N

NAGY BÉLÁNÉ CSIZMADIA MARGIT

Hódmezővásárhely, 1944. márc. 6. - Porcelánfestő, szakoktató. - Sz.: Csizmadia József ( ), nevelő apaja Vajnai József ( ) pék, Oláh Julianna női szabó. - F.: 1966. Nagy Béla villanyszerelő, nyugd. - Gy.: Béla (1967), Mónika (1970). - Isk.: Majolikagyár, H. (1958/61) porcelánfestő ipari tanuló, Népművészeti Akadémia (1973/75). - Tanulmányút: Csehszlovákia. - M.hely: Majolikagyár, H. (1961/73) írókázó, Agyag- és Szilikátipari Szöv. H. (Jelenleg Vásárhelyi Agyagipar) (1973-) írókázó, írókázó csoportvez., művészeti vez., üzemvez., szakoktató. - Tagja: a Dél-Alföldi Népművészeti Egyesület vezetőségének. - Kutatási és érd. ter.: népművészet, vásárhelyi kerámia, az ősi kultúra továbbadása a fiataloknak. - Kit.: a Fővárosi Művelődési Ház Nívódíja (1980), Kiváló Munkáért (1980), Nívódíj (1980, 1983), Népi iparművész cím (1981), Munka Érdemrend bronz fokozat (1984), Gerencsér Sebestyén fazekas pályázaton tanítványai III. díj, (1981,1984), Nemzetközi Népművészeti Fesztivál, Szeged kerámia szakágban aranyplakett (1992). - Kiáll.: Közös: H. (1979, 1981, 1984, 1988, 1994), Bp. (1980), Balatonboglár (1980), Makó (1981), Magyar Hét (Hamburg) (1982), Baja (1983), Siklós (1981, 1984, 1990), Szeged (1992), a vásárhelyi tájháznál jelenleg is láthatóak a művei. - Róla: Egy alkotó ember. In.: Csongrád Megyei Hírlap 1981., Szövetkezettel, kiállítással kapcsolatosan. In.: Magyar Nemzet 1980., Szabad Föld 1983., Kiállítási útmutató, Siklós (1981), Riport. MR Déli Krónika 1980. - Szab.idő, hobbi: tojásfestés, gyöngyfűzés. - Személyes közlés: a Népművészeti Akadémia keretén belül hallgatta Ortutay Gyula, Domanovszkij György és Kresz Mária előadásait a magyar népművészetről. 1975/89 a Népi Iparművészeti Tanács zsűrije több ezer, vásárhelyi tájjellegű kerámiáját bírálta, ebből 93 db a “Népművészeti alkotás” címet szerezte meg. - C.: 6800 H. Csengettyű-köz 8. IX/27. - Tel.: 62/243-302.

NAGY ELEMÉR

Hódmezővásárhely, 1931. jún. 12. - Agrármérnök, igazgatóhelyettes, nyugd. - Sz.: Nagy Elemér késes és műköszörűs, Németh Erzsébet htb. - F.: 1953. Sípos Magdolna ( ) asszisztens. - Gy.: Erzsébet (1953), Marianna (1964). - Isk.: Kereskedelmi Középisk., Szeged, H. (1945/49), PM Számviteli Képesítő Bizottság, Bp. (1955) mérlegképes könyvelő, Agrártudományi Egy., Debrecen (1958/63) agrármérnök. - M.hely: Derekegyházi Állami Gazd. (1949) könyvelő, Állami Gazd. Csongrád megyei Központja, Szentes (1950) pénzügyi előadó, Újvárosi Állami Gazd., Kiskirályság (1951) főkönyvelő, Csongrád megyei Állami Gazd. Trösztje, H. (1952/53) revizor, Állattenyésztési Technikum Tangazd., H. (1953/61) főkönyvelő, Állami Gazd. Tangazd. H. (1962/93) igazgatóh. - Tagja: a Szakszervezeti Vadásztársaságnak H. (1963-) valamint ua. az Ellenőrző Bizottságának (1968/95) elnöke. - Kit.: a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója (3-szor), Kiváló Dolgozó (4-szer). - Szab.idő, hobbi: vadászat. - C.: 6800 H. Tóalj u. 29. - Tel.: 62/344-547.

