B

B. Kovács Emőke

Hódmezővásárhely, 1964. júl. 22. - Festőművész. - Sz.: B. Kovács Ferenc képkereskedő, nyugd., Somogyi Katalin Emőke iparművész, nyugd. - F.: 1986. Návay Sándor szobrászművész. - Gy.: Réka (1991). - Isk.: Tömörkény István Művészeti Szakközépisk., Szeged (1978/82), Korga György Művészeti Isk., Bp. (1983). - Tanulmányút: Jugoszlávia (1984), Németország (1986/89), Olaszország (1990/96). - Tagja: a Magyar Alkotóművészek Egyesületének (1996-). - Kiáll.: H. (1995, 1996) önálló, közös: METRO Club, Bp. (1984), Iserlohn, Németország (1986/89), Hollandia (1994, 1996), Őszi Tárlat, Tornyai János Múzeum, H. (1994, 1996) uo. Tavaszi Tárlat (1997). - Róla: A helyi lapokban, riport a városi televízióban. - Szab.idő, hobbi: természetjárás, kerékpározás, úszás.

 

B. Kovács Ferenc

Hódmezővásárhely, 1939. márc. 4. - Képkereskedő, nyugd. - Sz.: B. Kovács Ferenc ( ) műtős, ápoló, Palócz Mária szülésznő, műtős, nyugd. - F.: 1963. Somogyi Emőke nyugd. - Gy.: Emőke (1964), Judit (1965), Márta (1967), Katalin (1968), István (1969). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1953/57), Halászmesterképző Szakisk., Szarvas (1958/59). - M.hely: Csepeli Vasmű, Bp. (1957), HÓDIKÖT, H. (1959/63) kézikötő, Batida H. (1963/66) tanító, Képcsarnok Vállalat, Bp. (1966/84) szervező, Gulácsi Galéria (1984/86), Paletta Alkotói Közösség (1986), HORIZONT Alkotói Közösség (1986/92) képkereskedő. - Kutatási és érd. ter.: képzőművészet, állattenyésztés, irodalom. - Róla: Az 1956-os forradalomban való nemzetőri és diákparlamenti szerepéről. Portréfilm MTV TV Magiszter c. műsorában. - Szab.idő, hobbi: utazás, kertészkedés. Személyes közlés: Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt lehetetlenné tették továbbtanulását. - C.: 6800. H. Liget sor 1. - Tel.: 62/345-520.

 

 

 

B. SZŰCS ISTVÁNNÉ VARGA SÁRA

Hódmezővásárhely, 1933. júl. 1. - Tanár, művészeti vezető. - Sz.: Varga Imre ( ) kisiparos, Tóth Margit ( ) kereskedő. - F.: 1951. B. Szűcs István ( ) autófényező. - Gy.: István (1955). - Isk.: Pedagógiai Gimn., H., Tanítóképző Intézet, H., Néptánc oktatói “B” kategória, Bp. - M.hely: Kun Béla (19..-tól Szent István) Ált. Isk., H., (1952-) tanár, a Kankalin Tánccsoport, H. művészeti vezető - Kit.: Szocialista Kultúráért (1971, 1974), Kiváló Munkáért (1982), Munka Érdemrend bronz fokozat (1987), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1988), Dr. Péczely Attila díj (1991), Pro Urbe Hódmezővásárhelyért (1993), A város sportjáért (1996,1997), Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért (1997), a Kankalin Tánccsoport felnőtt kategóriájában arany minősítés, Kecskemét (1988), gyermek kategóriában arany minősítés (1964-től minden évben). - Tánccsoport külföldi szereplései: Lengyelország (1979), Németország, Hollandia, Franciaország (1980), Csehszlovákia (1981), Románia (1983), Franciaország (1986/88). - Sporteredm.: Megyei Ifjúsági verseny (1951/53) I. hely tenisz, 3. oszt. tornász, valamint (1950/53) atléta. - Szab.idő, hobbi: sport, táncművészet, olvasás, színház. - C.: 6800. H. Teleki u. 8. - Tel.: 62/341-560.

 

BACSA PÁL

Hódmezővásárhely, 1965. dec. 29. - Kereskedelmi menedzser, vállalkozó, a CSMKIK irodavezetője, önkormányzati képviselő. - Sz.: Bacsa Pál ( ), Varró Katalin egészségügyi dolgozó. - Élettársa: Farkas Ilona irodavezető. - Isk.: Szakközépisk., H. (1979/83) érettségi, villamoshálózat-szerelő, Kif Fam-szer villamos műkezelő, elektrikus, FEOR:5119 felsőfokú kereskedelmi menedzser, FEOR 1414 ált. áruház, raktárház ker. szervezet vezető. - M.hely: DÉMÁSZ Üzemigazgatóság, H. (1983/90) energia-ellenőr, önálló hálózatszerelő, TMK főszerelő, Alföldi Burkoló-lap Kft, H. (1990/92) ker. vezető, Hermész-Bacsa Bt., H. (1992-) ügyvezető, a CSMKIK, H. (1995-) irodavezető, H. Megyei Jogú Város Önkormányzat (1994-) képviselő, a Mezőgazdasági, Élelmezésügyi Bizottság tagja. - Tagja: az MSZP-nek, az MSZP Országos Választmányának (1996-), CSMKIK ker. oszt. (1995-) elnökségének, uo. H. irodájának vezetője, az MSZP H. szervezetének (1992/93) alelnöke valamint uo. (1993-) elnöke. - Kutatási és érd. ter.: történelem, igazgatás történet, földrajz. - Róla: A megyei és helyi lapokban írások tevékenységéről 1990-től. - C.: 6800 H. Pf.: 245. - Tel./fax: 62/344-064, 62/344-833.

 

BACSICS JULIANNA ® Varga Sándorné

 

BACSÓ ÉVA ® Kenyeres Istvánné

 

Bakó Ferenc

Hódmezővásárhely, 1931. jún. 2. - Igazságügyi szakértő, mezőgazdasági környezetvédelmi szakértő, nyugd. - Sz.: Bakó Károly, nyugd., Turi Ida. - F.: 1961. dr. Mezőfi Gizella, körzeti főorvos, nyugd. - Gy.: Gizella (1962). - Isk.: Mezőgazdasági Technikum, H. (1951), Agrártudományi Egy. Állattenyésztési Kar, Bp., Marx Károly Közgazdaságtudományi Egy., Bp., Gödöllői Agrártudományi Egy., üzemgazdasági szakmérnök, Budapesti Műszaki Egy., mezőgazdasági környezetvédelmi szakmérnök. - M.hely: Kopáncsi Állami Gazdaság, H. (1958/61) főállattenyésztő, Csongrád megyei Termelőszövetkezet Beruházási Iroda főagronómus, Csongrád megyei Tanács Városi Bizottság mezőgazdasági telepítés tervező, AGROKER kirendeltség, Szeged főmezőgazdász, Termál Mtsz, Szentes, Állami Gazdaság, H. üzemgazdász, Élelmiszeripari Főisk. Állattenyésztési Kara, H. igazgatói hivatal vezetője, Országos Környezet-és Természetvédelmi Hivatal Délalföldi Felügyelőség környezetvédelmi és mezőgazdasági felügyelő. - Tagja: a TIT-nek (1958-), az Agrártudományi Egyesületnek (1967-), a METÉSZ-nek (1975/81), a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Baráti Kör, H.(1975/82) városi elnöke, a Dobó Ferenc Sporthorgász Egyesület, H. (1984-) elnökségének. – Kutatási és érd. ter.: környezet- és természetvédelem. - Tud. fokozat: Egyetemi doktorátus. - Kit.: Kiváló Munkáért (1978), MAE aranykoszorús jelvény (1979), TIT aranykoszorús jelvény (1983), NEB Érdemes Társadalmi Munkás (1988), Mezőgazdasági Szakoktatás emblémája (1996). - F.m.: Veszélyes hulladékok a mezőgazdaságban In.: Búvár 1984, Egyesült erővel In.: Búvár 1985, Ki a felelős a védett állatok károkozásáért? In.: Búvár 1986. Kézirat: Bogarak morfológiája és anatómiája (1954), Mezővédő erdősávok rovarvilágának vizsgálata Pest megyében (1955), Fácántenyésztésünk időszerű problémái és a biológiai védekezésben való szerepe (1956), Tanyarendszer és táblásítás összhangja környezetvédelmi szempontból a Gorzsai Állami Gazdaság gorzsai kerületében (1978) (szakmérnöki dolgozat), A tehenészeti telep fejlesztési változatainak összehasonlító gazdasági vizsgálata a szentesi Termál Mtsz-ben (1969) (doktori értekezés), Állati hullák és a húsfeldolgozás melléktermékeinek helyzete a Dél-Alföldön 1985. Tehenészeti telepek létesítése, különös tekintettel az új szakosított telepek technológiájának kiválasztása (1958). - Kiáll.: Hódmezővásárhely térképei, Tornyai János Múzeum, H. (1979), Hódmezővásárhelyi Dolgozók Horgász Egyesület megalakulásának 50. évfordulója, Medgyesi Terem, H. (1983), Vadász Kiállítás, Mezőgazdasági Főisk., H. (1974), Vadásztársaságok Kiállítása, Munkásotthon, H. (1974). - Sporteredm.: Ifjúsági Bajnokság, H. (1944/50) I. hely, asztalitenisz. - Szab.idő, hobbi: sporthorgászat. - Személyes közlés: Egyesületi tevékenységén belül gyűjtemény és kiállításokat szervez. - C.: 6800 H. Bakay u. 9. - Tel.: 62/342-651.

