbiás Csilla laboratóriumi aszisztens. - Gy.: Csilla (1965), Tibor Péter (1967). - Isk.: Bethlen Gábor Áll. Gimn., H. (1954/58), Fodor József Orvossegédképző Isk., Bp. (1958/60), Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Közegészség- és Járványügyi Ellenőrző Tanszék, Bp. (1978/79) közegészség- és járványügyi ellenőr. - Ösztöndíj: Eötvös József Alapítvány (1987). - M.hely: Csongrád Megyei KÖJÁL H., Szeged (1960/80) közegészségügyi- járványügyi ellenőr, Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar H. (1980) szakoktató üzemmérnök, uo. (1980-) külső tudományos munkatárs Városi Tanács Kórház - Rendelőintézet (1991-től Erzsébet Kórház - Rendelőintézet) H. (1980-) kórház- higiénikus, egészségnevelő tanár. - Tagja: a Magyar Néprajzi Társaságnak, (1973-), a TIT (1978-) városi elnökhelyettese, a Mezőgazdasági Múzeum Baráti Körének (1981/95), a Magyar Orvostörténeti Társaság Népi Gyógyászat Szakosztályának (1981-), a Magyar Népköztársaság Művészeti Alap Irodalmi Szakosztályának (1987-), az MDF-nek (1988/90), a Szeremlei Társaságnak, H. (1990-), az Emlékbizottság a II. világháború hódmezővásárhelyi áldozatai emlékének megörökítésére (1995) alapítója, a Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaságnak (1992-), a Sóshalmi Olvasókörnek (1989-), a Vásárhelyi Testamentum kuratóriumának (1993/95), a Gregus Máté Szakközépiskola kuratóriumának (1993/94), a Hódmezővásárhely Városért Közalapítvány kuratóriumának (1995-), a Magyar Szellemi Védegylet (1995) tiszteletbeli tagja, a Bethlen Gábor Ref. Gimn. Baráti Köre (1996-) vezetőségi tagja, a Hódtói Ált. Isk. és Gimn. kuratóriumának (1996-). - Kutatási és érd. ter.: mentálhigiéné, szociálegészségügy, rizikóbetegségek, népi életmód, folklór, szociálantropológia, irodalmi szociográfia, dokumentumfotók, dokumentumfilmek készítése néprajzi, szociográfiai, mezőgazdasági témakörben. - Kit.: a 20. Országos Néprajzi - és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat I. díj (1972), II. díj (1973), I díj (1975, 1977), III. díj (1978), Miniszteri Dícséret (1976), Magyar Néprajzi Társaság Sebestyén Gyula Emlékérem (1977), Kiváló Munkáért (1983), Országos Ifjúsági Képzőművészeti Tábor emlékérme, Mártély (1985), Gondolat Könyvkiadó nívódíja (1986), Pro Urbe Hódmezővásárhelyért (1989), MTA I díj (1991), II. díj (1992), DATE Állattenyésztési Főisk. Kar Tiszteletbeli Polgára Emlékérem- és oklevéldíj (1994), Péczely Attila Érem (1996), Bölöni György Emlékérem (1989), Darvas József Irodalmi Emlékdíj, Orosháza (1992), MOVI-díj (1990). - F. m.: A hazai folyóiratokban és szaklapokban több mint 100 publikáció. Önálló kötetek:: Egészségünkért. H., 1991., Mentálhigiénés könyvsorozat a nővérek továbbképzéséhez.: “Empátia”. Szeged-H., 