 

NAGY ERZSÉBET ® Vass Istvánné

 

Nagy Gy. Jánosné Túri Margit

Makó, 1942. febr. 7. - Tanító. - Sz.: Túri Lajos ( ), Erdei Ilona ( ). -F.: 1962 Nagy Gy. János építésztechnikus. - Gy.: Ildikó (1965). - Isk.: Mikes Kelemen Gimn., Battonya (1956/60), Felsőfokú Tanítóképző Int., Szeged (1960/63) tanító. - M.hely: József Attila Ált. Isk., H. (1963-) tanító, munkaközösség vezető. - Kit.: Miniszteri Dícséret (1991). - C.: 6800 H. Móricz Zsigmond u. 37. - Tel.: 62/345-245.

 

NAGYGYÖRGY ROZÁLIA® Jószai Sándorné

 

NAGYGYÖRGY SÁRA ® Mónus Ferencné

 

NAGY IMRE

Békéscsaba, 1955. máj. 28. - Művészettörténész, múzeumigazgató. - Sz.: Nagy Imre, Sicz Zsófia. - F.: 1978. Zahorán Terézia. - Gy.: Dávid (1980), Máté (1986). - Isk.: Kemény Gábor Földmérő Szakközépisk., Békéscsaba (1968/73) középfokú földmérő, Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1975/79) földrajz-rajz szakos ált. isk. tanár, Eötvös Loránd Tudományegy., Bp. (1984/89) művészettörténész. - Tanulmányút: Anglia (1977, 1990, 1992), Ausztria (1989), Csehszlovákia (1988, 1991), Franciaország (1977, 1993), Németország (1975, 1976, 1992, 1994), Spanyolország (1992). - Ösztöndíj: USA (1993/94), Csongrád megyei Tanács Művészeti Ösztöndíj (1988), Művészeti Alap Fiatal Művészeti Írók Ösztöndíj (1988/89), Eötvös József Alapítvány Kutatói Ösztöndíj (1992). - M.hely: Somogyi-könyvtár, Szeged (1979/81) könyvtáros, (1981/82) szellemi szabadfoglalkozású, Szegedi Szabadtéri Játékok (1982) díszletfestő, Tömörkény István Gimn. és Szakközépisk., Szeged (1982/83) óraadó tanár, Tornyai János Múzeum (1984/93) muzeológus, uo. (1993-) igazgató. - Tagja: a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Néprajzi Társaságnak. - Kutatási és érd. ter.: kortárs magyar művészet és az észak-amerikai síksági indián művészet. - F.m.: Hazai és külföldi angol nyelvű művészeti szaklapokban 41 publikáció; Progress or Decline? White impact on the pictographic art of the Plains Indians. In.: European Review of Native American Studies, 1991, Realizmusok és művészettörténetek: A 38. Vásárhelyi Őszi Tárlat horizontális vizsgálata. In.: Juss 1992, Németh József “Szent ligetei”. In.: Juss 1992, A Typology of Cheyenne Shield Designs. In.: Plains Antropologist, 1994, Cheyenne Shields and Their Cosmological Bakcground. In.: American Indian Art Magazine, 1994, Indiánok, az észak-amerikai nagy síkság harcosai. Bp., 1984, Amikor a bölényeket hajszoltuk / Grimmel G. B., (fordító) In.: Kincskereső 1992-93. - Kézirat: A vásárhelyi festészet ikonográfiai témái, Art historical research of native american shield designs (kandidátusi disszertáció). - C.: Mh.: 6801 H. Tornyai János Múzeum, Szántó K. J. u. 16-18. - Tel.: 62/344-424.

 

Nagy Jánosné Szabó MárIa

Makó, 1914. jan. 16. - Technikus, raktárvezető., nyugd. - Sz.: Szabó Ferenc, Neparácki Rozália hagymatermelők. - F.: 1938. Nagy János ( ) munkás. - Gy.: Lajos (1937). - Isk.: Textil Technikum, Bp. - M.hely: Kokron Gyár (1948/60 Divatkötöttárugyár, 1961-től HÓDIKÖT), H. (1931-) betanított munkás, művezető, készáru raktárvez. - Tagja: a Textilipari Dolgozók Szakszervezetének (1941-), az Magyar Nők Demeokratikus Szövetségének, a Vöröskeresztnek, Városi Tanács, H. (1950/80) tagja. - Kit.: Pro Urbe Hódmezővásárhely (1980), Tanácstagi elismerés I., II., III. fokozat, Szocialista Munkáért Érdemérem, Vöröskereszt arany fokozat. - F.m.: A helyi lapok levelező olvasója 40 évig. - Szab.idő. hobbi: olvasás, TV nézés, rejtvényfejtés, kézimunka, olvasóköri rendezvények látogatása. - C.: 6800. H. Tölgyfa u. 25.