 

BALÁZS SÁNDORNÉ BÁRDOS ÉVA

Hódmezővásárhely, 1949. ápr. 3. - Szociális gondozó, szervező, gondozási központ vezető. - Sz.: Bárdos János lakatos, Nagy Piroska mérlegszerelő. - F.: 1969. Balázs Sándor művezető. - Gy.: Éva (1970), Sándor (1972). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1964/67), Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakisk., Szeged (1977) általános betegápoló, uo. (1987) házi szociális gondozó, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főisk., Bp. (1996), szociális szervező. - M.hely: Rokkantak Napközi Otthona, H. (1982/91) vezető, Gondozási Központ, H. (1991/97) vezető, Erzsébet Kórház Rendelőintézet, H. (1997-) ápoló. - Tagja: az MSZMP-nek (1990-ig), a Vöröskereszt, H. (1984-ig) titkára, az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezet (1997-) vezetője. - Személyes közlés: H. Megyei Jogú Város Népjóléti és Szociális Bizottságának külső tagja. - C.: 6800. H. Kaszap u. 25. IX/54. - Tel.: 62/345-866.

 

BÁLINT PÉTER

Gyula, 1955. máj. 9. - Orvos, gyermekgyógyász. - Sz.: Dr. Bálint István református lelkész, dr. Enyedi Erzsébet belgyógyász főorvos. - F.: 1989. dr. Szűcs Klára fogorvos. - Gy.: Eszter (1992). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1969/73), Orvostudományi Egy., Szeged (1974/80) orvosdoktor, Szakvizsga: gyermekgyógyász Bp. (1985), neonatológus, Bp. (1992). - M.hely: Városi Tanács Kórház - Rendelőintézet (1980/91) gyermekgyógyász, Gyermekklinika koraszülött intenzív oszt., Szeged (1991) gyermekgyógyász. - Tagja: H. Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Bizottságának (1994), a Dél-magyarországi Gyermekgyógyász Társaság (1990) elnökségének, a Magyar Johannita Segítőszolgálat H. szervezetének (1993), a Magyar Orvosi Kamara, H. szervezet (1994) alelnöke, az Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány (1992) titkára. - Kutatási. és érd. ter.: újszülött, koraszülött ellátás. - Szab.idő, hobbi: labdarúgás, tenisz, síelés, turisztika. - C.: 6800. H. Szántó Kovács János u. 72. - Tel.: 62/231-720.

 

balogh imre

Hódmezővásárhely, 1957. okt. 13. - Középiskolai tanár. - Sz.: Balogh Imre tanár ( ), dr. Petrik Erzsébet jogász, nyugd. - F.: 1987. Holubán Csilla. - Gy.: Petra (1987), Hanna (1994). - Isk.: Testnevelési Főisk., Bp. (1977/81) testnevelő. - M.hely: Bethlen Gábor Gimn. (1994-től Bethlen Gábor Református Gimnázium), H. (1981-) tanár. - Tagja: a KISZ-nek. - Sporteredm.: Kétszeres egyetemi és főiskolás bajnok kosárlabdázó, NB I-es kosárlabdacsapat kerettag. - Szab.idő, hobbi: úszás, labdarúgás, kosárlabda. - C.: 6800. H. Andrássy út 4. - Tel.: 62/342-384.

 

BÁN ROZÁLIA CSIKÓS MIKLÓSNÉ

Hódmezővásárhely, 1920. jún. 24. - Igazgató, nyugd. - Sz.: Bán Péter, földműves, Sándor Lídia, htb. - F.: 1971. Csikós Miklós, festő-iparművész. - Isk.: MDP Pártfőiskola, Bp. (1952/53), Közgazdasági Technikum, H. (1966/68), Horváth Mihály Gimn. Szentes (1970),. - M.hely: Kokron Gyár, H. (1937/48) fizikai munkás, gépiledolgozó, az MDP majd az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága, (1948/56) politikai munkatárs, MSZMP PB H. (1956/61) osztályvez., Városi Tanács VB H. (1961/65) elnök, Csongrád megyei Moziüzemi Váll. (1965/75) igazgató. - Tagja: a Textilmunkások Szabad Szakszervezetének (1944/90), a Magyar Kommunista Pártnak (1948-tól MDP, 1956-tól MSZMP) (1945-), a Magyar - Szovjet Baráti Társaságnak, (1947-) a Csongrád Megyei Tanács VB-nek, Makó küldötte. - Róla: Közéleti tevékenységéről jelentek meg írások a helyi és a megyei napilapokban. - C.: 6800 H. Kinizsi u. 4. - Tel.: 62/344-212.

 

 

BÁN SÁNDORNÉ GÖRBE ANNA

Hódmezővásárhely, 1950. jún. 25. - Tanár, intézményvezető. - Sz.: Görbe Bálint tűzoltó nyugd., Becsei Margit könyvelő nyugd. - F.: 1972. Bán Sándor főiskolai adjunktus. - Gy.: Hunor (1977) ( ), Annamária (1978). - Isk.: Frankel Leó Közgazd. Technikum, H. (1964/68) könyvelő, statisztikus és tervező, Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1968/72) testnevelés - földrajz szakos ált. isk. tanár, József Attila Tudományegy., Szeged (1974/77) földrajz szakos középisk. tanár. - M.hely: Klauzál utcai Ált. Isk., H. (1972/87) földrajz - testnev. szakos tanár, uo. (1987/89) intézményvezh., uo. (1989-) intézményvezető. - Tagja: a Pedagógus Szakszervezetnek (1975/85) városi sportfelelős. - Kutatási és érd. ter.: pedagógia, sporttörténet, környezetvédelem, gazdasági ismeretek. - Kit.: Miniszteri Dicséret (1977), Kiváló Munkáért (1986), Csongrád megye Diáksportjáért (1988), Hódmezővásárhely Sportjáért (1992, 1993), Hódmezővásárhely Közszolgálatáért (1996). - Sporteredm.: Országos Bajnokság, Bp. (1967), I. hely lövészet, Bp. (1968) III. hely lövészet, Bp. Szpartakusz NB I/B. (1967) kézilabdázó, Főiskolás Bajnokság, Pécs (1969) atlétika. - Szab.idő, hobbi: olvasás, síelés, természetjárás. - C.: 6800. H. Rudnay Gyula u. 45. III/1. - Tel.: 62/243-184.

 

 

BÁNFI JUDIT ® Nagyné Bánfi Judit

 

 

BANGA ENDRE

Hódmezővásárhely, 1943. ápr. 29. - Tanár, edző. - Sz.: Banga János ( ) pénzügyi előadó, Bartók Terézia nyugd. - F.: 1979. Ágoston Erzsébet tanár. - Gy.: Adrienn (1976), Endre (1980), Renáta (1984). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1957/61), Fodor József Állami Egészségügyi Szakisk., Bp. (1962/65), Tanárképző Főisk., Nyíregyháza (1965/69) biológia-testnevelés szakos ált. isk. tanár, Testnevelési Főisk., Bp. (1972/74) középfokú kézilabda edző. - M.hely: Csongrád megyei KÖJÁL, H. (1961/65), Ált. Isk., Csanytelek (1967/69) tanár, Ált. Isk., Székkutas (1969/75) tanár, Ált. Isk., H. (1975-) tanár. - Tagja: a Járási és Megyei Úttörőszövetségnek, a Pedagógus Szakszervezetnek. - Kit.: Kiváló Úttörővezető, Úttörővezetői Érdemérem, Miniszteri Dicséret, Csongrád megye Diáksportjáért emlékplakett. - Sporteredm.: Porcelán SK, NB II. H. I. hely kézilabda. - C.: 6800. H. Kaszap u. 14. II/4. - Tel.: 62/345-749.

