R

RÁCZ JÓZSEF

Hódmezővásárhely, 1938. júl. 25. - Tanár, igazgató. - Sz.: Rácz József földműves, Petrik Lídia htb. - F.: 1960. Zsibrita Zsuzsanna óvónő. - Gy.: Éva (1962). - Isk.: József Attila Állami Tanítóképző, Szeged (1953/57) tanító, Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1973/75) mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos tanár. - M.hely: Központi Fiúisk., H. (1957/58) gyakorlóéves tanítójelölt, Batida Tanyaközpont Ált. Isk., H. (1958/70) tanító, iskolavezető, Ált. Isk., Lökösháza (1970/75) tanár, igazgató, Kiss Lajos Ált. Isk., H. (1975/78) tanár, uo. (1978/88) igazgató, Batida Ált. Isk., H. (1988-) tanár, a tagiskola vezetője. - Tagja: a Pedagógus Szakszervezetnek, a HNF újvárosi és a Batidai Olvasókör elnöke. - Kit.: Miniszteri Dicséret (1970), Kiváló Munkáért (1982). - Róla: A helyi lapokban alkalmi cikkek, Az én mozim c. műsorban / Friderikusz Sándor MTV 1997. - Szab.idő, hobbi: kertészkedés, kisállatok tenyésztése. - C.: 6800 H. Batida, Iskola u. 3. - Tel.: Mh.: 62/345-628.

 

RÁCZ PIROSKA ® Németh Lajosné

 

RADICSNÉ ALBERT ZSUZSANNA

Szekszárd, 1956. jún. 26. - Tanár, intézményegység vezető. - Sz.: Albert Károly építészmérnök, Ziermann Melinda tanár. - F.: 1976. Radics Ferenc elektrotechnikus. - Gy.: Márk (1977), Melinda, Zsófia (1981). - Isk.: Bethlen Gábor Gimn., H. (1970/74), Juhász Gyula Tanárképző Főisk., Szeged (1974/78) matematika-kémia szakos ált. isk. tanár, oktatástechnológus. - M.hely: Kiss Lajos Ált. Isk., H. (1978/88) tanár, uo. (1988/95) pedagógiai igazgatóh., uo. (1995/96) igazgató, uo. (1996-) intézményegység vezető. - Tagja: a Magyar Úttörők Szövetségének (1982/88), a KISZ-nek (1970/86), a Pedagógusok Szakszervezetnek (1977-), a Magyar-Litván Baráti Társaságnak (1993-), a Magyar Szorobán Társaságnak (1993-), a Magyar Vöröskeresztnek (1994-). - Kit.: A Magyar Úttörő Szövetség Országos Tanácsa Dicsérő Oklevele (1985), Miniszteri Dicséret (1991). - C.: 6800 H. Éva u. 8. III/6. - Tel.: 62/221-429.

 

 