 

Nagy Kovács János

Hódmezővásárhely, 1932. szept. 14. - Gazdálkodó, nyugd. - Sz.: Nagy Kovács János ( hadifogságban) gazdálkodó, Hódi Lídia nyugd. - F.: 1958. Prohászka Edit óvónő, nyugd. - Gy.: András (1959), Judit (1974). - Isk.: Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Középisk., Szarvas (1947/49), Állami Mezőgazdasági Középisk., H. (1949/51). - M.hely: Gépállomás, Mágocs (1951) körzeti mezőgazdász, Gépállomás, Kunszentmárton (1952) körzeti mezőgazdász, Honvédség (1952/54), (1954/60) raktáros, segédmunkás, Tsz-tag, (1960/61) kerületvez., főállattenyésztő, Baromfi Feldolgozó Váll., Szentes (1961/69) termelési szaktanácsadó, Gödöllői Kutató. Int. baromfitenyésztési oszt. (1969/72) értékesítési szaktanácsadó, Baromfi Feldolgozó Váll., Szentes (1972/89) programozó szaktanácsadó. - Tagja: Gazdasági Egyesületnek H. (1991-) elnök. - Kiáll.: Gazdasági Egyesület Mezőgazdasági Kiállításai és vásárai Mezőgazd. Szakközép. Isk., H. (1993), Hód-Mezőgazda Rt (1994, 1995, 1996). - Róla: Cikkek 1993-tól a Gazdasági Egyesület. munkájáról. A gyermekkortól a nyugdíjig. In.: Vásárhely és Vidéke 1994. - C.: 6800 H. Búvár u. 18. - Tel.: 62/221-075.

 

Nagy Lajos

Nagymágocs, 1932. ápr. 9. - Jogász, a Városi Bíróság elnöke. - Sz.: Nagy Lajos tsz-tag, nyugd., Vida Rozália ( ) htb. - F.: 1962. Szöllősi Julianna könyvelő, nyugd. - Gy.: Endre Lajos (1963). - Isk.: Kereskedelmi Középisk., Szeged (1946/50), József Attila Tudományegy., Szeged (1952/56) jogi doktor. - Tanulmányút: NSZK (1979). - M.hely: Gyógyszertár Vállalat Központ (1950/52) könyvelő, Városi Bíróság, H. (1956/57) fogalmazó, uo. (1957/62) bíró, uo. (1962-) elnök. - Tagja: a Magyar Jogász Szövetségnek, egy ideig helyi elnöke volt. - Kutatási és érd. ter.: családi- és polgári jog. - Kit.: Munka Érdemrend bronz fokozata (1973), Munka Érdemrend ezüst fokozata (1979). - F.m.: Gondolatok a családjogi felelőségről. In.: Magyar Jog 1973., Per a saját tulajdon “ellen”. In.: Magyar Jog 1973., Örökölhető-e az egyetemleges felelősség?. In.: Magyar Jog 1975., Néhány gondolat a korlátozott felelősség gyakorlati érvényesüléséről. In.: Magyar Jog 1976., Kreálhat-e az alperes felperest?. In.: Magyar jog 1981.

 

 

Nagy Mihály

Gégény, 1945. szept. 18. - Műszaki tanár, nyugd. - Sz.: Nagy István nyugd., Buzsik Margit nyugd. - F.: 1969/81 Molnár Viktória tanár, 1981. Félix Anna könyvtáros. - Gy.: Róbert (1969), Zoltán (1976), Anita (1982), Mariann (1989). - Isk.: 100. sz. Ipari Szakmunkásképző Int., Miskolc (1960/64) esztergályos, Bethlen Gábor Gimn., H. (1969), Pedagógiai tanfolyam (1973), Budapesti Műszaki Egy. Gépészmérnöki Kar (1985) műszaki oktató. - M.hely: Hejőcsabai Cement és Mészmű (1964) esztergályos, Megyei Kórház, Miskolc (1964/67) műtős, uo. (1967/69) esztergályos, Vas és Fémipari Ktsz, H. (1969) esztergályos, 602. sz. Szakmunkásképző Int., H. (1970/90) szakoktató, uo. (1990/96) műszaki tanár, (1996-) nyugd. - Tagja: a KISZ-nek (1961/69), MSZMP-nek (1980/87). - Kutatási és érd. ter.: környezetvédelem. - Kit.: Vietnámi Barátságért Érdemérem (1978), Aranykoszorús KISZ jelvény (1978), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1996). - Személyes közlés: A vietnámi testvériskolában szaktanácsadóként dolgozott (1977/79). - C.: 6800 H. Zrínyi u. 89. - Tel.: 62/345-264.