 

 

BANGA JÓZSEF

Hódmezővásárhely, 1940. febr. 29. - Önkormányzati képviselő. - Sz.: Banga János ( ) épület- és műbútor asztalos), Török Eszter ( ) htb.. - F.: 1968. Bán Katalin sütőipari raktáros. - Gy.: Tünde (1965), Zoltán (1970), Tímea (1974), Attila (1986). - M.hely: H. Megyei Jogú Város Önkormányzat (1994-) képviselő, a Népjóléti-, Szociális Bizottság tagja. - Tagja: a H. Városi Fizikai Dolgozók Független Szakszervezet (1991-) titkára. - Kutatási és érd. ter.: geometria, főleg euklideszi szerkesztéssel még meg nem oldott kör négyszögesítése; perpetuum mobile, valamint az elektrotechnika. - Találmányok, szabadalmak: Biztonsági dugós csatlakozó aljzat (1993), Kettős biztonsági dugós csatlakozó aljzat (1995), Lejtést mérő és lejtést beállító szintező szerkezet (1996). - F.m.: 1989/97 a megyei és helyi lapokban különböző témában 19 publikáció, a körnégyszögesítéssel kapcsolatos elmélet és filozófia (kézirat), hozzáférhető a posta címen. - Kiáll.: Amatőr-festők: Tarjáni olvasókör (Sutu), H. (1989), Szerencs u. olvasókör, H. (1989), Tarjáni olvasókör (Sutu), H. (1992). - Sporteredm.: Városi Bajnokság, serdülő H. (1953) II. hely ökölvívás, Megyei Bajnokság, csapat Szeged (1955) I. hely kispuska, Városi Bajnokság, egyéni H. (1958) II. hely asztalitenisz, uo. csapat I. hely asztalitenisz, Kilián megyei verseny, Szeged (1962) I. hely röplabda, uo. II. hely magasugrás, uo. III. hely nyolcszáz m. síkfutás, Területi Gépállomások közötti bajnokság (1967) I. hely labdarúgás. - Róla: 1992/96 megyei és helyi lapokban tizenkét alkalommal írások tevékenységéről. - Szab.idő, hobbi.: amatőr festészet, rádiótechnika, zenélés. - Személyes közlés: 1962/86 amatőr zenekarokkal bálokon, lakodalmakon zenei szolgáltatás (szaxofon); személyéhez fűződik az a választási törvény módosító javaslata, melyet az 1994. évi LXII. törv. 26.§ /2/ bekezdésbe beiktattak, melynek lényege, hogy a jelölő ívet ne a lakosság, hanem a jelölt vegye át. - C.: 6800 H. Török Bálint u. 6. Tel.: 62/231-968.

 

 

BANGÁNÉ CSONTOS JULIANNA

Mártély, 1950. nov. 28. - Tanár, igazgató. - Sz.: Csontos Mihály tanácselnök, Csontos Mihályné pénztáros. - F.: 1977. Banga János vállalkozó. - Gy.: János (1978), Ildikó (1980), Erika (1980). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1965/69), Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1969/73) matematika-fizika szakos ált. isk. tanár, uo. (1975/77) magyar szakos ált. isk. tanár. - M.hely: Ált. Isk., Mártély (1973/79) tanár, igazgatóh., Dózsa György Ált. Isk., H. (1979/94), igazgatóh., (1994-) intézményvezető - Kit.: Kiváló Munkáért (1987). - C.: 6800. H. Téglagyár u. 8. - Tel.: 62/230-699.

 

BÁNYAI BÉLA

Hódmezővásárhely, 1955. ápr. 26. - Általános iskolai tanár, festőművész. - Sz.: Bányai Albert, Hajdú Éva. - F.: 1994. Oskovics Katalin tanár. - Gy.: Judit (1979), Ágnes (1982), Ákos (1988), Gábor (1994). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1969/73), Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1974/78). - Tanulmányút: Grafikai Műhely, Pécs (1984), Bosanszki Brod Akvarell Kolónia, (1988). - M.hely: Zalka Máté Ált. Isk., H. (1978/79) tanár, DELTA Kereskedelmi Váll., H. (1980/87) reklámgrafikus, Ált. Isk., Mártély (1987/92) tanár, Tarjáni Ált. Isk., H. (1992-) tanár. - Kiáll.: önálló: Medgyessy Terem, Állattenyésztési Főisk., Városvédő Egyesület Székháza, Cseresnyés Kollégium, H., FIDESZ Székház Szeged, Sajtóház Szekszárd, Kisgaléria Pécs, Pitypang Galéria Bp., a Vásárhelyi Őszi Tárlaton, a Mártélyi Képzőművészeti Szabadiskola, valamint Szálkán a Művészetért Alapítvány kiállításain rendszeresen szerepel. - Személyes közlés: A Szálkai Képzőművészeti Szabadiskola vezetője (1991-). - C.: 6800. H. Zrínyi u. 79. - Tel.: 62/230-441.

 

BARACS GABRIELLA ETELKA

Hódmezővásárhely, 1947. febr. 4. - Tanár, főiskolai docens. - Sz.: Dr. Baracs Marcell ( ) gyermekorvos, Hegedűs Julianna ( ) htb. - F.: elvált. - Gy.: Róbert István (1984), Endre Viktor (1986). - Isk.: Kossuth Zsuzsanna Gimn., H. (1961/65), József Attila Tudományegy., Szeged (1965/70) magyar-történelem szakos középisk. tanár, Eötvös Lóránd Tudományegy., Bp. (1977/80) filozófia szak, Debreceni Református Teológiai Akadémia, Szeged (1994/96) okleveles vallástanár. - Tanulmányút: Szovjetunió (1977, 1978, 1979, 1981), Belgium (1982), Lengyelország (1983), Németország (1991), Anglia (1994, 1995,1996), Írország (1995, 1996). - M.hely: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző és Szakközépisk., H. (1970/76) tanár, DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, H. (1976-) főiskolai tanársegéd, adjunktus, uo. (1991-) főiskolai docens, uo. (1996-) megbízott tanszékvezető. - Tagja: a Magyar-Francia Baráti Társaságnak, H. (1993-), a Magyar Filozófiai Társaságnak (1994-), a MTA SZAB Élelmiszertudományi Munkabizottságnak (1994-), az Ótemplomi Református Gyülekezet, H. (1995-) presbitere. - Kutatási és érd. ter.: környezeti etika, helytörténet, faluszociológia, irodalom, történelem, filmesztétika. - Tud. fokozat: Egyetemi doktor, Szeged (1977). - Kit.: Rektori Dicsérő Oklevél (1985), Főigazgatói Dicsérő Oklevél (1995). - F.m.: A lelkiismeret, mint a közösségi magatartás egyik morális tényezője. In.: Főiskolai Tudományos Közl. 1991., Az emberi tényező és az erkölcs a gazdasági életben. In.: Főiskolai Tudományos Közl. 1993., A környezetvédelem etikai problémái és oktatási tapasztalatai. In.: Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Kar, Keszthely, 1993., Élelmiszeripar - tudomány etikai kérdéseiről. MTA, Szeged 1996., A mezőgazdasági munkanélküliség hatása a személyiségre. In.: A falu. 1995., Etikai kislexikon. Bp. 1984 (társszerző)., Gazdasági etika. H., 1993, 1996. (szerkesztő)., A munkásosztály és az ipar története Hódmezővásárhelyen 1945 után. In.: Csongrád Megyei Levéltári Közlemények, Szeged, 1985., A mezőgazdasági munkanélküliség hatása a személyiségre. In.: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. Pécs, 1995., A vállalkozói etika értékeinek elemzése. In.: Tanulmánykötet I. - Gyöngyös. 1996., Hódmezővásárhely ipartörténete 1945-1975 (kézirat).- Szab.idő, hobbi: kirándulás, olvasás, film, színház, zenehallgatás. - Személyes közlés: Évekig a főiskola irodalmi színpad vezetője. - C.: 6800. H. Andrássy út 5-7. - Tel.: 62/344-956.