1993., “Önismeret”. Szeged-H., 1994., “A hit”. Szeged-H., 1994., “A halál” Szeged-H., 1994., “A szeretet”. Szeged-H., 1994., “Megkapaszkodás és elszakadás” Szeged-H., 1995., “Állat vagy ember?” Szeged-H., 1995., - A tanya. Bp. 1979., Parasztvallomások. Bp., 1985., Vér és pezsgő. Bp., 1988., Paráznák. H., 1993., A tetejetlen fán. Szeged, 1997., - Adatok a Hódmezővásárhelyi tanyavilág népi építészetéhez. In.: Kiss Lajos Emlékkönyv., H. 1983. (társszerző), Szerelmi élet a vásárhelyi gazdacsaládban. In.: Erósz a folklórban.Bp., 1987. (társszerző), A vásárhelyi lakóház eszközkészletének változásai. In.: Építészet az Alföldön Nagykőrös, 1989. (társszerző), Pokoljárásom. Bp. 1983. (társszerző), Dél-alföldi marhavész a XIX. század első felében. H. 1986. (társszerző), Mindszenti vőfélykönyv (társszerző), Csorcsán Szücs Imre Összegyűjtött versei H., 1997. (szerk.és társszerző) - Szépirodalmi művei: Elemésztő szerelem. In.: Új Aurora Békéscsaba, 1989, Egy középparaszt alkotómodell. In.: Juss 1990., Utolsó ordítás a szarvassá változott fiúért. In.: Hitel 1989., Anyám szeretete. In.: Confessio 1996., A 301-es tábla. Magyarok Vasárnapja. Kalifornia, Thousand Oaks. 103. évf. - Fagy pusztított c. film (A vásárhelyi leventék sorsáról.) MTV 1992. (Irodalmi forgatókönyv.), Megújuló tanyavilág? c. film MTV 1993. (Irodalmi forgatókönyv.) Ükunokák c. film (A Plohn József 1848-as vásárhelyi portréfotóin szereplők ükonokáinak emlékezése hős ükapáikra.) MTV 1994., Az ikonfestő c. film (Portréfilm Jószai Sándor ikonfestőről.) MTV 2., 1994. (Irodalmi forgatókönyv, a film riportere.), Fehérgárdisták c. film (Dokumentumok az 1950-ben, a vásárhelyi pusztán szerveződő fegyveres ellenállási mozgalomról.) MTV 1996., Betyárok csillaga c. film (Dokumentumfilm Rózsa Sándorról.) Duna TV 1997. - Kiáll.: Önálló: saját dokumentum fotóiból DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar H. (1990, 1991), Sóshalmi Olvasókör H. 1991., Szabadság Olvasókör H. 1991., Székkutas, 1991., Cseresnyés Kollégium H. 1992. Hódtói Ált. Isk. és Gimn., H. 1996. - Sporteredm.: Vasutas Kupa csapatbajnokság (1957) I hely tőrvívás. - Róla: Életéről és munkásságáról a Magyar Televizíóban hat portréfilm készült, valamint a helyi és az országos lapokban közel harminc publikáció látott napvilágot - Szab.idő, hobbi: utazás, kempingezés, köny-, néprajzi tárgyak-, képzőművészeti alkotások és kőzetek gyűjtése. - Személyes közlés: Önálló köteteiről, valamint a közreműködésével készült kiadványokról számtalan kritika és recenzió jelent meg. Az általa tartott különböző előadások száma mintegy 150 és közel 40 alkalommal nyitott meg képzőművészeti kiállításokat. - C.: 6800. H. Kodály Z. u. 3/C IV/14. - Tel.: 62/342-615.