 

NAGY RÉBÉK FERENC

Hódmezővásárhely, 1943. júl. 24.- Tanár. - Sz.: Nagy Rébék Ferenc férfiszabó, Asztalos Ilona könyvelő. - F.: 1965. Lengyel Anikó tanítónő. - Gy.: Ferenc (1968). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1957/61), Felsőfokú Tanítóképző Int. Szeged (1961/64) tanító, Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1972/74) ált. isk. tanár. - M.hely.: Általános Iskola, Külsőerzsébet majd Batida tanyaközpont (1964/71) tanító, Városi Tanács művelődési oszt. H. (1971/76) népművelési felügyelő, uo. ifjúsági és sport oszt. (1976/91) osztályvez., Munkaügyi Kirendeltség H. (1991/94) csoportvez., József Attila Ált. Isk., H. (1994-) tanár. - Tagja: a Pedagógus Szakszervezetnek (1964/71), a Közalkalmazottak Szakszervezetének (1971/91), ua. (1981/91) városi titkára, a Galambtenyésztők Egyesületének (1975-), a Magyar Galambtenyésztők Országos Szövetségének (1979/84) vezetőségének, valamint a 40. sz. Galambtenyésztő Egyesület (1994-) titkára. - Kit.: Közbiztonsági Érem ezüst fokozat (1979), Tanács Kiváló Dolgozója (1981), Kiváló Munkáért (1988). - Róla: Szabálytalan portré. In: Sportvezető 1984. - Sportélet helyzete Hódmezővásárhelyen In: Népsport 1984. - Szab.idő, hobbi.: galambtenyésztés, országos kiállításokon eredményes szereplés, országos bíráló és röpversenybírói tevékenység. - Személyes közlés: Sportvezetői tevékenységének idejére esik a városi élsport “virágkora”. A városi tömegsport kiszélesítése, centenáriumi rendezvény szervezése, és a 100 éves Vásárhely sportja c. kiadvány megjelentetése. - C.: 6800 H. Kertész köz 9. Tel.: 62/342-462.

 

NAGY SÁNDORNÉ GYOVAI PIROSKA

Mindszent, 1944. febr. 10. - Könyvelő, nyugd. - Sz.: Gyovai Sándor kubikos, Gémes Piroska htb. - F.: 1965. dr. Nagy Sándor ügyvéd. - Gy.: Andrea (1966), Sándor (1973). - Isk.: Közgazdasági Technikum, H. (1958/62), Marxista-Leninista Esti Egy., Mérlegképes könyvelői tanfolyam, H. (1973). - M.hely: Elektrofém Ipari Szöv., H. (1962/80) könyvelő, személyzeti vez., belső ellenőr, elnökh., Apolló Cipőipari Szöv., H. (1980/90) elnök, SNC Árutermelő Szolgáltató Ker. Kft. (1990/95) főkönyvelő. - Tagja: a városi-megyei TS-nek (1972/89), a Népi Ellenőrzési Bizottságnak (1968/78), az OKISZ Országos Tanácsának, az OKISZ Ifjúsági Bizottságnak (1973/78), az OKISZ Oktatási Nevelési Bizottságnak, a KISZÖV Küldött (1968/90) a Csongrád megyei Nőbizottságnak (1970/90), a az MSZMP PB-nak, H. (1975/80), az MSZMP Fegyelmi Bizottságnak (1979/89), valamint a Spartacus SK (1964) elnöke. - Kutatási és érd. ter.: számvitel. - Kit.: Munka Érdemrend ezüst fokozata (1973), Kiváló Népiellenőr (1977), a Szövetkezeti Ipar Kiváló Dolgozója (1970, 1978), Ipari Szövetkezet Kiváló Dolgozó (1967, 1975), A Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozata (1983). - Sporteredm.: Kiváló Sportoló (1963), Spartacus SK NB II., NB I/B kézilabdázó. - Róla: Az ipari szövetkezetek elnökeinek karriertípusai. (szociográfia) In.: Élet és Tudomány. - Szab.idő, hobbi: sportrendezvények, vízilabda, kézilabda mérkőzések látogatása. - C.: 6800 H. Hódi Pál u. 1. I/3. - Tel.: 62/341-075.