 

BARANYAI ANTAL

Hódmezővásárhely, 1948. máj. 13. - OTSH főtanácsos. - Sz.: Baranyai Antal ( ) BM dolgozó, Zsoldos Erzsébet szakmunkás. - F.: Kovács Ágnes kozmetikus. - Gy.: Antal (1973), Ágnes (1973), Dalma (1985). - Isk.: Frankel Leó Közgazd. Technikum, H. (1962/66), Testnevelési Főiskola, Bp. (1981/85). - M.hely: HÓDIKÖT, H. (1966/70) munkás, Alföldi Porcelángyár, H. (1970/94), Népsport tudósítója 1976-tól, OTSH, (1995-). - Tagja: a KISZ-nek (1962/78), az MSZMP-nek (1969/89), az MSZP-nek (1989-), a HÓDIKÖT SE-nek (1962/76), a Frankel SE-nek (1962/70), a Szegedi Honvédnek (1967/70), a SZVSE-nek (1976/80), a HVSE-nek (1976/89), a HTC-nek (1989-), a HVSC-nek (1990-). - Kutatási és érd. ter.: sporttörténet, lovas sport, fogathajtás, rádió, televízió tudósítások, postagalamb-sport. - Kit.: Kiváló Dolgozó (1975, 1978, 1979, 1980), Kiváló Munkáért (1976), OTSH elnöki díj (1985), SZOT-díj (1989), Magyar Sportért díj (1993),. - F.m.: Mestermunka c. lapban (1981/90) riportok a társadalmi és a vállalati életről. A Nemzeti Sport c. lap tudósítójaként 1976-tól a tájékozódási futásról és a postagalamb-sportról jelentek meg írásai. - Aranyösvényen. Bp. 1996., - Fogathajtóink. Bp. 1996. Kézirat: Hódmezővásárhely sporttörténet. 1985 (diplomamunka). - Fogathajtó-sport, eredményei 1988-tól, A tájékozódási futás története 1962-től. - Kiáll.: Közreműködött a Hódmezővásárhely 100 és 105 éves sporttörténeti kiállításokon (1988, 1993). - Sporteredm.: (1965/75) I. osztályú tájékozódási futó, utánpótlás, ifjúsági válogatott. - Róla: Cikkek, riportok a Csongrád Megyei Hírlapban és az Életképek c. műsor MR. - Szab. idő, hobbi: postagalamb-sport, II. osztályú (1987-). - Személyes közlés: Csongrád megyében elsőként szerzett I. osztályú felnőtt tájfotói minősítést. - C.: 6800 H. Zrínyi u. 103. - Tel.: 62/345-326.

 

BÁRDOS ÉVA ® Balázs Sándorné

 

BEDŐ MÁRIA JAKAB JENŐNÉ

Bánffyhunyad (Románia), 1912. jún. 12. - Zongoratanár, nyugd. - Sz.: Bedő Gábor ( ) unitárius lelkész, Bálint Erzsébet ( ) htb. - F.: 1936/80. dr. Jakab Jenő jogtanácsos, unitárius lelkész. - Gy.: Zoltán (1940), Mária (1943). - Isk.: Református Leánygimn., Kolozsvár (1930), Konzervatórium, Kolozsvár zongoratanár, magánúton 12 évig tanult dr. Boronkainé Zsemberi Elviránál. - M.hely: Kolozsvári Konzervatórium és Bánffyhunyad (1931/32) zongoratanár, Bukarest (1933/36) óraadó és magán zongoratanár, Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet, Bánffyhunyad (1937/39) titkárnő, dr. Asztalos Sándor ügyvéd, Bánffyhunyad (1939/40) irodavezető, dr. Jakab Jenő könyvesbolt, Bánffyhunyad (1940/44) könyvkereskedő, Állami Zeneiskola, H. (1955/90) óraadó, majd kinevezett zongoratanár. - Tagja: a Zenepedagógusok Csongrád megyei Szakszervezetének (1957-). - Kutatási és érd. ter.: nyelvek (angol, német, francia, román) tanulása és tanítása. - Hangversenyei: az Állami Zeneiskola tanári hangversenyei (1955/80), Petőfi Művelődési Központ, H. (1956), önálló koncert az Állami Zeneiskolában (1989). - Róla: Újságcikkek, kritikák a Kolozsvári Ellenzék c. napilapban, a Délvilágban, A Hódmezővásárhelyi Állami Zeneiskola Negyedszázada 1953-1978 c., és a Ki kicsoda a magyar zeneéletben. Bp., 1988. - Szab.idő, hobbi: olvasás, keresztrejtvényfejtés, hangverseny, utazás, nyelvtanulás és - tanítás. - Személyes közlés: Közel 20 éven át a helyi Unitárius Egyház kántoraként végzett karitatív munkát. - C.: 6800. H. Völgy u. (Unitárius Imaterem)- Tel.: 62/341-290.

 

BELLA LÁSZLÓ

Gádoros, 1943. nov. 27. - Középiskolai tanár, ügyvezető igazgató. - Sz.: Bella László nyugd., Pintér Ilona nyugd. - F.: 1990. Darabont Bettina gazdasági vezető. - Gy.: László (1971), Zoltán (1973). - Isk.: Mezőgazdasági Technikum, H. (1958/62), Debreceni Agrártudományi Egy. (1963/68), Gödöllői Agrártudományi Egy. (1973/75) üzemgazdasági és vállalatgazdálkodási szakmérnök, uo. (1991/92) mérnöktanár. - M.hely: Egyesült Mtsz., Csengele (1969/73) főagronómus, uo. (1973/75) elnök, Petőfi Mtsz., Tiszabő (1975/77), főmezőgazdász, Árpád Vezér Mtsz., Ópusztaszer (1977/80) főmezőgazdász, Alkotmány Mtsz., Balástya (1981/82) főmezőgazdász, Virágzó Mtsz., Dóc (1982/84) elnök, Árpád Vezér Mtsz., Ópuszteszer (1984/87) főmezőgazdász, Mezőgazdasági Szakközépisk., (1993-tól Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépisk) H. (1987/97) mérnök-tanár, igazgatóh., HÓD-GAZDÁSZ Kft (1997-) ügyvezető igazgató. - Tagja: az Agrárkamarának valamint a Gazdasági Egyesület vezetőségének. - Kutatási és érd. ter.: mezőgazdaság, állattenyésztés, növénytermesztés. - Tud. fokozat.: Egyetemi doktorátus a mezőgazdaság tudományból (1986). - Kit.: Kiváló Ifjú Mérnök (1969, 1970, 1971, 1972), Miniszteri Dicséret (1990). - F.m.: Rét-legelő gazdálkodás, Őszi búza termesztés-technológia, Kukorica termesztés- technológia c. tanulmányai FM kiadásában. - Kézirat: Debrecen juhtenyésztése a kiegyezéstől 1914-ig, Szemescirok termesztés-technológia (doktori értekezés). - Sporteredm.: Megyei I. oszt. Szentesi Kinizsi (1963) labdarugó, egyetemi válogatott (1964, 1965) labdarugó. - Személyes közlés: Az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark építkezése során jelentős munkát végzett szakmai irányítóként. Közreműködött a lovaspálya kialakításában, több skanzen építésénél szervezőként dolgozott. Gépjármű szakoktató, gépjárműképző iskolavezető. - C.: 6800 H. Kohán György u. 5/b fsz. 1. - Tel.: 62/243-074.

 

 

BENDE ISTVÁN

Szeged, 1948. febr. 21. - Rendőrtiszt, jogász, kapitányságvezető. - Sz.: Bende Mátyás, Savanya Gizella. - F.: 1969. Sánta Eszter irodavezető. - Gy.: Zoltán (1975), Szabolcs (1979). - Isk.: Tartósító és Húsipari Technikum, Szeged (1962/66) technikus, Rendőrtiszti Akadémia, Bp. (1972/74) rendőrtiszt, József Attila Tudományegy., Szeged (1979/84) jogi doktor. - M.hely: Szegedi Szalámigyár és Húskombinát Vágóhíd (1966/69) húsipari technikus, Községi Tanács, Röszke (1969) igazgatási előadó, BM Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság, H. Rendőrkapitánysága, (1969/85) bűnügyi nyomozó, uo. (1985/91) igazgatásrendészeti osztályvezető, uo. (1991-) kapitányságvezető. - Sporteredm.: Országos Vidékbajnokság, Szegedi Szpartakusz (1966) I. hely súlyemelés. - Szab.idő, hobbi: kertészkedés. - Személyes közlés: A rendőri munkát elhivatottságnak tekinti és ennek szellemében tevékenykedik. - C.: Mhely: 6800 H. Lázár u. 6/8. - Tel.: 62/346-266.