 

Szentirmai Sára

Szarvas, 1970. ápr. 30. - Jogász. - Sz.: Szentirmai László tervező mérnök, Loránd Edit főnővér. - F.: 1995. Ványa Ferenc kereskedő. - Isk.: Tömörkény István Művészeti Szakközépisk. és Gimn., Szeged, (1984/88), József Attila Tudományegy. Szeged (1990/95) jogi doktor. - M.hely: H. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal általános igazgatási iroda (1995-) ügyintéző, majd csoportvez. - Kutatási és érd. ter.: családi jog, környezetvédelmi jog. - F.m.: Környezetvédelmi jog nemzetközi vonatkozásai (kézirat). - Szab.idő, hobbi: olvasás, kirándulás, komolyzene hallgatás. - C.: 6800 H. Eszperantó u. 3. VII. 49. - Tel.: 62/247-996.

 

Széphegyi László

Pécs, 1947. máj. 16. - Építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, osztályvezető felügyelő. - Sz.: Széphegyi Károly asztalos mester, Tircsi Erzsébet htb. - F.: 1971. Szondy Judit mérnöktanár. - Gy.: Eszter (1972), Balázs (1974), Zsófia (1976). - Isk.: Pollack Mihály Építőipari Technikum, Pécs (1961/65) építésztechnikus, Budapesti Műszaki Egy., (1967/72) építészmérnök, uo. Műemlékvédelmi szakmérnöki tagozat (1988/89) műemlékvédelmi szakmérnök. - M.hely: Városi Tanács, H. műszaki osztály (1972/76) előadó, csoportvez., uo. terv és munkaügyi osztály (1976) osztályvez., uo. műszaki osztály (1976/87) osztályvez., uo. (1988/91) városi főépítész, közben uo. (1988/90) tanácselnök általános helyettese, Csongrád Megyei Közgyűlés, Szeged (1991/92) területrendezési főmérnök, Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatóság, Bp. (1992-) délkelet-magyarországi osztályvezető felügyelő. - Tagja: az Építőipari Tudományos Egyesületnek (1973-), a Városvédő és Szépítő Egyesület, H. (1984) alelnöke, a Magyar Építőművészek Szövetségnek (1986-), a HVSE-nek (1976-), ua. (1988/90) elnöke, valamint az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának (1989-). - Kutatási és érd. ter.: építészettörténet, településtörténet. - Kit.: Kiváló Munkáért (1978, 1986), Szocialista Kultúráért (1989), Podmaniczky-díj (1991), Műemlékvédelemért miniszteri dicsérő oklevél (1996.). - Sporteredm.: II. oszt. (1963/72) tájékozódási futó. - C.: 6800 H. Mikszáth Kálmán u. 2/B.

 

Szigeti János

Hódmezővásárhely, 1939. jún. 3. - Tanár, közoktatási szakértő. - Sz.: Szigeti Jenő kereskedő, Salgó Gabriella gép- és gyorsíró, tisztviselő. - Isk.: Állami Bethlen Gábor Gimn. H. (1953/57), Pedagógiai Főiskola, Szeged (1957/60) magyar-történelem szakos ált. isk. tanár, József Attila Tudományegy., Szeged (1961/64) magyar nyelv- és irodalom-történelem szakos középisk. tanár. - M.hely.: József Attila Ált. Isk., H. (1960-) tanár. - Tagja: a Magyar Történelemi Társaságnak, a Szeremlei Társaság vezetőségének, a Magyar-Izraeli Baráti Társaság vezetőségének, a Magyar-Olasz Baráti Társaság vezetőségének, a Történelemtanárok városi munkaközösségének vezetője, valamint a Sakk Egyesület H. (1991-) elnöke. - Kutatási és érd. ter.: helytörténet, helyi irodalomtörténet, zsidó vallás és kultúrkincs, bizantinológia, itáliai reneszánsz és barokk művészet, sakktörténet, magyar filmművészet, fotóművészet. - Kit.: Pro Urbe Hódmezővásárhelyért (1992), Hódmezővásárhely nevelésügyének szolgálatáért (1995). - F.m.: A helyi sajtóban helytörténeti, irodalomtörténeti, sakk témájú cikkek. József Attila és Hódmezővásárhely (Bibliográfia) In.: Csongrád Megyei Könyvtáros 1972, Honnan származik Hódmezővásárhely neve? In.: Vásárhelyi Tanulmányok 1970, A helytörténet felhasználása az általános iskolában. In.: Történelemtanítás 1967., József Attila Vásárhelyen. In.: Vásárhelyi Tanulmányok H. 1977, Múltidéző és jelenkép. A hódmezővásárhelyi zsidóság a történelem sodrában. In.: A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 1996. - Vajda László munkássága. (Bibliográfia). Szeged 1969, Hódmezővásárhely jelesei H. 1974. (társzerző), Hódmezővásárhely története 1. H. 1984. (szerkesztő), Hódmezővásárhely története 2/1-2. H. 1993. (társszerkesztő és társszerző), A hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyár száz éve 1889-1989. H. 1989. (szerkesztő, társszerző), Adalékok Hódmezővásárhely hét évtizedes sakktörténetéhez. Bp. 1996, Hódmezővásárhely útikönyv. H. 1992. (német és angol nyelven is) (társszerző, fotó), Vásárhelyi Téka 1-9. köt. (társszerkesztő), A Zsidó vallás és kultúrkincs megőrzése az általános iskolák oktatási- nevelési programjában. In.: Találkozások. Pax Christi Szeged, 1997, Kézirat: Róma mindannyiunk hazája. Zsidó vallásról (tanóratervezet), Hódmezővásárhely nagyjainak emlékcsarnoka, Képes sakktörténet (51 kötet), Róma-Nápoly aranya (5 kötet, színes fotókkal). - Sporteredm.: FIDE - Élő- értékszáma 2065 (1997-), NB II. csapatjátékos, 43 éve versenyszerűen sakkozik. - Róla: Közoktatási szakértői névjegyzék szaknévsora. Országos Közoktatási Intézet, 1996. - Olimpiai sakkjátékosokat is nevelt In: Délvilág 1991., Kitüntették a diákok. In.: Reggeli Délvilág 1995., A hódmezővásárhelyi sakkpápa Hübnert is fotózta. In.: Reggeli Délvilág 1993. - Szab.idő, hobbi: fotózás, diakép készítés, a világ sakktörténetének tanulmányozása, gyűjtése, feldolgozása. - Személyes közlés: Eddig 210 könyve, tanulmánya, publikációja, cikke jelent meg, a világ minden tájára eljutott írásaival. - C.: 6800 H. Malom u. 6. - Tel.: 62/230-282.