 

Nagy Veronika

Hódmezővásárhely, 1955. nov. 20. - Néprajzkutató, főmuzeológus. - Sz.: Nagy István, Ambrus Veronika. - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1970/74), Eötvös Lóránd Tudományegy., Bp. (1975/80) néprajz-történelem szakos középisk. tanár. - M.hely: Koszta József Múzeum, Szentes (1979/81) néprajzkutató- muzeológus, Tornyai János Múzeum, H. (1981/97) néprajzkutató-muzeológus, uo. (1997-) főmuzeológus. - Tagja: a Néprajzi Társaságnak, Szeremlei Társaságnak. - Kutatási és érd. ter.: népi iparok (textil, fazekasság, céhes élet), népi táplálkozás. - Kit.: Kiváló Munkáért (1985), MTA Szegedi Akadémiai Bizottság I. díj, a “Takácsmesterség Hódmezővásárhelyen” c. pályamunkáért (1994). - F.m.: Néprajzi témájú ismeretterjesztő cikkei több helyi és országos lapban jelentek meg: Ünnepi táplálkozás Hódmezővásárhelyen. In.: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged, 1980. A mindszenti takácsmesterség. In.: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, , Szeged, 1986, A szentesi takácsmesterség. In.: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1988, A kender termesztése és feldolgozása Szegváron. In.: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1995, Takácsmesterség Csongrád megyében. In.: Szőttesek tegnap és ma, Heves 1994. - Vékony Sándor. (monográfia) H. 1987., Termelt javak feldolgozása és értékesítése. In.: Mórahalom, 1992, Fémművesség, Fafaragás. In.: Csongrád megye népművészete, Bp. 1990, Kézműipar. In.: Mindszent története és népélete, Mindszent, 1996. Kézirat: Csongrád monográfia. gazdálkodás fejezete, Hódmezővásárhely monográfiához textilipar, fazekasság, céhes élet, céhes szokások c. fejezetek. - Szab.idő, hobbi: foltmozaik, textiltechnikák gyakorlati alkalmazása, gyermekfoglalkozásokon, tanfolyamokon, nyári táborokban ezek tanítása. - C.: 6800 H. Táncsics Mihály u. 30. - Tel.: 62/240-248.

 

NAGYILLÉS MIHÁLY

Hódmezővásárhely, 1935. szept. 5. - Tanár, igazgató, nyugd. - Sz.: Nagyillés Mihály földhivatal vezető, Kiss Mária háztartásbeli. - F.: 1959. Bányai Mária tanár. - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1949/53), Tudományegy., Szeged (1953/57) kémia-fizika szakos középisk. tanár. - M.hely: Közgazdasági Technikum, H. (1960-tól Frankel Leó Közgazdasági Technikum, 1968-tól Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola) (1957/64) tanár, uo. (1964/67) igazgatóh., uo. (1967/95) igazgató. - Tagja: a Csongrád megyei Természetbarát Szövetség elnökségének, a TIT városi elnökségének, valamint a H. Tájfutó Club elnöke, a H. Városi Diáksportszövetség elnöke. - Sporteredm.: Ezüstjelvényes Túravezető, tájékozódási futó edző. - Szab.idő, hobbi: kirándulás, természetjárás, kosárlabda. - Személyes közlés: A tájékozódási futás sportág városi megteremtője. - C.: 6800 H. Szántó K. J. u. 38. - Tel.: 62/342-124.