 

BENYHE KISS KATALIN ® Mészáros Istvánné

 

BERE ISTVÁN

Csorvás, 1944. aug. 5. - Középiskolai műszaki tanár. - Sz.: Bere Ferenc nyugd., Dafkó Erzsébet ( ). - F.: 1985. Kószó Éva fizika - kémia szakos középiskolai tanár. - Gy.: István (1969), Éva (1974), Zsófia (1985), Katalin (1995). - Isk.: Déri Miksa Gépipari Technikum, Szeged (1958/62) gépésztechnikus, Gépipari Műszaki Főisk., Bp. (1971/75) általános gépész mérnök, Műszaki Egy., Bp. (1978/81) középisk. műszaki tanár. - M.hely: Mérleggyár, H. (1962/63) minőségi ellenőr, HÓDGÉP, H. (1963) esztergályos, 602. Ipari Szakmunkásképző Intézet, H. (1963/69) szakoktató, uo. (1969/81) tanár, uo. (1981/85) nevelési igazgatóh., Városi Tanács, Pedagógus PB. H. (1985/89) osztályvezető, 602. Ipari Szakmunkásképző Int., H. (1989/96) műszaki tanár, uo. (1996/97) műszaki igazgatóh. - Tagja: a Gépipari Tudományos Egyesületnek (1968-) a TIT-nek (1969). - Kutatási és érd. ter.: oktatási módszertan. - Kit.: Miniszteri Dicséret (1975), Kiváló Munkáért (1983), Ifjúságért (1985), Hódmezővásárhely Nevelésügyéért (1996). - F.m.: Vetületi ábrázolás metszetekkel In.: Műszaki ábrázolás módszerei 1979, Ábrázolás szelvényekkel In.: Műszaki ábrázolás 1981. - Szab.idő, hobbi: vadvízi evezés, evezés. - C.: 6800. H. Medgyessy Ferenc u. 6. fsz. 2. - Tel.: 62/243-989.

 

BEREI ERZSÉBET

Szeged, 1944. febr. 13. - Zenetanár, igazgató. - Sz.: Berei Lajos ( ) adminisztrátor, Szeghő Erzsébet zenetanár, nyugd. - Isk.: Kossuth Zsuzsanna Leánygimn., H. (1958/62), Zeneművészeti Szakiskola Szaktanárképző (1963/67) zongora-szolfézs tanár. - M.hely: Állami Zeneiskola, H. (1967/80) zongora tanár, uo. (1980/82) igazgatóh., uo. (1988/93) igazgató, Liszt Ferenc Ének-Zenei Ált. Isk., H. (1993/96) igazgató, Liszt Ferenc Ének-Zenei Ált. Isk. és a Péczely Attila Zeneiskola összevont intézménye, H. (1996-) igazgató. - Tagja: a Zenei Szakosztály zongora szekciójának, Bp. (1970/80), a Magyar-Kárpátaljai Baráti Társaságnak, H. (1993-), a Városi Kórusegyesület vezetőségének, (1991-), valamint a Péczely Attila Ének-Zenei Alapítvány (1994-) titkára. - Kit.: Kiváló Munkáért (1976), Miniszteri Dicséret (1990), Vásárhely Közszolgálatáért (1995). - Hangversenyei: A zeneiskola hangversenyei, (1967/88), a Városi Vegyeskar hazai és külföldi hangversenyein való részvétel zongorakísérőként. - C.: 6800. H. Szent László u. 95.

 

BEREI LAJOSNÉ SZEGHŐ ERZSÉBET

Héthárs (Lipany, Szlovákia), 1914. nov. 15. - Zenetanár, nyugd. - Sz.: Szeghő István ( ) tanító ipar iskolai igazgató, Knapik Julianna ( ) htb.. - F.: Berei Lajos ( ) katonatiszt, adóügyi tanácsos, adminisztrátor. - Gy.: Erzsébet (1944), Mária Magdolna (1946), Ágnes (1950 ), Éva (1950 ), Margit (1950 ). - Isk.: Női Felső Ipariskola, H. (1932/36), Konzervatórium, Szeged (1936/40) magánének-zongora, Zeneművészeti Szakiskola Szaktanárképző (1953/56) zongora - szolfézs - magánének szakos tanár. - M.hely: Áll. Zeneiskola, H. (1953/70) tanár, uo. (1970/93) zongora és magánének tanár nyugd., (1955/60) megyei szakfelügyelő. - Tagja: Városi kórusoknak, (1930/93), a Zenei Szakosztály magánének szakosztály bizottságának, Bp. (1960/70). - Hangversenyei: Növendékhangversenyek, Tisza Szálló, Szeged (1936/40), Operaház, Bp., (1952), több Steiner Béla által komponált kórusmű szólistája. - Róla: Beszámolók a koncertekről helyi lapokban. - Személyes közlés: Tanítványai közül a zenei pályát választotta: Kendeh Gusztávné Pethő Éva zongoraművész, Huszár Lajos zeneszerző, Szécsi Edit magánénekes. - C.: 6800. H. Szent László u. 95. - Tel.: 62/341-790.

 

 

BERTA ÉVA

Hódmezővásárhely, 1939. dec. 29. - Orvos, belgyógyász főorvos, rendelőintézet vezető főorvosa. - Sz.: Berta Lajos asztalosmester, Bojda Piroska htb. - F.: 1970. dr. Páger Lajos belgyógyász, osztályvez. főorvos. - Isk.: Leánygimn., H. (1954/58), Szegedi Orvostudományi Egy. (1958/64) orvosdoktor, Szakvizsga: belgyógyász (1973). - M.hely.: Városi Tanács Kórház-Rendelőintézet (1991-től Erzsébet Kórház-Rendelőintézet), belgyógyászati oszt. H. (1964/74) belgyógyász, uo. (1974/89) rendelőintézeti főorvos, uo. (1989-) vezető főorvos. - Tagja: a Diabetes Társaságnak, valamint a H. Cukorbetegek klubjának elnöke. - C.: 6800 H. Liget sor 18. - Tel.: 62/344-508.

 

BICSÉRDY GABRIELLA BERNADETTE

Kecskemét, 1978. febr. 4. - Egyetemi hallgató. - Sz.: Dr. Bicsérdy Gyula főigazgatóh., dr. Bicsérdy Gyuláné főpénztáros. - Isk.: Bethlen Gábor Gimn. (1994-től Bethlen Gábor Református Gimnázium), H. (1992/96), Magyar Testnevelési Egy., Bp. (1996-). - Kit.: Jó tanuló - jó sportoló (1991), Aranyjelvényes sportoló (1991). - Sporteredm.: megyei bajnokságok (1988/96) többszöri első hely atlétika, OB. (1991) VI. és XI. hely, atlétika, MASZ (1990/96) ranglistákon különböző helyezések.

 