 

Szikszai Miklósné Töviskes Ilona

Hódmezővásárhely, 1941. jún. 29. - Tanító, nyugd. - Sz.: Töviskes Sándor bognár mester, Vida Piroska htb. - F.: 1973. Szikszai Miklós szobafestő. - Gy.: Miklós Sándor (1974). - Isk.: Keméndy Nándorné és József Attila Tanítóképző, Szeged, (1955/59) tanító. - M.hely: Központi Ált. Isk., Derekegyház (1959/60) gyakorlóéves tanító, Ált. Isk., Derekegyház-Tompahát (1960/67) tanító, Ált. Isk. Mártély-Barattyos (1967/80) tanító, Szántó Kovács János Ált. Isk. H., (1980/96) tanító. - Tagja: Vöröskeresztnek (1980/94) kerületi titkára. - Kit.: Művelődési Miniszteri Dícséret (1991), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1996). - C.: 6800 H. Révai u. 60. - Tel.: 62/233-335.

 

 

SZILÁGYI DEZSŐ

Szeged, 1948. ápr. 9. - Könyvelő, árszakértő, ügyvezető igazgató. - Sz.: Szilágyi Ernő kereskedelmi ellenőr, Mészáros Erzsébet ápolónő. - F.: 1970. Cseri Mária számviteli vezető. - Gy.: Dóra (1971), Melinda (1975). - Isk.: Közgazdasági Technikum, H. (1962/66), Mérlegképes könyvelő tanfolyam, Szeged (1975/78) mérlegképes könyvelő, PM tanfolyam, Bp. (1984/86) árszakértő. - M.hely: ÁFÉSZ, H. (1980/87) főkönyvelő, Csongrád Megyei Temetkezési Váll., H., (1988/93) gazdasági igazgató, Csongrád Megyei Kegyeleti Kft., H., (1993-) ügyvezető igazgató. - Sporteredm.: NB II-es és III-as labdarugó valamint labdarugó edző. - C.: 6800 H. Veres u. 18/A. - Tel.: 62/346-938.

