VÁSÁRHELYI ALMANACH

Városismertető és ki kicsoda Hódmezővásárhelyen 1997

A kötet szerzői : Kőszegfalvi Fernc, Dr. Dömötör János, Somodi István, Majtényiné Túri Katalin
Az életrajzokat írták : Bánné Kőrösi Erzsébet, Borus Gábor, Hegyiné Csernus Judit, Kovácsné Héjja Erika, Kovácsné Nagy Katalin, Mandik Gabriella, Pacskó Tünde, Dr. Sévity Lázárné, Soós Csilla
A mutatókat szerkesztette : Majtényiné Túri Katalin, Tímár Ferenc
A kötet szerkesztői : Majtényiné Túri Katalin, Borus Gábor
Munkatársak : Fülöpné Rákos Éva, Gulicska Irén, ifj. Rapcsák András

 

Tartalomjegyzék

 

Válogatott szavak az egyik leghosszabb nevű magyar városról

Bevezető

Hódmezővásárhely rövid története

A polgárosodás útján*

Főispánok

Országgyűlési képviselők

Hódmezővásárhely közigazgatási vezetői, polgármesterei, tanácselnökei

Díszpolgárok

Pro Urbe Hódmezővásárhelyért kitüntetés díjazottjai

Hódmezővásárhelyi újságok

Hódmezővásárhely védett területei

Épületek, szobrok

Névmutató

Szobrok, plasztikák címjegyzéke

Plasztikai Igényű Emlék- és Utcanévtáblák, Síremlékek

Országos műemléki védelem alatt álló épületek (építmények)

Ki kicsoda Hódmezővásárhelyen Kortárslexikon

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselő testülete

Kisebbségi Önkormányzat

 A közgyűlés bizottságainak elnökei és tagjai

Magisztrátus tagjai

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város testvérvárosai

Közintézmények

Szolgáltatók

Egészségügyi és szociális intézmények

Oktatási intézmények és kollégiumok

Közművelődési és hírközlési intézmények

Baráti társaságok

Pártok

Társadalmi szervezetek

Egyházak, felekezetek

Sportegyesületek

Alapítványok

Cégismertető