BICSÉRDY GYULA LÁSZLÓ

Budapest, 1938. aug. 6. - Állatorvos, főiskolai tanár, oktatási főigazgató - helyettes, önkormányzati képviselő. - Sz.: Dr. Bicsérdy László állatorvos, Rózsa Katalin óvónő. - F.: 1975. Puskás Zsuzsanna vezető főpénztáros. - Gy.: Gábor (1963), Rita (1964), Gyula (1976 ), Gabriella (1978). - Isk.: Állami Szilády Áron Gimn., Kiskunhalas (1952/56), Állatorvostudományi Főisk., Bp. (1956/61) állatorvos doktor, Agrártudományi Egy. Mezőgazdasági Kar, Gödöllő (1965/67) tejgazdasági és tejipari szakmérnök, Állatorvostudományi Egy., Bp. (1973/75) állathigiénikus szakállatorvos. - Tanulmányút: Szovjetunió (1976,1981), Beichlingen Kurt Neubert Ingenieurschule fur Veterinarmedizin (1980 és 1988 között több alkalommal) Németország ( 1991 ), Írország és Hollandia ( 1992) szaktanácsadói körút. - M.hely: Hodász ( 1961 /69) körzeti állatorvos, Nyíregyháza ( 1969/72) megyei szakállatorvos Kecskemét (1972/73) megyei szakállatorvos, uo. (1973/80) igazgatóh. főállatorvos, DATE Mezőgazdasági Főisk. Kar, H. (1980-) főiskolai tanár, H. Megyei Jogú Város Önkormányzat (1994-) képviselő, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Szolgáltató Bizottság (1994-) elnöke, az Ifjúsági és Sport Bizottság (1994-) tagja. - Tagja: a MAE-nek (1961-), ua. Bács- Kiskun megyei szervezet (1975/80) állatorvosi szakosztály titkára, ua. (1977/80) megyei vezetőségének ua. (1980/88) Csongrád megyei szervezet főisk. ifj. csop. szervezőtitkára majd elnöke, a CSAE (1994-) megyei vezetőségének a Magyar Mezőgazd. Múzeum Barátainak Köre, H. (1982/94) elnöke, a Magyar Állathigiéniai és Környezetvédelmi Társaság (1991-) vezetőségének, több sportegyesület vezetőségének, valamint az Academy of Sciences, New York (1995) tagja, - Kutatási és érd. ter.: állat-egészségügyi ökonómia, állathigiénia. - Tud. fokozat: Az állatorvos-tudomány kandidátusa (1995). - Találmány, szabadalom: Csülökápolás egyszerű eszközökkel, szopásgátló karika használata. - Kit.: Árvízvédelmi Érem ( 1970), Honvédelmi Érdemérem ( 1971 ), MAE Elismerő Oklevél ( 1977), Kiváló Véradó (bronz 1981; ezüst1985; arany 1988), MÉM Kiváló Munkáért (1983), MAE Aranykoszorús Jelvény (1985), SZAB pályázat első díja a SZAB plakettjével (1993), Bercsényi Lovas Szakosztály Emlékplakett (1995). - F.m.: Ötszáz írásműve jelent meg: hírek, tudósítások, könyvismertetések, nekrológok, beszámolók, harminc szakmai publikáció magyar, angol és szerb-horvát nyelven, harminc szakmai előadás. - Fertőtlenítőgépek. In: Állat-egészségügyi és fertőtlenítés. Bp. 1983.- Bánásmód a háziállatokkal. In: Állategészségtan Bp. 1995. - Elsősegélynyújtás heveny felfúvódás esetén. Elsősegélynyújtás bélsárpangás esetén. In: Gazdászok zsebkönyve. Bp. 1995. - Tíz főiskolai jegyzet. - Sporteredm.: Megyei bajnok (1956) III. hely távolugrás. - Róla: a Természettudományos és Műszaki Ki Kicsoda. Bp. 1986, Five Thousend Personalities of the World 1990, The International Directory of Distinquished Leadership 1991. - Szab.idő, hobbi: kézilabda - játékvezető, több mint hatszáz mérkőzést vezetett (három nemzetközi), barkácsolás. - C.: 6800 H. Liget sor 41. - Tel.: 62/345-642.

 

 

BÍRÓ JÁNOS

Hódmezővásárhely, 1943. jan. 18. - Jogász, fiókigazgató. - Sz.: Bíró Sándor géplakatos, Mucsi Julianna htb. - F.: 1968. Fodor Katalin könyvelő. - Gy.: Beáta (1970). - Isk.: Frankel Leó Közgazdasági Technikum, H. (1957/61) képesített könyvelő, József Attila Tudományegy., Szeged (1976/82) jogi doktor. - M.hely: OTP fiók, H. (1961/82), hitelügyi előadó, uo. belső ellenőr, uo. osztályvezető, ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt., H., (1982/86) üzleti vezető, uo. (1986-) fiókigazgató. - C.: 6800. H. Medgyessy Ferenc u. 1. II/10. - Tel.: 62/345-134, 62/342-188.

 

BLASKOVICS LÁSZLÓ

Hódmezővásárhely, 1957. dec. 4. - Zenetanár. - Sz.: Blaskovics László nyugd., Pál Margit nyugd. - F.: 1981. Bíró Zsuzsanna dekoratőr. - Gy.: Kristóf (1981). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1972/76), Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisk. Szegedi Tagozata (1984/87). - M.hely: Gyermek és Ifjúságvédő Intézet (1987/93) hivatásos pártfogó, Péczely Attila Zeneiskola, H. (1993/96) igazgató, Liszt Ferenc Ének-Zenei Ált. Isk. és Péczely Attila Zeneiskola, H. (1996/97) tagintézmény-vezető, uo. zenetanár. - Tagja: a Molnár Dixieland együttesnek (1981-), a Blaskó Dixieland Jazz Band-nak vezetője (1975-) - Kit.: Salgótarján város Pro Urbe (1995), Szegedért Emlékérem (1996). - Hangversenyei: Hollandia, Belgium, Ausztria, Svájc, Svédország, Kanári-szigetek, Franciaország, Németország, Lengyelország, Bulgária, Jugoszlávia, Szovjetunió. - F.m.: közreműködője egy CD-nek, 12 nagylemeznek és kb. 50 rádiófelvételnek. - C.: 6800. H. Futó Mihály u. 24. - Tel.: 62/346-304.

 

BOCSOR EDE

Pusztaottlaka, 1950. aug. 18. - Tanár, igazgatóhelyettes, - Sz.: Bocsor János férfiszabó, Kucsera Mária htb. - F.: 1986. Krisch Magdolna tanár. - Gy.: Krisztián (1975), Zoltán (1988), Ildikó (1992). - Isk.: Rózsa Ferenc Gimn., Békéscsaba (1964/68), Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főisk., Bp. (1968/72) vendéglátóipari üzemgazdász, uo. (1989) vendéglátóipari gazdasági szaktanár. - M.hely: Délbudai Vendéglátóipari Vállalat, (1972/74) beruházási előadó, közgazdász, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, H., (1974/84) tanár, uo. (1984/86) gyakorlati oktatásvezető, uo. (1986-) szakmai igazgatóhelyettes. - Kit.: Oktatási Miniszteri Dícséret (1980), Kiváló Munkáért (1986). - Szab.idő, hobbi: országúti kerékpározás, (magyarországi kerékpáros körtúra teljesítése), természetjárás. - C.: 6800. H. Malom u. 54. - Tel.: 62/342-011.

 

BORBÁTH ÁRPÁD

Jászszentlászló, 1935. márc. 28. - Orvos, egészségügyi szakorvos, nyugd. - Sz.: Borbáth Lajos tanító, Selb Ilona tanító. - F.: 1958/83. Dr. Almási Györgyi belgyógyász, 1984. Palócz Judit közgazdász. - Gy.: Györgyike (1962), Árpád (1963), Csaba (1965), Kornél (1977). - Isk.: Móra Ferenc Gimn., Kiskunfélegyháza (1949/53), Szegedi Orvostudományi Egy. (1953/59) orvosdoktor. Szakvizsga: csecsemő és gyermekgyógyászat (1963) egészségügyi szervezéstan (1970), üzemorvostan (1984). - M.hely.: Városi Kórház, Gyula (1959/60) gyermekgyógyász segédorvos, Városi Tanács Kórház-Rendelőintézet ( 1991-től Erzsébet Kórház-Rendelőintézet), H. (1961/63) gyermekgyógyász alorvos, uo. (1963/67) körzeti gyermekorvos, uo. (1967/92) járó beteg ellátást irányító igazgatófőorvosh., - Megyei Módszertani Bölcsőde, H. orvosvezető. - Tagja: a Magyar Gyermekorvosok Társaságának, a Magyar Kórházszövetségnek, a Magyar Egészségügyi Szervezők Tud. Egyesületének, a HMSE majd a HVSE labdarugó és kosárlabda szakosztály elnökségének, a TIT városi elnökségének, a HNF Városi Bizottság elnökségének és a Gyógyfürdői Szakbizottság vezetője, a Megyei Úszó Szövetség elnöke, valamint a HÓD-Úszó Sportegyesület alapítója. - Kutatási és érd. ter.: járóbeteg szakellátás szervezése, foglalkozás-egészségügy, gyógyfürdő létesítés, képzőművészet, történelem. - Kit.: Kiváló Munkáért (1975). - F.m.: Huszonhét szakmai előadás és publikáció hazai és külföldi szaklapokban - Mozgásszervi betegek rehabilitációjának szervezése. Bp., 1976., Üzemi egészségügyi dokumentáció korszerűsítése számítógép segítségével. Siófok, 1977., Zavarelhárítás az egészségügyi vezetésben. 1978., A körzeti egészségügyi szolgálat kapcsolatrendszere...In.: Eü. Gazd. Szemle 1982., Egyes mozgásszervi betegségek előfordulási gyakorisága ... Bp., 1982. - Sporteredm.: Fáklya NB II. Kiskunfélegyháza (1953), SZEAC NB I. (1954) kosárlabdázó. - Szab.idő, hobbi: fotózás, színes diafilmes összeállítások utazásokról, művészettörténeti ismereterjesztés. - Személyes közlés: Munkássága alatt fejlődött teljes körűvé a körzeti orvosi, a körzeti gyermekorvosi szolgálat, épült ki az üzemorvosi ellátás. Célja elősegíteni Hódmezővásárhely fürdővárossá fejlesztését. - C.: 6800 H. Oldalkosár u. 22. III/9. - Tel.: 62/342-145.