 

 

Nagyné Bánfi Judit

Hódmezővásárhely, 1951. szept. 30. - Középiskolai tanár, igazgató. - Sz.: Bánfi János ( ), Olasz Eszter nyugd. - F.: 1981. dr. Nagy László orvos. - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1966/70), József Attila Tudományegy., Szeged (1970/75) matematika-fizika szakos középisk. tanár. - M.hely: József Attila Ált. Isk., H. (1975/81) tanár, Kossuth Zsuzsanna Gépipari és Műszaki Szakközépisk. Isk., H. (1982/89) tanár, uo. (1989/95) igazgatóh, Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépisk (1996-tól Eötvös József Szakközépisk.) H. (1995-) igazgató. - Tagja: a Eötvös Lóránd Fizikai Társulatnak, H. (1982/92) titkár. - Kutatási és érd. ter.: A szakképzés helyzete és jövője Magyarországon. - Kit.: Miniszteri Dícséret (1988). - Szab.idő, hobbi: zenehallgatás, olvasás, kirándulás. - C.: 6800 H. Szivárvány u. 18/A. - Tel.: 62/346-106.

 

Návay Sándor

Hódmezővásárhely, 1955. jan. 1. - Szobrászművész. - Sz.: Návay Sándor ( ) hentes, Bíró Sára egészségügyi dolgozó, nyugd. - F.: 1986. Kovács Emőke festőművész. - Gy.: Vera (1979), Réka (1991). - Isk.: Tömörkény István Művészeti Szakközépisk., Szeged, díszítő szobrász, Képzőművészeti Főisk., Bp. szobrász. - Ösztöndíj: Szovjetunió (1981), Németország (1983, 1984, 1986), Olaszország (1993/95), Hollandia (1996). - M.hely: Szabadfoglalkozású szobrászművész. - Tagja: a Művészeti Alapnak. - Kiáll.: önálló: Hatvan, H. (1987), Szentes (1989), Székkutas, Orosháza (1990), Békéscsaba, Nagykanizsa (1992), közös: Tornyai János Múzeum, H. Őszi Tárlat (évente), Tavaszi Tárlat (1984), Portré Biennálé Hatvan , Dante Biennálé (1987-), Iserlohn (Németország) négy alkalommal, Bp. (1989). - F.m.: Köztéri munkák, funkciós plasztika, utcatáblák Debrecen (1985-), Németh László emléktábla H. (1986), Németh László dombormű H. (1989), Ivánka György H. (1986), dr. Nagy György H. (1992), dr. Sipka Sándor H. (1993), dr. Grezsa Ferenc H. (1994) portrék, Nagy Imre emlékmű H., Nagy András János kút H. (1992), Stációk Földeák, Battonya, Derekegyház, Világháborús emlékmű Fábiánsebestyén, harang Székkutas. - C.: 6800 H. Gosztonyi József u. 16. - Tel.: 62/346-967.

 

 

Nemes Imre

Hódmezővásárhely, 1948. júl. 5. - Gépészmérnök, beruházási és szolgáltatási osztályvezető. - Sz.: Dr. Nemes János, Tóth Mária Magdolna. - F.: 1974. D. Nagy Sarolta szövettani asszisztens. - Gy.: Imre (1975), Sarolta (1977). - Isk.: Déri Miksa Gépipari Technikum, Szeged (1962/66), Felsőfokú Építőanyagipari és Gépészeti Technikum (1966/69), Budapesti Műszaki Egy., (1970/75) gépészmérnök. - M.hely: Tervező Vállalat, Szeged (1969/79) tervező, vezető tervező, Fémipari Vállalat (1983-tól Alumíniumszerkezetek Gyára, 1991-tól Alukon Kft.), H. (1979/95) konsruktőr, uo. konstrukciós osztályvezh., uo. termelési osztályvez., uo. műszaki igazgatóh., uo. igazagató, Hód-Mezőgazda Rt, H. (1995-) beruházási és szolgáltatási osztályvez. - C.: 6800 H. Somogyi Béla. u. 96. - Tel.: 62/342-727.

 