RAPCSÁK ANDRÁS

Debrecen, 1943. júl. 14. - Fizikus, országgyűlési képviselő, polgármester. - Sz.: Dr. Rapcsák András ( ) matematikus, MTA rendes tagja, Baranyai Jolán tanár, nyugd. - F.: 1974. Rapcsák Katalin szakasszisztens. - Gy.: Annamária (1967), Johanna (1969), Katalin (1975), András (1978). - Isk.: Fazekas Mihály Gimn., Debrecen (1957/61), Budapesti Műszaki Egy. Villamosmérnöki Kar (1961?) ?, Kossuth Lajos Tudományegy., Debrecen (?1969) fizikus, Budapesti Műszaki Egyetem FEANI (1995) euromérnöki oklevél. - Tanulmányút: Fejlesztőmérnöki, üzleti és várospolitikai tárgyalásai kapcsán a világ több mint ötven országában járt. - M.hely.: Tiszántúli Áramszolgáltató Váll., ? (1969/72) fejlesztőmérnök, Délmagyarországi Áramszolgáltató Váll., Szeged (1972/73) tervező és fejlesztőmérnök, METRIPOND Mérleggyár, H. (1973/85) fejlesztő mérnök, Mérleg Ágazat majd Mérleg Gazdasági Társaság, H. (1985/88) vezető, Mérleg Kft, H. (1988/90) ügyvezető igazgató, H. Megyei Jogú Város Önkormányzat (1990-) polgármester, Magyar Köztársaság Országgyűlése Bp. (1994-) országgyűlési képviselő. Tagja a parlament Önkormányzati és Rendészeti Bizottság Európai Unióhoz való csatlakozással foglalkozó albizottságának, a KDNP képviselőcsoportjának (1994/97), ua. jogi és önkormányzati munkacsoportjának, a FIDESZ MPP képviselőcsoportjának (1997-), a parlament Társadalmi szervezetek költségvetési támogatását előkészítő bizottságnak. - Tagja: a Hódmezővásárhelyért Városfejlesztési Alapítványnak, a Hátrányos Helyzetű Nagycsaládosokért Alapítványnak, a Hódmezővásárhely Monográfia Alapítványnak, a Helytörténet Műveléséért Alapítványnak, a Balogh Imre Alapítványnak, a Grezsa Ferenc Alapítványnak, Radnai József a Sakkozás Jövőjéért Alapítványnak, a Vitalis az Egészségesebb Jövőért Alapítványnak, a Kurucz D. Iatván Emlékéért Alapítványnak, a Kajári Gyula Emlékéért Alapítványnak, a Tarjáni Általános Iskola Iskolaszékének, az Interparlamentális Unió magyar-új-zélandi baráti tagozatának. Elnöke a Csongrád megyei Sakkszövetségnek, a Vásárhelyi Testamentum Alapítványnak, a Hódtói Gimnázium Alapítványának, a hódmezővásárhelyi Tenisz Clubnak, a Rotary Clubnak a Páneurópa Unió helyi szervezetének és az Interparlamentális Unió a magyar-mongol baráti tagozatának. 1997-től a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség alapítója és elnökségének tagja. - Egyesületi tagsága: Gépipari Tudományos Egyesület, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület, Magyar Mérnökakadémia, Páneuropa Unio Magyar Egyesülete, Pro Patria Egyesület. - Kutatási és érd. ter.: mérlegrendszerek gyártása, fejlesztése, város- és társadalompolitika ?. - Tud. fokozat: Egyetemi doktorátus (1977). - Találmány, szabadalom: 16 saját és szerzőtársaival megalkotott szabadalom, mintaoltalom méréstechnika és automatizálás témában. - Kit.: Kiváló Ifjú Mérnök (1969, 1970), Iparági Dicsérő Oklevél (1971), Gábor Dénes-díj (1991), Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt (1993), Debreceni Agrártudományi Egyetem Díszpolgára (1996). - F.m.: 21 szakcikket publikált, nagyszámú hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadást és korreferátumot:???, Mérlegtechnikai kézikönyv. Bp.,? (társszerző), Gravimetrikus elven működő folyamatos adagoló-szalagmérleg. 1977 (Doktori disszertáció). - Sporteredm.: 1981-től aktív sakkjátékos, mesterjelölt ?csapattagság, Élő-pontszá??. - C.:

 

 

RÁTKAI ÖDÖN

Szeged, 1921. júl. 22. - H. 1997. júl. 8. - Tanár, irodavezető, nyugd. - Sz.: Rátkai Ferenc MÁV műszaki ellenőr, Erdélyi Ilona htb. - F.: 1958. Wittwer Hilda asszisztens, nyugd. - Isk.: Klauzál Gábor Gimn., Szeged (1931/39), Hittudományi Főisk., Szeged (1939/44), Eötvös Loránd Tudományegy., Bp. (1956/61) középisk. tanár. - M.hely: Csanádi Püspökség (1944/52) római katolikus segédlelkész, Városi Tanács, H. (1952/59) tanító, 602. sz. Ipari Szakmunkásképző Int., H. (1959/72) tanár, Városi Tanács, H. (1972/81) irodavezető. - Kit.: Az oktatásügy kiváló dolgozója (1970), A szocialista kultúráért (1978). - Személyes közlés: 40 éve végez ifjúságvédelmi munkát Hódmezővásárhelyen. Közel háromezer polgári temetésen mondott gyászbeszédet egész Csongrád megye területén.