BORDÁCS ERZSÉBET ® Kozma Jánosné

 

BORDÁS ÉVA ® Pappné Bordás Éva

 

BOROS ETELKA ® Szél Elemérné

 

BORSODI BÁLINT

Hódmezővásárhely, 1940. ápr. 28. - Faipari gépgyártó. - F.: 1983. Vígh Irén. - Gy.: Beáta (1968), Szabolcs (1976). - Isk.: Szeged (1973) mestervizsga. - M.hely.: önálló kisiparos, H. (1971-). - Tagja: az Ipartestületnek és a Kézműves Kamarának. - Kit.: Aranykoszorús Mester (1996), Jubileumi Ezüstgyűrű (1996), Vásárdíj, Novum Nemzetközi Szakkiállítás, Sopron (1996). - Kiáll.: Faipari munkái: Jugoszlávia (1990), HÓDEXPO (1991), BNV (1993), Iparivásár, Szeged (1994), Nemzetközi Faipari Szakkiállítás, Sopron (1997). - Róla: Szak és helyi lapokban írások életéről és munkájáról. - Személyes közlés: Az országban egyedülállóan 14 fajta minősített faipari gépet gyárt: szalagfűrészt, kombinált,-egyengetőt,- vastagsági gyalugépet, marógépet, szalagcsiszolót stb. egyéb vasipari tevékenysége mellett. - C.: 6800 H. Temesvár u. 20. - Tel/Fax.: 62/344-913, 06/30/ 584-431.

 

BORSOS ANNAMÁRIA

Makó, 1950. szept. 7. - Zenetanár. - Sz.: Borsos József újítási felelős, nyugd., Oroszlány Piroska óvónő, nyugd. - F.: 1978. Kis János hegesztő mérnök. - Gy.: Péter Dávid (1979), János Benedek (1981), Máté (1989). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1965/69), Konzervatórium III. éve, Szeged (1969/70), Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisk. Szegedi Tagozata (1970/73) zongora-szolfézs-ének-tanár. - Tanulmányút: Weimar, (1974). - M.hely: Állami Zeneiskola, Csongrád (1973/77) zongoratanár, Állami Zeneiskola, H., (1993-Péczely Attila Zeneiskola) (1977-) zongoratanár, uo. (1996-) tanszakvezető. - Tagja: a Városi Vegyeskarnak, valamint zongorakísérője (1993-). - Kit.: Miniszteri Dicséret (1986). - Hangversenyei: Tanári hangversenyeken, kulturális rendezvényeken, egyházi műsorokon való rendszeres részvétel. Önálló estek: Négykezes és két zongora Tunyoginé Tövisfalvi Erzsébettel (1987), Mucsiné Kiss Ildikóval, (1986), Szécsi Edittel (1995), A. Bach W. K. L. sorozatban való részvétel, Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Bp. (1989). - Versenyeredm.: Országos Zongoratanár Verseny, Szekszárd, (1974), döntős helyezés. - Róla: Kritikák, tudósítások napilapokban a koncertekről, riport a Danubius Rádióban, (1989), Teaház: Schubert est, Városi Televízió, H., (1997). - Szab.idő, hobbi: olvasás, zenehallgatás, kirándulás. - C.: 6800. H. Szántó Kovács János u. 39. - Tel.: 62/341-068.

 

BOZÓ FRANCISKA

Tömörkény. - Középiskolai tanár, igazgatóhelyettes. - Sz.: Bozó József földműves, Bozó Franciska htb. - Isk.: Móra Ferenc Gimn., Kiskunfélegyháza (1962/65), József Attila Tudományegy., Szeged (1965/70) matematika-földrajz szakos középiskolai tanár. - M.hely: Frankel Leó Közgazdasági Szakközépisk., H. (1970/84) tanár, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépisk. és Szakmunkásképző Kollégium, H. (1984/93) igazgató, Frankel Leó Közgazdasági Szakközépisk. (1996-tól Eötvös József Szakközépisk.), H. (1993-) igazgatóh. - Tagja: az Országos Pedagógiai Intézet földrajz tantárgyi Bizottságnak és a Magyar Földrajzi Társaságnak. - Kutatási és érd. ter.: népesedés és településföldrajz. - Tud. fokozat: Egyetemi doktor (1976). - Kit.: Miniszteri Dicséret (1977), Hódmezővásárhely Közszolgálatáért (1995). - F.m.: A földrajz tanítása témakörben.

 

BOZSÉR ÁRON

dmezővásárhely, 1927. febr. 28. - Tanár, igazgató, nyugd. - Sz.: Bozsér János ( ) tsz-tag, Hódi Jusztina ( ) htb. - F.: 1957. Papp Ilona nyugd. - Gy.: Róbert (1959), Zsolt (1965). - Isk.: Ref. Bethlen Gábor Gimn., H. (1937/41), Ref. Tanítóképző Intézet, Nagykőrös (1942/47) tanító, Pedagógiai Főisk., Szeged (1949/52) biológia-földrajz szakos ált. iskolai tanár. - M.hely: 1. sz. Ref. Ált. Isk. (1948-tól Tabáni Ált. Isk., 1956-tól Szántó K. J. Ált. Isk.), H. (1948/61) tanár, Újvárosi Ált. Isk. (1961/62) tanár, Önálló Dolgozók Ált. Isk., H. (1962/64) igazgató, Szántó K. J. Ált. Isk., H. (1964/87) igazgató. - Tagja: a Magyar Úttörők Szövetségnek és a Pedagógus Szakszervezetnek. - Kit.: Miniszteri Dicséret, az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Munka Érdemrend ezüst fokozata. - F.m.: Cikkek helyi lapokban. - Szab.idő, hobbi: fotózás, természetjárás. - Személyes közlés: 1951-57 között a Tornyai János Múzeum Gallyas Miklós köréhez tartozott, a volt Kristó-házban, amely most az ő tulajdonában van, ahol Németh László az Égető Eszter című regényét írta, 1954-ben az író együtt lakott vele. - C.: 6800. H. Bercsényi u. 27.

 

BOZSÉR ZSOLT

Hódmezővásárhely, 1965. nov. 6. - Tanár. - Sz.: Bozsér Áron, Papp Ilona. - Isk.: Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1984/88) rajz-földrajz szakos ált. iskolai tanár. - Tanulmányút: Lengyelország (1989), Franciaország (1991), Hollandia (1993). - M.hely: (1988-) rajztanár. - Kutatási és érd. ter.: grafika. - Kiáll.: önálló tárlatai, Hódtói Ált. Isk. és Gimn. H. (1989), Bethlen Gábor Gimn. H. (1993), Németh László Városi Könyvtár H. (1995,1997), Tornyai János Múzeum H. az Őszi, Tavaszi, Téli Tárlatok, valamint a Mártélyi Alkotótábor rendszeres kiállítója. - C.: 6800. H. Bercsényi u. 27.

 

BÖRZSÖNYI ISTVÁNNÉ ® Kádár Katalin

 