NÉMETH BÉLA

Szentes, 1938. aug. 15. - Főiskolai tanár. - Sz.: Németh József ( ) géplakatos, Molnár F. Margit htb. - F.: 1962. Csollák Mária könyvelő. - Gy.: Beáta (1965), Mariann (1972). - Isk.: Horváth Mihály Gimn., Szentes (1952/57), Tudományegy., Szeged (1957/62) biológia- földrajz szakos középisk. tanár, , Pedagógiai Főisk., Szeged (1970/72) rajz szakos ált. isk. tanár, Munkavédelmi Felsőfokú Képző és Továbbképző Int., Bp. (1984/86) munkavédelmi felsőfokú szakképzett tanár. - M.hely: Kisfaludy Károly Gimn., Mohács (1962/64), Gimn., Mezőkovácsháza (1964/75), DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar H. (1976-) tanár, uo. kollégium vezető tanára. - Tagja: a Máltai Szeretetszolgálatnak, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre H. csoport elnöke, valamint a TIT-nek. - Kutatási és érd. ter.: munkavédelem és biztonságtechnika. - Tud. fokozat: Egyetemi doktorátus (1979). Díj: SZOT I. díj. - F.m.: Az ifjúság kulturális tevékenysége. In.: Népszabadság, Csongrád megyei Hírlap., Baromfi és nyúl coccidiózisok. In.: Mikrobiológia, 1980. - Kiáll.: Önálló: H. (1989, 1992, 1994), Kaposvár (1990), Nagyatád (1990), Mezőtúr (1991), Szentes (1995). - Róla: Kiállításairól ismertető a Somogy Megyei Újságban, a Csongrád megyei napilapokban, MTV, a VTV és a Régió Rádió műsoraiban. - Szab.idő, hobbi: madártani megfigyelések, téli madáretetés. - C.: 6800 H. Somogyi Béla u. 7. - Tel.: 62/346-570.

NÉMETH LAJOSNÉ RÁCZ PIROSKA

Hódmezővásárhely, 1939. febr. 15. - Középiskolai tanár, edző, nyugd. - Sz.: Rácz István ( ) műszerész, Hódi Piroska nyugd. - F.: 1961. Német Lajos ( ) katonatiszt. - Gy.: Ildikó (1962), László (1968). - Isk.: Állami Mezőgazdasági Technikum, H. (1956), Posta Igazgatóság Szeged (1958) középfokú postaforgalmi, Magyar Testnevelési Főisk. Bp. (1967) középiskolai testnevelő, atlétika-, röplabda-, torna-, úszás-edző. - M.hely: Mezőgazdasági Gépállomás H. (1956/57) gyakornok, Kiskunhalas és H. (1957/63) postai alkalmazott, Kiskunhalas (1963/73) testnevelő, uo. (1973/75) igazgatóh., H. (1975/76) sportfelügyelő, HVSE (1976/80) ügyvezető elnök, Münnich Ferenc Ált. Isk. (1990-től Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.) H. (1980/90) igazgatóh. uo. (1990/95) igazgató. - Tagja: a Magyar Úszószövetség Csongrád megyei szervezetének (1980/92), a Járási Atlétikai Szövetségne, Kiskunhalas (1963/75) elnöke, a HVSE-nek (1976/80) ügyvezető elnöke, a HÓDIÁK SE-nek (1987-) elnöke, valamint az Egészséged Testben Lélekben Alapítványnak (1991-) alapítója, elnöke. - Kutatási és érd. ter.: sport, pedagógia, szociológia. - Kit.: Miniszteri Dicséret (1972), Kiváló Munkáért (1989), Csongrád Megye Sportjáért (1994) Magyar Sportért (1995), Hódmezővásárhely Közszolgálatáért (1995), Város Sportjáért (1993, 1994, 1995), Pedagógia Szolgálati Emlékérem (1995). - F.m.: Az utánpótlás-nevelés ellentmondásai. In.: Sport Híradó 1981., Vásárhelyi sportélet. (HVSE alkalmi tájékoztatója) H., 1984. Kézirat: Diákönkormányzat (pályázat), 1972., Középiskolai tanulók testnevelés és sportirányú érdeklődésének szociológiai szempontú vizsgálata (pályázat) 1979, , HVSE Sportiskola 1987., a HÓDIÁK SE 1991-óta megjelenő évkönyveinek szerkesztője. - Sporteredm.: Szolnok (1956) II. oszt. vívó, (1957/58) I. oszt. atléta. - Róla: Cikkek a helyi és az országos lapokban. - Szab.idő, hobbi: sport, fényképezés, videofelvételek készítése. - C.: 6800 H. Zsoldos u. 48. - Tel.: 62/346-744.