 

Szilágyi László

Hódmezővásárhely, 1954. júl. 30. - Középiskolai tanár. - Sz.: Szilágyi Ferenc kereskedő ( ), Igaz Erzsébet nyugd. - F.: 1978. Szabados Ilona tanár. - Gy.: Emese (1984), László (1987). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1968/72), Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1975/79) földrajz-testnevelés szakos tanár. - M.hely: Mezőgazdasági Szakközépisk. (1993-tól Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépisk.), H. (1978-) testnevelő tanár. - Tagja: HVSE (1980/86) kosárlabda edző, Leány Kosárlabda Klub (1997-) elnök, edző. - Kutatási és érd. ter.: sport, természetvédelem. - Kit.: Kiváló Pedagógus (1989). - Sporteredm.: NB I, Szeged (1975/76), és NB I. H., (1982/83) kosárlabdázó. - Szab.idő, hobbi: kosárlabdázás, horgászat, természetjárás. - C.: 6800 H. Zrínyi u. 86/A. - Tel.: 62/346-073.

 

SZILÁGYI MARGIT ® Schindler Endréné

 

SZŐKE KLÁRA ® Rózsa Dezsőné

 

 

SZŐKE PÁL

Hódmezővásárhely, 1928. márc. 10. - Mezőgazdasági vállalkozó - nyugd. - Sz.: Szőke Ernő földműves, Szabó Mária. - F.: 1957. Hegedűs Mária nyugd. - Isk.: Polgári Fiúisk., H. (1942/46), Mezőgazdasági Szakisk., Orosháza (1946/50). - M.hely.: Aknamélyítő Vállalat, Miskolc Pereces Bánya (1956/58) csapatvez. vájár, Ságvári Mtsz, H. (1958/71) tsz-tag, Húsipari Váll., H. (1971/88) felvásárló, Megyei Jogú Város Önkormányzata (1990/94) képviselő, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Bizottság tagja. - Tagja: a Munkástanácsnak (1956), a Bányászszakszervezet Tanácsának (1957/59), a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetségének (1990-), a Gazdasági Egyesület, H. alapítója, valamint az Erzsébeti Egyházkerület, H. (1963-) presbitere, ua. (1992-) egyházkerület gondnoka. - Kit.: Kiváló Vájár (1957), Kiváló Dolgozó (1979), Hazáért Érdemkereszt (1994).- Róla: Fehérgárdisták c. dokumentumfilm (életéről, többekkel együtt) MTV 1996. - Szab.idő, hobbi: biliárd versenyek, fogathajtás. - Személyes közlés: Politikai börtönbüntetés (1950/56) Bp., Szeged, Vác, Márianosztra. - C.: 6800 H. József Attila u. 41. - Tel.: 06-60 484-130.

 

SZTANISZLÁV EMILIA ® Váczi Gáborné

SZUROMI ISTVÁN

Hódmezővásárhely, 1959. ápr. 18. - Tanár, igazgató, önkormányzati képviselő. - Sz.: Szuromi István gépész-üzemmérnök, Rostás Ida gyógyszerészasszisztens. - F.: 1980. Csaba Ildikó testnevelő tanár. - Gy.: Dóra (1981), Pálma (1991).- Isk.: Bethlen Gábor Gimn. H. (1973/77), Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1978/82) tanár, József Attila Tudományegy., Szeged (1983/86) középisk. tanár. - Tanulmányút: Ausztria (1992). - M.hely: 602. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépisk. H. (1982/87) testnevelő tanár, Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Neveléstudományi Tanszék, Szeged (1988/92) tanársegéd, Tarjáni Ált. Isk., H. (1992/97) testnevelő tanár, igazgató, Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépisk., H. (1997-) igazgató, H. Megyei Jogú Város Önkormányzat (1994-) képviselő, az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke, a Közoktatási Bizottság tagja. - Kutatási és érd. ter.: reformpedagógia, pszichológia, szociálpszichológia. - Tud. fokozat: Egyetemi doktorátus (1996). - Kit.: Pro Juventute (1992). - Sporteredm.: OB/I vízilabdázó, Senior OB. (1995) III. hely. úszás. - Szab.idő, hobbi: síelés, úszás, lovaglás, kosárlabdázás. - C.: 6800 H. László u. 36. - Tel.: 62/230-267.