BÖSZÖRMÉNYI EDE VIKTOR

Meran (Dél-Tirol, Ausztria, ma Olaszország), 1911. szept. 13. - Református lelkész, nyugd. - Sz.: Böszörményi Jenő ( ) református lelkész, író, Störi Paula ( ) tanítónő. - F.: 1945. Hatolkay Margit egyetemi főelőadó, nyugd. - Gy.: Jenő (1946), Ede (1949), Gergely (1952). - Isk.: Horváth Mihály Reálgimn., Szentes, (1928), Tisza István Tudományegy. Ref. Hittudományi Kar, Debrecen, (1930) alapvizsga, uo. (1933) abszolutorium, Pázmány Péter Tudományegy., Bp., (1933/35) magyar-angol tanár, filozófia doktor, Horthy Miklós Tudományegy., Szeged, (1942), Central Theol. Sem’y Dayton O. USA (1930/32) Bacc. Divinitatis (1932), Princeton Theol. Sem’y (Univ.) N.J. USA, (1932/33) Magister Theol. - Tanulmányút: Amerikai Egyesült Államok, (1930/33). - M.hely: Bp. (1934/35) segédlelkész, Szentes (1935/44) gimn. hitoktató, Bp. (1944/55) gyülekezeti lelkész, H. (1955/84) gyülekezeti lelkész. - Tagja: a Református Teológus Doktorok Kollégiumának, a TIT-nek valamint a Magyar Szociológiai Társaságnak. - Kutatási és érd. ter.: egyháztörténelem, Hódmezővásárhely története, szociológia, öngyilkosság, vallásfilozófia. - Tud. fokozat: B. D. (1932) Dayton, O. USA, Magiszter Theológus. Princeton, N.J. USA, Phil. Dr. (1942) Szeged. - F. m.: 1932-től 55 cikke jelent meg a egyházi és társadalomtudományi folyóiratokban, hetilapokban az öngyilkosság kérdésköréből, szociológiai témákról, vallásról, nemzetek jelleméről, egészségéről. - Az öngyilkosságok erkölcsi megítélése az egyházaknál. In.: Öngyilkosságok a hadseregben. Bp. 1992., Bay Zoltán családja. In.: Vásárhelyi Horizont II. 1994., Vallomások Szentesről. In.: Szentes 1990., Nemzedékeink nyomában. In.: Confessio, 1996/2., Az amerikai neo-realizmus erkölcs- és vallásfilozófiája. In.: Philosophia. Szeged 1942., Oliver Cromwell beszédeiből, leveleiből (fordítás) Európai Antológia, Bp. 1960., Hódmezővásárhelyi öngyilkosságok. In.: Történelmi Statisztikai Tanulmányok. Bp. 1977., Az öngyilkosságok múltja és jelene. Bp.: 1991. - Szeremlei Sámuel hódmezővásárhelyi református lelkipásztor élete. 1837-1924. Egy liberális tudós a XIX. században. In.: A Debreceni Ref. Teol. Akad. Egyháztört. Tanszékének Tanulm. Füzetei. Debrecen, 1991, Adalékok a felvilágosodás korának egyházi művelődéstörténetéhez. In.: A Debreceni Ref. Teol. Akad. Egyháztörténeti Tanszékének Tanulm. Füzetei. Debrecen: 1994, Morális törekvések a Református Egyháznak a deviáns magatartásokkal kapcsolatos munkájához. A himnusz tanítása. In.: A Debreceni Ref. Teol. Akad. Egyháztört. Tanszékének Tanulm. Füzetei. Debrecen 1994, Statisztikai adatok a református társadalomról. In.: Tanulmányok a Magyarországi Ref. Egyház 1867 és 1978 közötti történetéből. 1983., Egyházi élet és erkölcs. In.: Hódmezővásárhely története II/2. r. 1848/1918. H. 1993. - Kéziratban: Christianity and the Philos of Nature. Dayton. O. /B.D./, God and Religion in the Philos of Neorealism. Princeton, N.J. /M.Th./, A szekularizáció mint liturgikai téma 1965., Társadalmi változás - szekularizáció 1982., Közműveltségünkről a XIX. században 1984. - Róla: Életéről és munkásságáról több mint tizenhárom cikk jelent meg a helyi és országos lapokban. - Ezernyi fajta népbetegség - kerekasztal beszélgetés az öngyilkosságról. Hanák Péter műsora, MR. 1980., Önkezével - dokumentumfilm. MTV 1995., Miértünk is szól a harang. Riportfilm a délalföldi öngyilkosságokról. MTV 1995. - Konferencia a devianciáról. H. Kórház Lelkisegély-szolgálat rendezésében. - Előadás, riport. VTV 1996, A ZDF és ORF TV riportműsorai 1995. 1996., Előadásokról, prédikációkról magnó- és videofelvételek Hegyi Füstös István ny. lelkész országos archívum gyűjteményében. - C.: 6800. H. Oldalkosár u. 9. I/1. - Tel.: 62/345-104.

 

 

BRENDA PÉTERNÉ MAJOR ERZSÉBET

Hódmezővásárhely, 1935. szept. 13. - Ügyvéd. - Sz.: Major István ( ) tsz tag, , Gyevi Nagy Julianna ( ) htb. - Gy.: Brenda Tünde (1965). - Isk.: Frankel Leó Közgazdasági Technikum, H. (1957/61), József Attila Tudományegy., Szeged (1963/68) jogi doktor . - M.hely.: Városi tanács VB. H. igazgatási oszt. (1963/70) gyámügyi csoportvez., uo. műszaki oszt. (1970/80) hatósági csoportvez., uo. igazgatási oszt. (1980/90) osztályvez. - Tagja: a Közalkalmazottak Szakszervezetének. - Kit.: Árvízvédelemért Érem (1970), Államigazgatás Kiváló Dolgozója (3 alkalom), Munkaérdemrend bronz fokozat (1976), Államigazgatás Kiváló Dolgozója (1990). - C.: 6800 H. Móricz Zsigmond u. 7. - Tel.: 62/345-191.

 

BUDAI CSABA

Hódmezővásárhely, 1941. márc. 6. - Növényvédő szakmérnök. - Sz.: Budai László bánya- és kohómérnök, Iszlay Magdolna zongora- és nyelvtanár. - F.: 1964. Várnagy Zsuzsa tanár. - Gy.: Csaba (1966), Zsuzsanna (1970). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1955/59), Agrártudományi Egy., Debrecen (1960/64) agrármérnök, Agrártudományi Egy., Keszthely Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtud. Kar. (1971/72) növényvédő szakmérnök. - Tanulmányút: Spanyolország, Hollandia. - M.hely.: Állami Gazdaság, Derekegyháza (1964/66) növényvédelmi agronómus, Csongrád megyei Növényvédő Állomás, Szeged (1966-) laborvezető, uo. osztályvez. uo. fejlesztő mérnök, Repülőgépes Növényvédő Állomás, Bp. (1967/71) regionális szervező mérnök. - Tagja: a Magyar Agrártudományi Egyesületnek. - Kutatási és érd. ter.: biológiai növényvédelem, növényvédőszer-fejlesztés, üvegházi kultúrák növényvédelme, kosárlabdasport. - Tud. fokozat: Egyetemi doktor (1975). - Találmány, szabadalom: Bio-Sect rovarölőszer, Tiokoll kéntartalmú gombaölőszer, Biológiai védekezési eljárás Encarria formosa fürkészdarázs alkalmazásával. - Kit.: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója (1978), Csongrád megyei Tanács alkotói díj (kollektív) (1988), Nívódíj (1986, 1993). - F.m.: A hazai és külföldi folyóiratokban megjelent szakcikkeinek száma meghaladja a százat. Status and Trends of development of integrated pest management (IPM) technologies in Hungary. (előadás) Tenerife, 1993. New pest in our fauna: Meloidogynethamesn, root-knot nematode. In.: Növényvédelem, 1980, Control of root-knot trematodes (Meloidogyne spp.) in Hungary. In.: EPPO, Bulletin, 1994, New possibilities in greenhouse plant protection by application of the mirid bug? In.: Int. workshop, 1996, Üveg és fólia alatt hajtatott zöldségfélék növényvédelme. Bp. 1979, A primőrök védelmében Bp. 1-4. kiadás 1980-1997, Biológiai védekezés a növényházak kártevői ellen Bp. 1989. - Sporteredm.: NB II. H. és Debrecen kosárlabdázó, a H. női kosárlabdacsapat edzője a 80-as években. - Róla: A megyei sajtóban és a HVG-ben jelentek meg róla cikkek. - Szab.idő, hobbi: hangszeres zene (zongora, hegedű), festészet, kártyajáték. - Személyes közlés: Szeremlei Sámuel dédunokája. - C.: 6800. H. József Attila u. 18. - Tel.: 62/240-326.

 

BUZI-NAGY MIHÁLY

Szentes, 1935. aug. 13. - Mérnök, igazgató, nyugd. - Sz.: Buzi-Nagy Mihály ( ), Kovács Mária nyugd. - F.: 1961. Szeleczkei Katalin nyugd. - Gy.: Katalin (1964). - Isk.: Mezőgazd. Technikum, Szentes (1950/53) mezőgazd. technikus, “Oleg Kosevoj” Isk., Bp. (1953/54), gimn. érettségi, Dokucsajev Mezőgazdasági Főisk., Harkov (1954/59) mezőgazd. mérnök. - M.hely.: Újvárosi Állami Gazdaság, H. (1959/60) gyakornok, uo. (1960/61) üzemegység vezető, Állami Gazdaság, H. (1961/72) kerületvez., uo. (1972/80) növénytermesztési osztályvez., uo. (1980/90) termelési igazgatóh., uo. (1990/92) igazagtó. - C.: 6800 H. Serháztér u. 11. Tel.: 62/342-074.