 

RÓZSA DEZSŐNÉ SZŐKE KLÁRA

Hódmezővásárhely, 1935. febr. 25. - Tanár, igazgató, nyugd. - Sz.: Szőke Mihály kereskedő, Albert Etelka kereskedő. - F.: 1956. Rózsa Dezső mérnök. - Gy.: Klára (1957), Dezső (1963). - Isk.: Közgazdasági Technikum, H., (1949/53) könyvelő, Pedagógiai Főiskola, Szeged (1953/56) történelem - földrajz szakos ált. isk. tanár. - M.hely: Dózsatelepi Ált. Iskola, Mindszent (1956/57) tanár, Tanácsköztársaság téri Ált. Iskola, H. (1957/58) tanár, Kun Béla Ált. Iskola, H. (1958/69) tanár,uo. (1969/82) igazgatóh., uo. (1982/90) igazgató. - Tagja: a Magyar Úttörők Szövetségének, valamint a Magyar Szovjet Baráti Társaságnak. - Kit.: Kiváló Munkáért (1978), Szocialista Kultúráért (1989), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1990).

 

RÓZSA JÓZSEFNÉ HŐS ERZSÉBET

Hódmezővásárhely, 1929. aug. 1. - Orvos, egészségügyi osztályvezető, tisztifőorvos, nyugd. - Sz.: Hős Nagy Sándor ( ), Nagyimre Erzsébet ( ). - F.: 1965/86. dr. Rózsa József nyugd. főállatorvos. - Gy.: Nagy András (1955), Rózsa Gábor (1950), Rózsa Péter (1953) édesanyjuk halála után nevelte. - Isk.: Református Leánygimn., H. (1941/49), Szegedi Orvostudományi Egy. (1949/55) orvosdoktor. Szakvizsga: szülész-nőgyógyász (1961), egészségügy szervezés (1976). - M.hely.: Orvosegyetem szemészeti oszt. Szeged, (1955/56) uo. Szülészet-Nőgyógyászati Klinika (1956/61), Városi Tanács egészségügyi oszt., H. (1961/74), Megyei Tanács VB. egészségügyi oszt., Szeged (1975/86), Városi Tanács egészségügyi oszt., H. (1986/90) osztályvez., ÁNTSZ H. (1991/96) tisztifőorvos. - Tagja: a Magyar Egyetemisták és Főisk. Szervezetének (1949/55), az Orvos-Egészségügy Dolgozók Szakszervezetének (1955-), az MSZMP-nek (1959/89), valamint a Magyar Vöröskereszt (1955-) vezetőségének. - Kutatási és érd. ter.: A lakosság egészségügyi állapota, ellátása, anya- és gyermekvédelem. - Kit.: Munka Érdemrend bronz fokozat (1970), Munka Érdemrend ezüst fokozat (1980), Munka Érdemrend arany fokozat (1986). C.: 6800 H. Dózsa György u. 36. Tel.: 62/240-058.

 

RÚZS MOLNÁR FERENCNÉ HORVÁTH MAGDOLNA

Szentes, 1946. szept. 5. - Tanár. - Sz.: Horváth József géplakatos, Nagy Margit női szabó. - Gy.: Krisztina (1976). - Isk.: Közgazdasági Technikum, Szentes (1960/64), Tanárképző Főisk., Szeged (1967/71) magyar-történelem szakos tanár. - M.hely: Középhalmi Ált. Isk., Szarvas (1971/76) tanár, Kútvölgyi Ált. Művelődési Központ Tagisk. (1976-) igazgató. - Tagja: a Kútvölgyi Olvasókörnek (1991-) elnöke. - Kit.: Miniszteri Dicséret (1991). - F.m.: A Vásárhelyi Krónika c. lapban jelentek meg írásai. - Sporteredm.: Csongrád megye középiskolai bajnokság (1963, 1964) I. hely sakk, városi bajnokság Szarvas (1971, 1972, 1973) I. hely sakk. - Szab.idő, hobbi: szociográfiával kapcsolatos művek olvasása, filmek megtekintése. - C.: 6800 H. Kodály Zoltán u. 2/A II/6. - Tel.: 62/345-931.