 

 

Németh Péter Attila

Hódmezővásárhely, 1950. ápr. 23. - Építész. - Sz.: Németh Lajos iskola igazgató nyugd., Kis Erzsébet üzletvezető, nyugd. - F.: 1974. Martina Löchelt, fodrász. - Gy.: Attila (1973), Blanka (1979). - Isk.: Vedres István Építőipari Technikum, Szeged (1964/68), Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főisk., Debrecen (1975/81), építész. - Tanulmányút: NDK (1969/72), Jugoszlávia (1974-), Ausztria (1987), Csehszlovákia (1990), Ausztria (1991/94), Németország (1993/95), Franciaország (1993, 1995), Belgium (1994). - M.hely: CSOMIÉP, H. (1968/69) szakipari technikus, Állami Építőipari Vállalat, Drezda (1969/72), ács-állványozó, vasszerelő, gépkezelő, CSOMIÉP, H. (1972/77) szakipari művezető, műszaki fejlesztő, Városi Tanács VB. műszaki osztály, H. (1977/80) városfejlesztési csoportvez., CSOMIÉP, H. (1980/86) építész tervező, Műemlékhelyreállító Kft, Szeged (1986/95) ügyvezető igazgató, (1995-) magán építész tervező. - Tagja: az Építőipari Tudományos Egyesületnek, a MTESZ, H. (1974-) csoport titkára, a TIT, H. (1976-),a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Magyar Építészek Kamarájának (1986-), valamint az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemléki Szakmai Koordinációs egyesülés (1992/95) igazgatója. - Érd. ter.: népi építészet, képző és iparművészet. - Kit. és díjak: Az év lakóháza ’83 pályázaton, megyei és országos I díj (1984). - F.m.: Egy régi ház újjászületése In.: Magántervezők magazinja 1985,. Vásárhely műemlékei, épületei. H. (társszerző) (1977), Magyar Aluminiumipari Tröszt-Hungalu, H. (1983/84) város és gyárismertető. - Kiáll.: NDK (1971, 1972) grafika, H. (1974), “Az év lakóháza” Bp. és Szeged (1984). - Róla: A mártélyi nyertes. In.: Lakáskultúra1985., Az év lakóháza ’83. címmel az országos és helyi sajtóban jelentek meg cikkek. - Szab.idő hobbi: zenehallgatás, hanglemezgyűjtés, amatőr grafika. - Személyes közlés: Helyreállítási munkáinak és restaurálási terveinek országos jegyzéke a Németh László Városi Könyvtárban megtalálható. C.: 6800 H. Szent Antal u. 13. III/7. - Tel.: 62/344-373. - Fax: 62/240-176.

 

 

NOVÁK IMRE

Hódmezővásárhely, 1937. aug. 7. - Mezőgazdasági gépészmérnök, alpolgármester. - Sz.: Novák Imre igazgató, tanító, Szilágyi Erzsébet tanítónő. - F.: 1976. Helmli Erika ügyvezető igazgató. - Gy.: Török Nándor (1965), Török Anikó (1967), Novák Hajnalka (1976). - Isk.: Mezőgazdasági Gépészeti Technikum, Mosonmagyaróvár (1951/55) technikus, Agrártudományi Egy. Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar, Bp. (1955/60) mezőgazd. gépészmérnök. - M.hely: Gépállomás, Kistelek (1960/61) gyakornok, Gépállomás, Mindszent (1961/62) főmérnök, Gépállomások Igazgatósága, Szeged (1962/67) beosztott mérnök, Gépjavító Állomás, Mindszent (1968/70) igazgató-főmérnök, Dózsa Mtsz., H. (1970/1981) főmérnök, Gabona és Iparnövények Termelési Rendszere, Szolnok (1981/90) szaktanácsadó, FKgP Csongrád megyei szervezet (1990-) szervezőtitkár, H. Megyei Jogú Város Önkormányzat (1990-) alpolgármester. - Tagja: a DISZ-nek (1951/56), a KISZ-nek (1958/60), a MEDOSZ-nak (1960/70) valamint a FKgP-nak (1989-). - C.: 6800 H. Nádor u. 8. - Tel.: 62/230-912.

 

 

NYÁMÁDI GÁBOR

Solt, 1923. szept. 18. - Technikus, vezérigazgató, nyugd. - Sz.: Nyámádi József ( ), Konkoly Erzsébet ( ). - F.: Szabó Mária könyvelő, nyugd. - Gy.: Mária (1953), Gábor (1957). - Isk.: Technikum, H. (1961/64) technikus. - M. hely: HÓDGÉP, H. (1952/83) vezérigazgató. - Tagja: a Gépipari Tudományos Egyesületneknek, elnök. - Szab.idő, hobbi: kertészkedés. - C.: 6800 H. Rezeda u. 16. - Tel.: 62/345-604.